สมัครด่วน! ทุนรัฐบาล ‘รัฐคูเวต’ ระดับปริญญาตรี (หมดเขต 10 ก.ค. 61) []

วิว
     สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีทุนการศึกษาดีๆ มาฝากอีกแล้วครับ คราวนี้เป็นทุนเรียนต่อปริญญาตรีจากรัฐบาล ‘รัฐคูเวต’ รายละเอียดของทุนมีอะไรบ้าง เลื่อนหน้าจอตามมาอ่านได้เลยครับ 


 
สมัครด่วน! ทุนรัฐบาล ‘รัฐคูเวต’ ระดับปริญญาตรี (หมดเขต 10 ก.ค. 61)

 
    รัฐคูเวตได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา 2018/ 2019 จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวตในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ และนิติศาสตร์อิสลาม/ อิสลามศึกษา ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุน ฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

 

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

- ทุนระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 2 ทุน

 

สาขาที่เปิดรับ 

 • สังคมศาสตร์ 
 • อักษรศาสตร์ 
 • ครุศาสตร์ 
 • นิติศาสตร์อิสลาม/ อิสลามศึกษา

   

คุณสมบัติผู้สมัคร
 

 • ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างการรับทุน
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือระดับซานาวี) แล้วไม่เกิน 2 ปี
 • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือเกรดเฉลี่ย 2.75 (สำหรับสายวิทย์) และผลการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับสายศิลป์)
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน

   

หลักฐานการสมัคร
 

 • ใบสมัครขอรับทุน โดยให้ระบุสาขาที่ต้องการสมัครเพียง 1 สาขา (ในกรณีที่ผู้สมัครจะกรอกใบสมัครเป็นภาษาอาหรับ ต้องกรอกใบสมัครภาษาอังกฤษมาด้วย จำนวน 1 ชุด)
 • สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษาพร้อมคำแปลภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ จำนวน  1 ชุด
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษภายหลังได้รับการคัดเลือก)
 • หนังสือรับรองความประพฤติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สามารถส่งได้ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561)
 • รูปถ่ายจำนวน 4x6 ซม. จำนวน 4 รูป

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาล ‘รัฐคูเวต’ ระดับปริญญาตรี (หมดเขต 10 ก.ค. 61)

 

กำหนดการคัดเลือก
 

 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13 กรกฎาคม 2561
 • สอบสัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2561 (สถานที่สอบในกรุงเทพฯ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
 • ส่งใบสมัครและเอกสารการประกอบการสมัคร 25 กรกฎาคม 2561 

   

การจัดส่งใบสมัคร
 

     จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยัง "สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300" (วงเล็บมุมซองว่า "สมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษารัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018/2019") ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

 
หมายเหตุ*
     หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่  6 และ 9 กรกฎาคม 2561 กรุณาส่ง EMS เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา โดยถือตามวันที่ประทับไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 0565 ต่อ 117

 
ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

 
สมัครด่วน! ทุนรัฐบาล ‘รัฐคูเวต’ ระดับปริญญาตรี (หมดเขต 10 ก.ค. 61)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนรัฐบาล #คูเวต #เรียนต่อนอก #ทุน ป.ตรี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?