/>

สมัครเลย! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา & จีน รุ่นที่ 12 []

วิว
สมัครเลย! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา & จีน รุ่นที่ 12
สมัครเลย! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา & จีน รุ่นที่ 12

คุณสมบัติของผู้รับทุน  (ต้องมีคุณสมบัติทุกข้อตรงตามประกาศเท่านั้น)
 
  1. สัญชาติไทย  (สำหรับ ทุนเอกชน F-1 และ F-1 Select นักเรียนที่ถือสัญชาติอื่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
  2. อายุของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตามตารางด้านบน)
  3. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งในระหว่างการสอบและระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
  4. ระดับการศึกษา ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน)
  5. พิจารณาเกรด ปี 2557 – 2559 โดยเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในแต่ละประเทศต้องเป็นไปตามประกาศ (ตารางด้านบน)
  6. สำหรับ ทุนรัฐบาล J-1 เกรดในปี 2557 – 2559 เกรดทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 (อนุโลมให้มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ได้ไม่เกิน 5 ตัว แต่ในภาคเรียนล่าสุดต้องไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 2.00 )

     มีความประพฤติดี รับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากโรงเรียน และ/หรือ ทางกฎหมาย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีความพิการ  ทุพพลภาพ  ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง  โรคติดต่อ หรือโรคที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์  ไม่มีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์  และ/หรือ  โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เช่น โรคซึมเศร้า / ไบโพล่า สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ดี  มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี  พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

สมัครเลย! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา & จีน รุ่นที่ 12
 
- เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป
- ข้อสอบคัดเลือก พื้นฐานภาษาอังกฤษ + พร้อมสัมภาษณ์                              
-  สนามสอบ : IEE Thailand อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14 (ติด BTS พญาไท)  
-  สนามสอบในต่างจังหวัด (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)
เอกสารประกอบการสอบ
1. ใบสมัครสอบออนไลน์ (http://ieethailand.thaisocials.com/)
2. สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 – ปี 2559 ) ทั้งหมด 6 เทอม
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง  (ฟรี! โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน (ช่วงเดือนเมษายน)
2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History)(ช่วงเดือนเมษายน)
3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ  (Cooking Class)(กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
4. กิจกรรม CSR
5. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
6. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

สมัครเลย! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา & จีน รุ่นที่ 12

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม -

สมัครเลย! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IEE อเมริกา & จีน รุ่นที่ 12
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน #แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนจีน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?