มาแล้ว! ทุนรัฐบาลเยอรมนีระดับปริญญาโท ปี 2019 []

วิว
     สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D.com วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนรัฐบาลเยอรมันระดับปริญญาโทมาฝากครับ เป็นทุนฟรีทุกอย่างด้วย มาดูกันครับ ว่าเปิดให้สาขาใดบ้าง

 
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลเยอรมนีระดับปริญญาโท ปี 2019

 
     ทุนรัฐบาลเยอรมัน DAAD หรือ Helmut-Schmidt-Programme 2019 มอบโอกาสให้นักเรียนจากทั่วโลกที่สนใจในเรื่องประชาธิปไตยและควายุติธรรมและอยากพัฒนาประเทศตนเอง ด้วยทุนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศเยอรมนีให้ผู้ที่จบการศึกษามาจากสาขารัฐศาสตร์ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ และภายหลังจบการศึกษานักเรียนทุกคนจะได้เป็นหนึ่งในคนสำคัญที่ได้ติดต่อร่วมงานกับทางรัฐบาลเยอรมันต่อไป
 
*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2018*

 

ใครสมัครได้บ้าง?
 

    นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฏหมาย และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น เป็นผู้ที่สนใจอยากพัฒนาประเทศของตนในด้านนี้ โดยจะเป็นผู้ที่เรียนจบใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วก็ได้ และอาศัยอยู่ในประเทศในแถบแอฟริกา ละตินอเมริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง 

 

รายละเอียดของทุน
 

    ทุนนี้จะเป็นทุนที่มีให้สำหรับสาขาป.โทของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมตามรายชื่อต่างๆ (รายละเอียดด้านล่าง) โดยจะเริ่มทำการเรียนการสอนในช่วงเดือนกันยายน/ตุลาคม ปี 2018 การสอนจะมีทั้งในภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษหรือทั้งสองภาษาควบคู่กัน นอกจากนั้นจะได้รับสิทธิ์ต่างๆ ดังนี้
 
 • ผู้รับทุนต้องเข้าคอร์สเรียนภาษาเยอรมันเป็นเวลา 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ในสถาบันสอนภาษา (คนละที่กับมหาวิทยาลัยที่เลือก) และผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก็ต้องเข้าคอร์สเรียนภาษาเยอรมันเช่นกัน
 • ทุนสนับสนุนจาก DAAD สำหรับการสอนพิเศษและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้กับผู้รับทุน
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน 850 € หรือประมาณ 32,138 บาท รวมถึงประกันสุขภาพ
 • ค่าเดินทางและเงินสนับสนุนในการเรียนและค้นคว้าอื่นๆ
 • ค่าที่พักอาศัยสำหรับผู้รับทุนและคู่สมรส/บุตร
 • ผู้ได้รับทุนจะไม่ต้องเสียค่าเรียนใดๆ ทั้งสิ้น

   
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลเยอรมนีระดับปริญญาโท ปี 2019

 

​คุณสมบัติ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนจะดูจากหลายๆ อย่างดังนี้
 
 • ผลการเรียนที่ผ่านมา (ที่ได้รับมาไม่เกิน 6 ปีก่อนรับทุน)
 • ความรู้ภาษาอังกฤษและเยอรมัน
 • มีความเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายและสังคม
 • มีผลงานที่ผ่านมาหรือรายละเอียดของตัวเองที่สามารถอธิบายความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ และสิ่งที่ต้องการหลังจากเรียนจบและกลับมายังประเทศของตน
 • ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาหากอยู่อาศัยที่เยอรมันมานานกว่า 15 เดือนในช่วงเวลารับสมัคร
   
*ทั้งนี้สาขาวิชาต่างๆ ที่เลือกอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมแตกต่างกันไป*

 

การสมัคร
 

การสมัครจะสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 ภาษา คืออังกฤษและเยอรมัน และทำตามดังนี้
 
 • ระบุว่าสมัครทุน DAAD Helmut-SchmidtProgramme (Master’s scholarships for Public Policy and Good Governance)
 • เลือกมหาวิทยาลัยและสมัครกับทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยช่วงเวลาสมัครจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2018 นี้ครับ 
   
     ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ถึง 2 สาขาตามรายชื่อ และกรอกใบสมัครของ DAAD เพียงครั้งเดียวและส่งเอกสารที่สำคัญให้ครบ จำกัดแค่ 2 มหาวิทยาลัยเท่านั้น หากเกินนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

