โครงการแลกเปลี่ยน YES เปิดรับสมัครทุนเต็มจำนวนประเทศอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ รุ่น 33 []

วิว
         โครงการ High School Exchange Program เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง (ในวันเดินทาง) ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (8 – 10 เดือน) เช่น อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น
 
         โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่น และจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี และอยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซ้ำชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน
 
รับสมัครแล้ววว!!! วันนี้ - 13 มิถุนายน 2561
สอบพร้อมกันทั่วไทย วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ทุนเต็มจำนวน 3 ทุน ประเทศอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
และทุนยอดเยี่ยม ทุนดีเด่น ทุนบุตรครู ทุนบุตรข้าราชการและทุนสมทบ (ค่าใช้จ่ายบางส่วน)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
         1. สัญชาติไทยและกำลังเรียน ม. 3 - 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป* 
         2. อายุ 15 ปี ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (สามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
         3. นักเรียนกำลังเรียน ม. 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ Gap Year 3 เดือนเท่านั้น
         4. นักเรียนที่เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะนิวซีแลนด์ เท่านั้น
         5. นักเรียนที่เรียน ม. 2 สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (F-1) ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2 ได้

 
โครงการแลกเปลี่ยน YES เปิดรับสมัครทุนเต็มจำนวนประเทศอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ รุ่น 33
 
โครงการแลกเปลี่ยน YES เปิดรับสมัครทุนเต็มจำนวนประเทศอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ รุ่น 33
 
ระเบียบการรับสมัครสอบฯ https://goo.gl/tkgwt5
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.yesthailand.org/hsep/

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES 
อาคารยุวทูต YES ชั้น 2 เลขที่ 9/19 ถ.คลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร: 0 2508 0099 (5 คู่สาย), 089-685-0944 / 092-062-1139 / 063-878-8859

โครงการแลกเปลี่ยน YES เปิดรับสมัครทุนเต็มจำนวนประเทศอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ รุ่น 33
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #แลกเปลี่ยน #นักเรียนแลกเปลี่ยน #อเมริกา #ฟินแลนด์ #แอฟริกาใต้ #YES #ทุน #ทุนเต็มจำนวน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?