ทุน JUST เรียนต่อ ป.ตรี โท เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ม.เจียงซู []

วิว
    สวัสดีค่ะ น้องๆ ชาว Dek-D.com วันนี้ พี่พริ้ม มีทุนดีๆ มาแนะนำกันอีกแล้วค่ะ เป็นทุนของมหาวิทยาลัยเจียงซู ประเทศจีน มอบให้คนที่จะเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ชื่อทุนว่า Jiangsu University of Science and Technology หรือ JUST นั่นเอง
ทุน JUST เรียนต่อ ป.ตรี โท เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ม.เจียงซู
Photo Credit: Wikipedia.com
 

    มหาวิทยาลัยเจียงซูตั้งอยู่ในเมืองเจิ้นเจียง มณฑลเจียงซู เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และเทคโนโลยี เรียกได้ว่าเป็นอันดับท็อปของจีนเลยนะ ซึ่งทุนที่ทางมหาวิทยาลัยมอบให้ในครั้งนี้แม้จะไม่ใช่ทุนเต็มจำนวนแต่ก็ถือเป็นมูลค่าที่น่าใจนะคะ โดยเฉพาะทุนสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ให้มาแบบจัดเต็มพอสมควรค่ะ
 
ทุน JUST เรียนต่อ ป.ตรี โท เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ม.เจียงซู
Photo Credit: Cuecc.com
 

    ผู้สมัครทุนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าเรียนในโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกคณะและทุกหลักสูตรจะสอนโดยใช้ภาษาจีนเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่จะมีบางคณะที่เปิดภาคภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งภาคภาษาอังกฤษที่เปิดรับเด็กทุน JUST มีดังนี้ค่ะ
 
Programs
School
Specialty
Duration
Degree
Bachelor
School of Computer Science and Technology
Computer Science and Technology
4 Years
School of Electronic Information
Electrical Engineering and Automation
School of Energy and Power Engineering
Energy and Power Engineering
Marine Engineering
School of Civil Engineering
Civil Engineering
School of Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
Mechatronic Engineering
School of Economics and Management
Bachelor of Business Administration in Chinese(BBA)
Bachelor of Business Administration in English(BBA)
School of Foreign Language
English Literature
School of Environmental and Chemical Engineering
Applied Chemistry
Master
School of Computer Science and Technology
Computer Science and Technology
2 Years
School of Electronic Information
Information Communication Engineering
Control Science and Engineering
School of Energy and Power Engineering
Marine Engineering
Heating and Ventilation
Power Engineering
School of Naval Architecture and Ocean Engineering
Design and Manufacture of Naval Architecture and Ocean Structure
School of Foreign Language
Linguistics and Applied Linguistics in Foreign Language
School of Civil Engineering
Civil Engineering
School of Environmental and Chemical Engineering
Chemical Engineering and Technology
School of Material Science
Material Science and Engineering
Sericulture Research Institute
Special Economic Animal Rearing
Biology
PhD
Sericulture Research Institute
Special Economic Animal Rearing
3 Years
School of Material Science
Material Science and Engineering
School of Naval Architecture and Ocean Engineering
Design and Manufacture of Naval Architecture and Ocean Structure

    คุณสมบัติของผู้สมัครทุน
 1. เป็นชาวต่างชาติ สุขภาพดี พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการจีนและมหาวิทยาลัยเจียงซู
 2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 45 ปี
 1. ผู้สมัครที่จะเข้าเรียนในโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษมายืนยัน TOEFL ขั้นต่ำคือ 550 คะแนน (IBT 80) หรือ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 คะแนน ส่วนคนที่จะเข้าเรียนในโปรแกรมภาคภาษาจีน ต้องสอบวัดระดับความoรู้ภาษาจีนให้ได้ HSK Level 4 ซึ่งหากว่าคะแนนยังไม่ถึง ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สมัครเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อนเป็นเวลาประมาณ 1 ปีแล้วจึงค่อยเข้าเรียนต่อในคณะที่เลือกไว้ก็ได้
   
