โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 []

วิว
“โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 5” 
ที่ให้นักเรียนได้ทำข้อสอบเพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของตน 
โครงการนี้ เปิดสอบ ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น  โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-   กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม.ต้น  ม.ปลาย หรือ อาชีวศึกษา
-   สามารถสอบตามกำหนดและชำระค่าสมัครได้ 
 
รับสมัคร        -    20 ก.ค. – 17 ส.ค. 61
วันสอบ         -     25 ส.ค. 61
ประกาศผล    -     1 ต.ค. 61
 
โครงการฯนี้ มุ่งให้ผู้สมัครได้รู้ระดับความสามารถของตน เพื่อการพัฒนาในลำดับต่อไป
โดยจะมีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 3 อันดับแรก และมีรางวัลชมเชย 
อีก 20 ทุน  แยกระดับ มัธยมต้น  และ มัธยมปลายกับอาชีวศึกษา
 
ศูนย์สอบต่างจังหวัด  ดูระเบียบการและใบสมัคร  -> ตจว.
ระเบียบการ     http://www.ecethailand.com/pdf/ETest/ETest05.pdf
สำหรับกรุงเทพฯ  ดูระเบียบการและใบสมัคร ->  กทม.
ระเบียบการ     http://www.ecethailand.com/pdf/ETest/ETest05_bkk.pdf
**พิเศษ**
 โครงการฯให้สิทธิเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาของโครงการวัดทักษะฯ นำทุนการศึกษา มาหักลดค่าใช้จ่ายในโครงการ ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ได้ 2 เท่าของทุนที่ได้รับ**
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ชิงทุน #ทุนการศึกษา #ECE #แลกเปลี่ยน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?