เอกสารสำคัญในการสมัคร
 

 • ใบสมัครของ DAAD ที่กรอกในคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่รับเอกสารที่กรอกด้วยลายมือ
 • ใบสมัคร : https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/application_form.pdf
 • จดหมายแนะนำตัวของผู้สมัคร รายละเอียดการศึกษาที่ผ่านมาและเหตุผลที่เลือกทุน/มหาวิทยาลัยนี้
 • CV (Cirriculum Vitae) หรือรายละเอียดการทำงาน การศึกษา และประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาของผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษามา พร้อมกับเอกสารอธิบายระบบผลการเรียนของมหาวิทยาลัยด้วย
 • สำเนาใบทรานสคริปต์หรือใบจบการศึกษา
 • สำเนาใบจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
 • ผลการสอบล่าสุดของภาษาอังกฤษและเยอรมัน
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือหัวหน้างาน/นายจ้าง
   
*หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที*

 
     คณะกรรมการและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องจะทำการคัดเลือกผู้สมัครในช่วงปลายปี 2018
และผู้สมัครจะได้รับการแจ้งข่าวในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2018 นี้ครับ

 
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลเยอรมนีระดับปริญญาโท ปี 2019

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่ทุนสนับสนุน
 

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ตามรายชื่อและข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้
 
1. Hertie School of Governance, Berlin: Master of Public Policy (MPP)
ภาษา : ภาษาอังกฤษ 
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
เว็บไซต์ : http://www.hertie-school.org/mpp/
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ the Hertie School of Governance: https://www.hertie-school.org/graduateprogrammes/admissions/
e-mail: grad-admissions@hertie-school.org
ติดต่อ : Mr. Sigo Riemer
 
2. Universität Duisburg-Essen: Master of Development and Governance
ภาษา : ภาษาอังกฤษ 
ระยะเวลาเรียน : 2 เทอม
เว็บไซต์ : http://www.ma-dev-gov.de/
e-mail: ma-devgov@uni-due.de
ติดต่อ : Mr. Georg Lammich
 
3. Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt: Master of Public Policy (MPP)
ภาษา : ภาษาอังกฤษ 
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
e-mail: admissions-mpp@uni-erfurt.de
ติดต่อ : Mr. Florian Heintze 
 
4. Leuphana Universität Lüneburg: Public Economics, Law and Politics (PELP)
ภาษา : ภาษาอังกฤษและเยอรมัน
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
เว็บไซต์ : www.leuphana.de/ppgg-en
e-mail: ppgg@leuphana.de
ติดต่อ : Ms. Sarah Bich
 
5. Hochschule Osnabrück: Management in Non-ProfitOrganisationen
ภาษา : ภาษาเยอรมัน 
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
e-mail: ppgg@hs-osnabrueck.de
ติดต่อ : Mr. Heiko Reinert
 
6. Universität Osnabrück: Master of Democratic Governance and Civil Society
ภาษา : ภาษาอังกฤษและเยอรมัน
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
เว็บไซต์ : http://www.sozialwissenschaften.uni-osnabrueck.de/ppgg.html
e-mail: hsp@uni-osnabrueck.de
ติดต่อ : Prof. Ulrich Schneckener 
 
7. Universität Passau: Master of Governance and Public Policy
ภาษา : ภาษาอังกฤษและเยอรมัน 
ระยะเวลาเรียน : 4 เทอม
เว็บไซต์ : http://www.uni-passau.de/ppgg
e-mail: information.ppgg@uni-passau.de
ติดต่อ : Mr. Thomas Eibl
 
8. Universität Potsdam: Master of Public Management (MPM)
ภาษา : ภาษาอังกฤษ 
ระยะเวลาเรียน : 2 เทอม
เว็บไซต์ : http://www.ppgg.mpm-potsdam.de/
e-mail: info@ppgg.mpm-potsdam.de
ติดต่อ : Ms. Sophia Bellmann 

 
*ผู้สมัครควรอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนก่อนจะทำการสมัคร และอย่าลืมว่าสมัครได้ไม่เกินคนละ 2 มหาวิทยาลัยครับ

 
มาแล้ว! ทุนรัฐบาลเยอรมนีระดับปริญญาโท ปี 2019

 
     ใครสนใจเรียนต่อสาขาด้านนี้อยู่ก็ไม่ควรพลาดทุนนี้นะครับ รีบเข้าไปอ่านข้อมูลของสาขานั้นๆ ในมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งนี้เลยครับเพื่อหาว่าที่ไหนที่เหมาะกับเราที่สุด จะได้สมัครได้ทันเวลานะครับ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนรัฐบาลเยอรมนี #ทุนเยอรมัน #เยอรมนี #เยอรมัน #เรียนต่อเยอรมนี #เรียนต่อเยอรมัน #ทุนDAAD #DAAD #ทุนเรียนฟรี #ต่อนอก #เรียนต่อนอก #Germany

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?