ซ่อน
แสดง

สมัครด่วน! ทุนเรียนมัธยมศึกษาปลายจากรัฐบาลคูเวต ประจำปี 2561-2562 []

วิว
     สวัสดีครับ วันนี้ พี่วุฒิ ก็มีทุนการศึกษาดีๆ มาฝากน้องชาว Dek-D.com อีกเช่นเคย วันนี้เป็นคิวของ “ทุนการศึกษาเรียนต่อระดับมัธยมปลายโดยรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2561 -2562” เรามาดูรายละเอียดของทุนนี้กันดีกว่าครับ…


 


 
      กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 - 2562 ในสาขาศาสนศึกษา ให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 4 ทุน ซึ่งในมูลค่าทุนนี้จะครอบคลุมทั้ง ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งค่าพาหนะระหว่างที่พักและสถานศึกษาครับ 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
- อายุ 13 - 15 ปี (โดยนับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
- สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 6 ปี หรือ 8 ปี โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
- ต้องเคยเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก หรือภาษาฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้พิการ
- ต้องมีประวัติการเรียนต่อเนื่อง โดยไม่เคยถูกให้ออก
- ไม่เคยศึกษาในประเทศคูเวตมาก่อน
- ไม่เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศคูเวต
- มีสัญชาติไทย

 
หลักฐานการสมัคร 
 
- ใบสมัครขอรับทุน คลิกที่นี่
- สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนผลการศึกษาระดับประถมศึกษา  
- สำเนาสูติบัตร
- ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษภายหลังได้รับคัดเลือก)
- สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางภายหลังได้รับคัดเลือก)
- รูปถ่ายขนาด 4 × 6 ซม. จำนวน 10 รูป
- หนังสือรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อารบิก ฝรั่งเศส และอื่นๆ (หากมี)

 
การจัดส่งใบสมัคร
 
- จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยัง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลคูเวตระดับชั้นม.ปลาย 2561”)
- ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 (หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2561 กรุณาส่ง EMS เท่านั้น) 
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2628 5646 ต่อ 117-118

 
กำหนดการคัดเลือก
 
กำหนดการคัดเลือก วันที่
เปิดรับสมัคร ถึง 30 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th
4 เมษายน 2561
สอบข้อเขียน
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาอารบิก, ความรู้เชิงตรรกะ)
9 เมษายน 2561
(สถานที่สอบในกรุงเทพฯ)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 12 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2561
(สถานที่สอบในกรุงเทพฯ)
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 25 เมษายน 2561

 
***รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
สมัครด่วน! ทุนเรียนมัธยมศึกษาปลายจากรัฐบาลคูเวต ประจำปี 2561-2562


 
     ทุนนี้ค่อนข้างจะจำกัดคุณสมบัติของผู้สมัคร แต่ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจที่เรียนต่อในสาขาศาสนศึกษาและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ก็อย่ารอช้า รีบสมัครเลยครับ 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ทุนการศึกษา #ทุนเรียนต่อนอก #Study Abroad #คูเวต #ประเทศคูเวต #เรียนต่อมัธยม #เรียนต่อคูเวต #เรียนต่อ ม.ปลาย ต่างประเทศ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?