โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นตุลาคม 2561 (3 สัปดาห์) []

วิว
        สวัสดีค่ะชาว Dek-D ใครกำลังมองหาทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นไปประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย วันนี้โอกาสมาถึงแล้วจ้า มาดูรายละเอียดกัน!

โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นตุลาคม 2561 (3 สัปดาห์)

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)
รุ่นตุลาคม 2561 (รอบทั่วประเทศ)
ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย
ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

        โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนไทยมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ เดินทางประมาณช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2561 โดยรับสมัครเยาวชนที่เป็นนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปานกลางขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ ผู้สอบผ่านและรายตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

        ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยพำนักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ของประเทศนั้นๆ เพื่อเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ทำให้เยาวชนได้ฝึกและกล้าพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ได้ศึกษาระบบการเรียนการสอนในประเทศที่เป็นสากล ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบ อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง และเรียนรู้การเป็นผู้นำ นำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

        ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดหาสถานศึกษา ที่พัก ตัวเครื่องบิน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแทนผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะมีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการลดหลั่นตามลำดับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุในกำหนดการทั่วไป 

โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นตุลาคม 2561 (3 สัปดาห์)

รายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ
 
โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นตุลาคม 2561 (3 สัปดาห์)
โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นตุลาคม 2561 (3 สัปดาห์)

 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
        1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อายุตั้งแต่ 10-18 ปี (ข้อสอบแยกระดับ)
        2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด พร้อมปฏิบัติตามระเบียบโครงการฯ
        3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
        4. มีระดับการเรียนวิชาภาษอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
        5. มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถใช้ชีวิตและเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศได้ดว้ยตนเอง เป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

เอกสารประกอบการสมัคร
 
        1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย
        2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
        3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุดที่มี (สำเนาสมุดพก)
        4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นตุลาคม 2561 (3 สัปดาห์)

วิธีการสมัคร

        1. สมัครโดยตรงที่ สำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 60/74 หมู่ 6 พฤกษ์ลดา 2 ถ.ไสวประชาราษฎร์ (พระองค์เจ้าสาย) ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 081-2500615 โทรสาร 02-1984164
 
        2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยนำใบสมัครพร้อมค่าสมัคร ส่ง EMS มาที่โครงการฯ ตามที่อยู่ข้างต้น โดยถือวันประทับตาไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
 
        3. สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
 
เปิดรับสมัคร  กทม. 15 พ.ค. - 20 มิ.ย. 2561
                   ภูมิภาค 15 พ.ค. - 18 มิ.ย. 2561
วันสอบ วันอาทิตย์ 24 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
        สถานที่สอบส่วนกลาง สนามสอบกรุงเทพฯ (สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสมัคร)
        สถานที่สอบภูมิภาค ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร (ศูนย์สอบจะเป็นผู้กำหนดสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ)
 
วิชาที่สอบ
 
        1. ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดับชั้นคือ ม.ต้น ม.ปลาย
        2. ข้อสอบวัดความพร้อม (ภาษาไทย) และ Listening Test

ประกาศผลสอบวันที่ 16 ก.ค. 2561
รายงานตัว 16 - 20 ก.ค. 2561
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเยาวชน ประมาณ 1 - 2 ก.ย. 2561

โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นตุลาคม 2561 (3 สัปดาห์)

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=kookkai

พี่กุ๊กไก่ - ผู้เขียน

มนุษย์เบ้าหน้าจีน หวีดนักร้องไทย คลั่งไคล้ซีรี่ส์เกาหลี คลุกคลีกับอาหารญี่ปุ่น

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #UCE #ทุนระยะสั้น #นิวซีแลนด์ #สหราชอาณาจักร #แคนาดา #ออสเตรเลีย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?