ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! ทุนฯ เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศจีน “Jasmine Jiangsu Tertiary” ที่มีถึง 87 ทุน!! []

วิว
     สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D.com วันนี้ พี่วุฒิ มีทุนการศึกษาดีๆ สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศจีน ที่มีถึง 87 ทุนด้วยกัน มาฝากน้องๆ ครับ... ว่าแล้วเราก็มาดูรายละเอียดของทุนนี้กันดีกว่า!! 
 
 มาแล้ว! ทุนฯ เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศจีน “Jasmine Jiangsu Tertiary” ที่มีถึง 87 ทุน!!

 
     Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia 2018 (JJTES-SEA) เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการสนับสนุนของ JPDE (Jiangsu Provincial Department of Education) โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ถึง 30 แห่ง และมอบทุนการศึกษามากกว่า 87 ทุน 

 
ประเภทของทุน 
 
1. ทุนเต็มจำนวน (Full Scholarship) 
 
- ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด จำนวน 44 ทุน
- ครอบคลุมเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน และตำราเรียนพื้นฐาน ตลอดจนค่าที่พักในมหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ 
- ยกเว้น! ค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง
 
2. ทุนการศึกษาบางส่วน (Partial Scholarship)
 
- ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้บางส่วน จำนวน 43 ทุน 
- ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะได้รับทุนเพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น

 
สาขาวิชา / ระดับการศึกษา
 
1. ทุนเต็มจำนวน 44 ทุน
 
- ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 11 ทุน ได้แก่ สาขาปรัชญา เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และการจัดการ
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 11 ทุน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- หลักสูตรอาชีวศึกษา เทียบเท่าปริญญาตรี จำนวน 22 ทุน  
 
2. ทุนการศึกษาบางส่วน 43 ทุน
 
- ปริญญาตรี  จำนวน 22 ทุน ได้แก่ สาขาปรัชญา เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และการจัดการ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- หลักสูตรอาชีวศึกษา เทียบเท่าปริญญาตรี จำนวน 21 ทุน

 
มาแล้ว! ทุนฯ เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศจีน “Jasmine Jiangsu Tertiary” ที่มีถึง 87 ทุน!!

 
สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง
 
1. SOOCHOW UNIVERSITY 
2. NANJING UNIVERSITY 
3. SOUTHEAST UNIVERSITY 
4. NANJING NORMAL UNIVERSITY 
5. JIANGSUUNIVERSITY 
6. NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 
7. NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS 
8. YANGZHOU UNVIERSITY 
9. NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
10. NANJING MEDICAL UNIVERSITY 
11. HOHAIUNIVERSITY 
12. NANJINGAGRICULTURALUNIVERSITY 
13. NANTONG UNIVERSITY 
14. XI’ANJIAOTONG-LIVERPOOLUNIVERSITY (PRIVATE) 
15. NANJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS 
16. NANJING TECH UNIVERSITY
17. JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
18. JIANGSU NORMAL UNIVERSITY 
19. CHANGZHOU UNIVERSITY 
20. CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
21. GLOBALINSTITUTEOFSOFTWARE TECHNOLOGY(PRIVATE) 
22. NANJINGPOLYTECHNICINSTITUTE 
23. JIANGSU INSTITUTE OF COMMERCE 
24. CHANGZHOU COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY 
25. WUXIINSTITUTEOF TECHNOLOGY 
26. WUXIVOCATIONAL INSTITUTEOF COMMERCE 
27. NANJINGINSTITUTEOFINDUSTRY TECHNOLOGY 
28. YANGZHOUPOLYTECHNICINSTITUTE 
29. NANTONG COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
30. JIANGSU AGRI-ANIMAL HUSBANDRY VOCATIONAL COLLEGE

 
คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
 
- มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และไม่ใช่ชาวจีน
- อายุน้อยกว่า 30 ปี 
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการเรียนในระดับดี (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์ จะต้องมีคะแนนสอบคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 80%) 
- มีสุขภาพแข็งแรงตามมาตรฐานการยื่นวีซ่า
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดีมาก (หากเลือกเรียนหลักสูตรภาษาจีน จะต้องมีคะแนนภาษาจีน HSK4) โดยผู้สนใจที่สมัครรับทุนข้างต้นแล้ว ไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับทุนอื่น ๆ จากรัฐบาลหรือองค์กรของจีนได้

 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 
- สำเนาหนังสือเดินทาง 
- สำเนาประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสำเนา Transcript (แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) 
- สำเนาผลสอบ HSK หรือ TOEFL/IELTS (หากมี) 
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
มาแล้ว! ทุนฯ เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศจีน “Jasmine Jiangsu Tertiary” ที่มีถึง 87 ทุน!!

 
กำหนดการรับสมัคร
 
เดือน รายละเอียด
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 1. ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบัน
2. ผู้สมัครเลือก 3 หลักสูตร/สถาบัน ที่ต้องการศึกษาต่อ
3. ผู้สมัครรับทุน จะต้องสมัครผ่านทาง 
พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยัง
e-mail: jasmine-application@jesie.org
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เมษายนและมิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน (2 รอบ)
กรกฎาคม 2561 การเตรียมตัวของผู้ที่ได้รับทุน:
การยืนยันจากทางสถาบัน,
ขอวีซ่า, การเตรียมการเดินทาง 

 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: secretariat@seameo.org
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
มาแล้ว! ทุนฯ เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศจีน “Jasmine Jiangsu Tertiary” ที่มีถึง 87 ทุน!!


 
     ถือว่าเป็นทุนการศึกษาที่น่าสนใจมากๆ แถมยังมอบให้จำนวนหลายทุนเลยทีเดียว น้องๆ คนไหนที่สนใจจะเรียนต่อที่ประเทศจีน ทุนนี้ก็เป็นอีกทุนที่ไม่ควรพลาดครับ ^^  
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Study Abroad #เรียนต่อจีน #เรียนต่อปริญญาตรี #ป.ตรี จีน #จีน #ประเทศจีน #เรียนต่อนอก #ทุนการศึกษา #ทุนเรียนต่อจีน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?