/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ทุนรัฐบาลเกาหลี ป.โทขึ้นไป ปี 2018 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! []

วิว
     สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com ทุนรัฐบาลเกาหลีประจำปี 2018 เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทุนระดับปริญญาโทขึ้นไป ตาม พี่พิซซ่า มาดูรายละเอียดได้เลย

รู้จักกับ

     รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลี (KGSP) ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ โดยเปิดรับแยกรอบกันระหว่างทุนระดับปริญญาตรี และทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งวันนี้พี่จะพูดถึงทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือก็คือทุนปริญญาโทและปริญญาเอกนั่นเองค่ะ


จำนวนทุน


     ทุนรัฐบาลเกาหลีระดับปริญญาโทในปีนี้แจกรวมทั้งสิ้น 775 ทุนจากทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้รับโควตามาจำนวน 15 ทุนค่ะ แบ่งเป็น
     1. Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต จำนวน 5 ทุน
     2. Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง จำนวน 10 ทุน (แบ่งเป็นทุนปกติ 7 ทุน และทุนสายวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 3 ทุน)
*เลือกสมัครได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น จะสมัครทั้ง 2 track ไม่ได้นะคะ


รู้จักกับ


มหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนได้


     ผู้สมัครผ่านสถานทูตและผู้สมัครแบบ universities track ที่อยากใช้โควตา 7 ทุนแรก จะเลือกเรียนที่ใดก็ได้จาก 64 สถาบันนี้ แต่ผู้ที่ต้องการสมัครแบบ universities track โดยใช้โควตา 3 ทุนหลัง จะเลือกสมัครได้แค่ 36 มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Regional และจะต้องเลือกเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น

     บางมหาวิทยาลัยมีบางคณะให้สมัครผ่านสถานทูต บางคณะให้สมัครแบบปกติของ Universities Track และบางคณะให้สมัครแบบ Regional ของ Universities Track ฉะนั้นต้องอ่านระเบียบการของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้ดีนะคะว่าคณะไหนสมัครแบบไหนได้บ้าง ถ้าสมัครผิดจะไม่ได้รับการพิจารณาค่ะ


 


การสมัคร

Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต
     - สมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยก็ได้
     - ผู้สมัครต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครมา 3 อันดับ
     - สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี จะไม่มีการคืนใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ทั้งเอกสารตัวจริงและเอกสารสำเนาที่ใช้ประกอบการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี
     - การสมัครผ่านสถานทูต ผู้สมัครต้องส่งสำเนาเอกสารการสมัครทั้งหมดเพิ่มอีก 3 ชุดด้วย

Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง
     - สมัครโดยส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียน โดยเลือกสมัครได้เพียง 1 สถาบัน เท่านั้น
     - กำหนดการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไป ให้ติดตามจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นๆ
     - เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครจะไม่มีการคืน
     - การสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรง ใช้เอกสารการสมัครเพียงชุดเดียว


คุณสมบัติผู้สมัคร

     - ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทย
     - สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี
     - อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึง 1 กันยายน 2018)
     - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว หรือคาดว่าจะจบภายใน 31 สิงหาคม 2018 สำหรับผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาเอก จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว หรือคาดว่าจะจบภายใน 31 สิงหาคม 2018
     - ผู้สมัครต้องไม่เคยเรียนหลักสูตรปริญญาในเกาหลีใต้มาก่อน ยกเว้นเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนนี้มาก่อนเท่านั้น
     - เกรดเฉลี่ยรวมขั้นต่ำ 2.64 ขึ้นไป
     - ผู้ที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนภาษาเกาหลียื่นมาสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     - บุตรหลานทหารผ่านศึกที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รู้จักกับ


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

     1. ใบสมัคร
     2. ใบแนะนำตัว (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
     3. Statement of Purpose (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
     4. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
     5. ใบแสดงสัญญาการรับทุน (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
     6. เอกสารประเมินสุขภาพเบื้องต้น (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)
     7. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังจะจบ
     8. ทรานสคริปต์
     9. เอกสารแสดงผลทดสอบทางภาษา เช่น TOPIK , TOEFL , TOEIC, IELTS (ถ้ามี)
     10. ผลงานที่เคยตีพิมพ์หรือรางวัลต่างๆ (ถ้ามี)
     11. เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและของบิดามารดา เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมนำไปประทับตรารับรองคำแปลหรือสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
               - ทะเบียนราษฎร์
               - สูติบัตร
               - บัตรประชาชน
               - หนังสือเดินทาง
**เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในภาษาอังกฤษหรือเกาหลีเท่านั้น ถ้าต้องนำไปแปลต้องนำไปประทับตรารับรองคำแปลหรือสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุลทุกฉบับ


รู้จักกับ


มูลค่าทุน

     - ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
     - เงินตั้งตัว 200,000 วอน
     - ค่าใช้จ่ายรายเดือน 900,000 วอน
     - ค่าทำวิจัย 210,000 วอนต่อเทอมสำหรับสายศิลป์ และ 240,000 วอนต่อเทอมสำหรับสายวิทย์
     - เรียนภาษาเกาหลีฟรี 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาโท
     - ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
     - ค่าทำวิทยานิพนธ์
     - ประกันสุขภาพ 20,000 วอนต่อเดือน
     - รางวัลพิเศษสำหรับผู้ได้ TOPIK ระดับ 5 และ 6 100,000 วอนต่อเดือน
     - รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เรียนจบแล้วกลับประเทศของตนทันที 100,000 วอน


ระยะเวลารับสมัคร


     Embassy Track สมัครได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2018 ค่ะ นับวันที่เอกสารต้องมาถึงสถานทูตนะคะ (ประกาศผลรอบเอกสาร 22 มีนาคม 2018)

     Universities Track แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวันปิดรับสมัครต่างกันไปค่ะ ส่วนมากจะปิดช่วงกลางเดือนมีนาคมกัน สามารถดูวันปิดรับของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะ


***ดูระเบียบการและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000461 แล้วเลือกประกาศที่ 338 นะคะ ในนั้นจะมีชุดเอกสารและใบสมัครให้ดาวน์โหลดทั้งหมดค่ะ


     ทุนนี้ก็เป็นอีกทุนที่การแข่งขันถือว่าสูงมากเลยนะคะ ใครสนใจก็ต้องรีบเตรียมเอกสารให้พร้อมตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ จะได้มีเวลาตรวจทานและปรับปรุงได้เรื่อยๆ ระยะเวลาสมัครมีแค่ประมาณ 1 เดือนเอง อย่ารอจนนาทีสุดท้ายนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=pizza

พี่พิซซ่า - ผู้เขียน

คอลัมนิสต์ฝ่ายเรียนต่อนอก

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนรัฐบาลเกาหลี #ทุนเกาหลี #ทุน 2018 #เรียนต่อเกาหลี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?