มาแล้ว! รัฐบาลเม็กซิโก แจกทุนเรียนต่อหลายระดับ ประจำปี 2019 []

วิว
     สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D.com วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนรัฐบาลเม็กซิโกมาฝากครับ มีทั้งทุนแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และยังมีอีกหลายระดับเลยครับ น้องๆ ที่มีความสามารถทางภาษาสเปนพลาดไม่ได้เลยนะ 


 
มาแล้ว! รัฐบาลเม็กซิโก แจกทุนเรียนต่อหลายระดับ ประจำปี 2019

 
    รัฐบาลเม็กซิโกต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับนานาชาติ จึงมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้เฉพาะด้านเป็นพิเศษ รวมไปถึงปริญญาโท เอก และวิจัยหลังปริญญา นอกจากนี้ยังมีทุนสำหรับระดมนักวิชาการทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว่าเพื่อมาอบรมระยะสั้น โดยผู้สมัครจะเป็นนักศึกษาสาขาใดก็ได้ยกเว้น บริหารธุรกิจ ศัลยกรรมพลาสติก บัญชี การตลาด ทันตแพทยศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาสเปนในการเรียนได้เป็นอย่างดี

 

ช่วงเวลาของแต่ละทุน
 

- ทุนระดมนักวิชาการระดับป.ตรี และสูงกว่า ใช้เวลา 1 ภาคการศึกษา (quarter, trimester or semester)
- วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้จบปริญญาเอก 12 เดือน (อย่างน้อยสุด 1 เดือน)
- โปรแกรมด้านความชำนาญพิเศษ 1 ปี
- ปริญญาโท 2 ปี
- ปริญญาเอก 3 หรือ 4 ปี  
- ด้านเกี่ยวกับแพทย์ 3 ปี

 
มาแล้ว! รัฐบาลเม็กซิโก แจกทุนเรียนต่อหลายระดับ ประจำปี 2019

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

- มีวุฒิปริญญาตรี โท และเอก ตามโปรแกรมแต่ละประเภทระบุไว้
- ได้เกรดเฉลี่ยในระดับ 8.0 จากเต็ม 10 หรือเทียบเท่า ในการศึกษาครั้งที่ผ่านมา
- ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในสถาบันของเม็กซิโกที่ร่วมโครงการนี้  

 

มูลค่าของทุน
 

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน แล้วแต่ประเภททุน
- ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
- ประกันสุขภาพ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

   

การสมัคร 
 

     สมัครทางเว็บไซต์ https://sigca.sre.gob.mx/ และส่งเอกสารผ่านระบบเท่านั้น (ไม่รับสมัครผ่าน FAX, ไม่รับอีเมล, ไม่รับใบสมัครแบบกระดาษ, ไม่รับสมัครด้วยตัวเอง)

 
มาแล้ว! รัฐบาลเม็กซิโก แจกทุนเรียนต่อหลายระดับ ประจำปี 2019

 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง คลิกที่นี่
2. เขียนเรียงความขอทุน (Statement of purpose) เพื่อบอกเหตุว่าทำไมถึงสนใจที่จะเรียนต่อที่ประเทศเม็กซิโก (ความยาวไม่เกิน 2 หน้า ใช้ฟอนต์ Arial ไซซ์ 12)
3. เขียน Curriculum vitae (CV) ความยาวไม่เกิน 3 หน้า ใช้ฟอนต์ Arial ไซซ์ 12
4. ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูล Affidavit of assurance to return คลิกที่นี่
5. จดหมายตอบรับเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือเอกสารที่แสดงว่าได้สมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว (ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับจากมหา'ลัยก่อน ถึงจะสมัครขอรับทุนได้)
6. สำเนาประกาศนียบัตรระดับการศึกษาสูงสุด 
7. สำเนาใบทรานสคริปต์แสดงผลการศึกษา GPA ระดับ  8.0 จากเต็ม 10 หรือเทียบเท่า (สามารถเทียบเกรดเป็นร้อยละได้เช่นกัน)
8. สำเนาสูติบัตร
9. สำเนาพาสปอร์ต
10. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน (ไม่รับใบที่มาจากคลินิกเอกชน)   
11. รูปถ่ายขนาด 3 x 3 cm. จำนวน 4 รูป
12. ผลสอบวัดระดับภาษาสเปน CEPE ระดับสูง (Advanced Level) ควรไม่ต่ำกว่าระดับ B2
13. ดาวน์โหลด Letter of acceptance of the general terms and conditions คลิกที่นี่

 
* เอกสารที่ใช้ในการสมัครจะต้องแปลเป็นภาษาสเปนทั้งหมด

 
สมัครได้ถึง 28 กันยายน 2018 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 5 ธันวาคม 2018 

 
อ่านระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
มาแล้ว! รัฐบาลเม็กซิโก แจกทุนเรียนต่อหลายระดับ ประจำปี 2019
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนเรียนต่อนอก #ทุน ป.ตรี #ทุนแลกเปลี่ยน #ทุน ป.โท #ทุน ป.เอก #ทุนวิจัย #ทุนรัฐบาล #ทุนรัฐบาลเม็กซิโก #เรียนต่อเม็กซิโก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?