โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International (อเมริกา,ฝรั่งเศส,นิวซีแลนด์) []

วิว
Engenius International
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International 
 
        โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International 1 ปีการศึกษา  (High School Academic Year Program) มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูตไทย เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรร ตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศฝรั่งเศส เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีทางเลือกทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำระดับนานาชาติซึ่งต้องมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ของประเทศอุปถัมภ์อย่างดียิ่ง โดยนักเรียนทุนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ และได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลก

        ทุนสมทบที่เปิดรับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International (อเมริกา,ฝรั่งเศส,นิวซีแลนด์)

        หมายเหตุ :  – จำนวนทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์
        หมายเหตุ :  – ค่าใช้จ่ายสมทบทุนนี้ ไม่รวมค่าเข้าค่ายปฐมนิเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันและค่าตั๋วเครื่องบิน (ประมาณ 100,000 บาท)  
 
เอกสารประกอบการสมัคร

        1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ของผู้สมัคร
        2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยชำระผ่านบัญชี
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย เลขที่บัญชี 045-566538-2
 
        3. สำเนาผลการเรียน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน
 
วิธีการสมัคร
 
        วิธีที่ 1: กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านศูนย์สอบต่างจังหวัด พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของเอ็นจีเนียส สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.engeniusinternational.com
 
        วิธีที่ 2: กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.engeniusinternational.com สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ของโครงการ
 
        วิธีที่ 3: ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมด มายังสำนักงานของ Engenius International
 
        บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  PAM Building เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
        วิธีที่ 4: ส่งรูปถ่ายใบสมัครและเอกสารทั้งหมด (เห็นข้อมูลชัดเจน) มายังช่องทางการติดต่อ
โดยเลือกส่งตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
 
        - ใบสมัครออนไลน์ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบรูปถ่าย และสลิปการโอนเงิน สามารถกดปุ่ม Submit เพื่อส่งได้ทันที
        - ใบสมัครแบบเขียนเองสามารถส่งทาง

        Email Address : engeniusinter@gmail.com

        - ส่งไลน์   ID LINE : @engenius_inter

        หมายเหตุ ศูนย์ต่างจังหวัด สามารถ Print ใบสมัคร และสลิปการโอนเงิน ส่งได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์สอบของ Engenius International ในแต่ละจังหวัด

        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ ID LINE : @engenius_inter

 
ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ของ Engenius International

        ทางโครงการฯ จะมีการจัดปฐมนิเทศและกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุนฯ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
 
        ประกาศผลสอบ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
 
        ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าโครงการงวดที่ 1 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 
        (สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ทางโครงการจะมอบสิทธิ์ทุนวีซ่า J-1 299,000 บาทแก่นักเรียนที่สอบผ่านและโอนชำระค่าโครงการ 100 คนแรกเท่านั้น นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นจะต้องเข้าร่วมโครงการในภาคสมทบซึ่งมีค่าโครงการ 329,000 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
        โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International
        PAM Building ชั้น 3 เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
        Hot Line:  02-1174742, 081-448-0770, 083-061-9396
 
        Email Address: engeniusinter@gmail.com 
        Line: @engenius_inter
        Facebook: Engenius International ส่งข้อความทาง inbox ได้เลยค่ะ  
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#แลกเปลี่ยน #ต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา #ฝรั่งเศส #นิวซีแลนด์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?