ทุน JUST เรียนต่อ ป.ตรี โท เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ม.เจียงซู
Photo Credit: China-Admissions.com
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุน
 • ผลการตรวจสุขภาพ
 • หลักฐานรับรองความสามารถทางภาษา (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
 • สำเนาพาสปอร์ตและรูปถ่ายขนาดเท่ากับรูปในพาสปอร์ต
 • หลักฐานการจบการศึกษา (ขึ้นอยู่กับว่าจะศึกษาต่อในระดับใด) **สำหรับผู้ที่จะสมัครเรียนต่อปริญญาโท ต้องแนบจดหมายแนะนำ (ภาษาอังกฤษหรือจีน) จากบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ 2 คน (หากให้อาจารย์เขียนให้ต้องมีตำแหน่งขั้นต่ำคือผู้ช่วยศาสตราจารย์) ส่วนผู้ที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ต้องแนบจดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์ 2 คนที่ศึกษาคนละแขนงกัน พร้อมกับนำเสนอหัวข้อวิจัยมาด้วย**
ทุน JUST เรียนต่อ ป.ตรี โท เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ม.เจียงซู
Photo Credit: school.cucas.edu.cn
 
    ขั้นตอนการสมัครทุน
การสมัครทุน JUST สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ http://apply.just.edu.cn/member/login.do จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมกับอัปโหลดเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ
 2. Submit แบบฟอร์มการสมัครและเก็บหมายเลขสมัครเอาไว้
 3. เข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัครเข้าเรียน
 4. หากการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์ ทางมหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลกลับมาที่อีเมล
 5. อ่านข้อมูลที่ส่งกลับมาโดยละเอียด และจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครให้กับหน่วยงาน School of Overseas Education of JUST ส่งใบเสร็จยืนยันให้เรียบร้อย (ค่าสมัคร 400 หยวน)
 6. ทางมหาวิทยาลัยจะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนมาให้ทราบ รวมถึงเอกสาร JW202 เพื่อสมัครขอวีซ่าจีน
 7. เตรียมเอกสารสำหรับการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน และส่งให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้
 8. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสารยืนยันกลับมาให้ และนำเอกสารนั้นไปยื่นที่สถานทูตเพื่อขอวีซ่า
   
ทุน JUST เรียนต่อ ป.ตรี โท เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ม.เจียงซู
Photo Credit: studyinjiangsu.org
 
    มูลค่าของทุน
ทุนสำหรับปริญญาตรี มอบให้ 7,000 หยวนต่อปี + ค่าที่พัก (ประมาณ 4,600 หยวนต่อปีการศึกษา)
ทุนสำหรับปริญญาโท มอบให้ 9,000 หยวนต่อปี + ค่าที่พัก + ค่าเทอม
ทุนสำหรับปริญญาเอก มอบให้ 12,000 หยวนต่อปี + ค่าที่พัก + ค่าเทอม
 
ทุน JUST เรียนต่อ ป.ตรี โท เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ม.เจียงซู
Photo Credit: studyinjiangsu.org
 
    ติดต่อ
 School of Overseas Education, Jiangsu University of Science and Technology, No. 2 Mengxi Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province, P.R. China, 212003
Contact person: Mr. Tian, Mr. Joel, Ms. Xu(Jean)
Tel: + 86 511 84401011/84401196
Fax: +86 511 84411824
Email: studyatjust@just.edu.cn หรือ 2066787938@qq.com
   
    หมดเขตรับสมัคร
30 มิถุนายน 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.just.edu.cn/english/list/15.html

    ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ระบุว่าให้กี่ทุนนะคะ แต่พี่ว่านี่คือโอกาสอันดีที่น้องๆ จะได้ลองสมัครดูค่ะ โดยเฉพาะน้องๆ ที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าจะถูกใจทุนนี้นะ แถมยังมีหลายหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย (สำหรับคนที่ไม่อยากเรียนภาษาจีน นี่เป็นทางเลือกที่ดีมากๆ ) ยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะ ^^
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prim

พี่พริ้ม - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนJUST #JUST Scholarship #มหาวิทยาลัยเจียงซู #เจียงซู #เรียนต่อจีน #เรียนต่อป.ตรีจีน #Jiangsu University of Science and Technology #Jiangsu University of Science and Technology

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?