โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International (อเมริกา,ฝรั่งเศส,นิวซีแลนด์) []

วิว
Engenius International
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International 

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International (อเมริกา,ฝรั่งเศส,นิวซีแลนด์)
 
       โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International 1 ปีการศึกษา (High School Academic Year Program) มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูตไทย เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรร ตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศฝรั่งเศส เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีทางเลือกทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำระดับนานาชาติซึ่งต้องมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ของประเทศอุปถัมภ์อย่างดียิ่ง โดยนักเรียนทุนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ และได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลก
 
ทุนสมทบที่เปิดรับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International (อเมริกา,ฝรั่งเศส,นิวซีแลนด์)
 
หมายเหตุ
 
       – จำนวนทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์
       – ค่าใช้จ่ายสมทบทุนนี้ ไม่รวมค่าเข้าค่ายปฐมนิเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันและค่าตั๋วเครื่องบิน (ประมาณ 100,000 บาท)  
 
เอกสารประกอบการสมัคร

       1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ของผู้สมัคร
       2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย เลขที่บัญชี 045-566538-2
       3. สำเนาผลการเรียน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน

วิธีการสมัคร

       วิธีที่ 1: กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านศูนย์สอบต่างจังหวัด พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของเอ็นจีเนียส สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.engeniusinternational.com
       วิธีที่ 2: กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.engeniusinternational.com สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ของโครงการ
       วิธีที่ 3: ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมด มายังสำนักงานของ Engenius International
บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  PAM Building เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       วิธีที่ 4: ส่งรูปถ่ายใบสมัครและเอกสารทั้งหมด (เห็นข้อมูลชัดเจน) มายังช่องทางการติดต่อ โดยเลือกส่งตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
 
       • ใบสมัครออนไลน์ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบรูปถ่าย และสลิปการโอนเงิน สามารถกดปุ่ม Submit เพื่อส่งได้ทันที
       • ใบสมัครแบบเขียนเองสามารถส่งทาง Email Address : info@engeniusinternational.com
       • ส่งไลน์   ID LINE : @engenius_inter
 
       หมายเหตุ ศูนย์ต่างจังหวัด สามารถ Print ใบสมัคร และสลิปการโอนเงิน ส่งได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์สอบของ Engenius Internationalในแต่ละจังหวัด
 
       ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่
       ID LINE : @engenius_inter
 
ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ของ Engenius International
 
       ทางโครงการฯ จะมีการจัดปฐมนิเทศและกิจกรรมค่ายต่างๆ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุนฯ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
       สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
       ประกาศผลสอบ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
       ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าโครงการงวดที่ 1 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 
       (สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ทางโครงการจะมอบสิทธิ์ทุนวีซ่า J-1 299,000 บาทแก่นักเรียนที่สอบผ่านและโอนชำระค่าโครงการ 100 คนแรกเท่านั้น นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นจะต้องเข้าร่วมโครงการในภาคสมทบซึ่งมีค่าโครงการ 329,000 บาท)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International
PAM Building ชั้น 3 เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Hot Line: 02-1174742, 081-448-0770, 083-061-9396
Line : @engenius_inter
Facebook : Engenius International ส่งข้อความทาง inbox ได้เลยค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #แลกเปลี่ยน #ต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา #ฝรั่งเศส #นิวซีแลนด์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?