/>

รับสมัครเยาวชนร่วมในองค์ประกอบผู้แทนคณะไทย ในการประชุมสมัชชาประชาชาติ นิวยอร์ก อเมริกา []

วิว
      สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com .... วันนี้มีทุนน่าสนใจมากๆ สำหรับคนที่สนใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาฝากค่ะ แถมได้เดินทางไปถึงอเมริกาด้วย ใครรู้ตัวว่าเก่งภาษา มาทางนี้เลย! 
     
      กระทรวงต่างประเทศดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยจำนวน 2 คนเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 ในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ รวมทั้งได้รับประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวทีที่สำคัญ มีภารกิจสำคัญคือ มีส่วนร่วมในการยกร่างและกล่าวถ้อยแถลงของไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้แทนเยาวชนจากประเทศต่างๆ และ ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจต่างๆ ตามสมควร

สิ่งที่จะได้รับ กระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
-มีสัญชาติไทย
-อายุระหว่าง 18-25 ปี
-มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
-อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
-สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
-มีความสนใจเกี่ยวกับสหประชาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเด็นโลก
-ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองและสถาบันศึกษา

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ระหว่าง  9-25 กรกฎาคม 2561 โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.mfa.go.th หัวข้อประกาศ 'รับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ' พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่ายหน้าตรง 1x1.5 นิ้ว พร้อมเตรียมสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคเรียนที่ผ่านมาในระดับมหาวิทยาลัย และ สำเนาบัตรประชาชน ส่งทั้งหมดมาที่

กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ 
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 26 กรกฎาคม 2561
สอบข้อเขียน 1 สิงหาคม 2561
จากนั้นจะมีการคัดเลือกรอบที่ 2 โดยพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ การนำเสนอ และการอภิปรายกลุ่ม
และการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะต้องมีการเข้ารับการฝึกอบรมและทดลองปฏิบัติงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นเวลา 2 สัปดาห์
ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย 5 กันยายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม 02-2035000 ต่อ 12116 หรือ 12140
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=teamstudyabroad

ทีมเรียนต่อนอก - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ทุน #รัฐศาสตร์ #อเมริกา #สหประชาชาติ #นครนิวยอร์ก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?