ซ่อน
แสดง

เปิดสอบชิงทุนสมทบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน EduWorld รุ่น 18 []

วิว
 เปิดสอบชิงทุนสมทบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน EduWorld รุ่น 18

       ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเอ็ดดูเวิลด์ ร่วมกับมูลนิธิและองค์กรต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก จัดสอบชิงทุนสบทบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2562 รุ่นที่ 18 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก  
 
ประเทศที่เปิดสอบ

       อเมริกา, แคนาดา, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, เบลเยียม, อิตาลี, เยอรมนี

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
 
        อายุ 15 ปี และไม่เกิน 18  ปี (นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562)
        เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 - ม.5
        ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี  
              o อเมริกา(J1) คะแนนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของโครงการ
              o อเมริกา(F1), แคนาดา  คะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของโครงการ
              o เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, อิตาลี, เยอรมนี, ฝรั่งเศส คะแนนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของโครงการ
        นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป
              o เนเธอร์แลนด์ มีพื้นฐานภาษาดัตช์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
              o อิตาลี มีพื้นฐานภาษาอิตาลี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
              o เบลเยียม/ฝรั่งเศส  มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส 1 ปี หรือ 100 ชั่วโมงขึ้นไป
              o เยอรมนี มีพื้นฐานภาษาเยอรมัน 1 ปี หรือ 100 ชั่วโมงขึ้นไป

หลักฐานการสมัครสอบ

       1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
       2. ผลการเรียนปีล่าสุด และผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี
       3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน
       4. ค่าสมัครสอบ 300 บาท

ขั้นตอนการสมัครสอบข้อเขียน
 
        สมัครสอบได้ที่ EduWorld หรือสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.eduworld.co.th/apply-online
        หลังจากทางศูนย์ฯ ได้รับใบสมัครออนไลน์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันเวลาสอบ (หากไม่ได้รับการติดต่อกรุณาโทรสอบถามที่ 02-657-6401)
        นักเรียนสามารถนำหลักฐานการสมัครสอบ มายื่นในวันสอบ พร้อมชำระค่าสมัครสอบในวันนั้น
 
วันเวลาสอบ

       สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่หรือติดตามได้ที่ www.eduworld.co.th 

พิเศษ! รับทุนส่วนลดค่าเข้าร่วมโครงการ 40,000 – 90,000 บาท **ตามระดับทุนที่สอบผ่าน เมื่อตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในกำหนด 

ศูนย์สอบ EduWorld ในส่วนภูมิภาค  *นัดวันเวลาสอบโดยเจ้าหน้าที่อีกครั้ง*
 
        เชียงใหม่
        ขอนแก่น
        นครราชสีมา
        อุดรธานี
        ระยอง
        ภูเก็ต
        หาดใหญ่

สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

        หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Exchange Preparation Course) 

       หลักสูตร 4 สัปดาห์  ออกแบบขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ  เนื้อหาครอบคลุมด้านภาษา วัฒนธรรม การปรับตัวในวิถีชีวิตที่แตกต่าง และประวัติศาสตร์ เป็นต้น มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมความมั่นใจโดยผ่านกิจกรรมหลากหลาย  ตลอดจนพบปะรุ่นพี่ ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

        หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการนำเสนอ 

       เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการนำเสนอ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย โดยความร่วมมือจากสถาบัน Star Maker ดำเนินการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

        กิจกรรม Happy Mind

       กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนแลกเปลี่ยน แนะแนวทางให้นักเรียนรู้จักใช้สติ สมาธิในการแก้ปัญหาต่างๆ มีจิตใจมั่นคงเข้มแข็ง เพื่อสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีและนำมาปรับใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข 

        ค่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ (3 วัน 2 คืน)

       เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเดินทาง การร่วมกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนพบปะรุ่นพี่ที่จะร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน 
 
ทำไมต้องนักเรียนแลกเปลี่ยน EduWorld?
 
        EduWorld เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)
        เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก
        ด้วยประสบการณ์ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกว่า 17 ปี ทำให้ EduWorld มีเครือข่ายรุ่นพี่ และผู้ปกครองร่วมให้คำปรึกษาแนะนำรุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง
        นักเรียนจะได้รับการอบรม และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง เช่น หลักสูตรเตรียมความพร้อม EPC (4 สัปดาห์), ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (3 วัน 2 คืน) หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ และการนำเสนอ กิจกรรม Happy Mind เป็นต้น
        มีเจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานตลอดโครงการ
        รับสิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับการเรียนภาษาเพิ่มเติมทั้งก่อน และหลังจบโครงการ
 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเอ็ดดูเวิลด์
อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 3 ยูนิต 339 โทร. 02-657-6401-2
Line: @eduworld
IG: eduworld_bangkok
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เรียนต่อนอก #Eduworld #สอบชิงทุน #อเมริกา #แคนาดา #เนเธอร์แลนด์ #ฝรั่งเศส #เบลเยียม #อิตาลี #เยอรมนี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?