ส่องโรงเรียนประจำสุดหรูในอังกฤษ “Concord College” ที่ต้องสแกนบัตรเข้าเรียน! []

วิว

      สวัสดีค่ะชาว Dek-D วันนี้พี่หมิวจะมาแนะนำโรงเรียนประจำสุดหรูแห่งเกาะอังกฤษที่มีนักเรียนจากทั่วโลกมาเรียนกัน โรงเรียนนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความแปลกมากค่ะ อย่างเช่น ก่อนเข้าเรียนจะต้องมีการสแกนบัตรนักเรียน เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าโรงเรียนที่ว่านี้คืออะไร ^^   

      โรงเรียน Concord College เป็นโรงเรียนประจำระดับมัธยม ก่อตั้งในปี 1949 ตั้งอยู่ในเมืองโชรส์เบอรี (Shrewsbury) บริเวณหมู่บ้าน Acton Burnell ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ โดยรับเด็กเข้าเรียนในช่วงอายุตั้งแต่ 12- 19 ปี โรงเรียนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากทั้งนักเรียนในประเทศอังกฤษเองและจากนักเรียนต่างประเทศที่เข้ามาเรียนที่นี่ และที่สำคัญ โรงเรียน Concord นี้ยังมีการจัดการบริหารโรงเรียนแบบไม่แสวงหาผลกำไร (charitable trust) อีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียน Concord College ยังเปิดรับทั้งนักเรียนประจำเเละไปกลับเลยค่ะ
 

การเดินทาง

      ถ้าเดินทางจากสนามบินนานาชาติ Heathrow ประเทศอังกฤษ จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง และจากสนามบิน Manchester และ Birmingham ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

 

การเรียนการสอน

     
      - เกรด 9 จะเริ่มจากการปูพื้นฐานของเด็ก ว่าเด็กมีความสนใจด้านไหน สอนวิชาทั่วไปในวงกว้าง 
     
      - เกรด 10 – 12 รายวิชาต่างๆ ในระดับชั้นนี้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา) แต่นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกต่างๆ ตามความสนใจได้อีกด้วย เช่น ศิลปะ ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การละคร เศรษฐศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์ ภาษาเยอรมัน ประวัติศาสตร์ ดนตรี ศาสนา ภาษาสเปน สถิติ ในส่วนของภาษาอังกฤษจะเรียนไปในเรื่องวรรณคดีอังกฤษเป็นส่วนมาก แต่พอมาถึงเกรด 12 จะเริ่มเข้าสู่หลักสูตรเข้มข้นในวิชานั้นๆ ( A level Subject )

      นอกจากนี้ ในทุกๆ วันเสาร์ช่วงเช้าที่โรงเรียน Concord นักเรียนทุกคนจะต้องมาสอบ Saturday Test ซึ่งจะมีทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดที่ตรงไหน ไม่เข้าใจในวิชาอะไร
 
 

วิชาเรียน


1. เศรษฐศาสตร์ 
      
      วิชานี้เป็นวิชาที่นักเรียนส่วนมากสนใจเรียนมากที่สุด โดยมีการสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่ในประเทศอังกฤษ แต่ไปถึงเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างใกล้ชิด

2. ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์
     
      วิชาวิทยาศาสตร์ของที่โรงเรียน มีการเรียนการสอนโดยอาจารย์มากประสบการณ์ในวงการวิทยาศาสตร์ โดยการสอนจะไม่ได้เน้นการสอนแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่นักเรียนจะสามารถออกไปค้นคว้าหาข้อมูล ทำการทดลองต่างๆ ภายนอกห้องเรียนอีกด้วย นักเรียนที่จบจากที่นี่ไปสามารถเข้าเรียนได้ที่คณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และสัตวแพทย์ศาสตร์
 
 
3. คอมพิวเตอร์

      มีการเรียนเขียนหลักทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียน Code (โค้ด) ภาษาคอมพิวเตอร์

4. ภาษาอังกฤษ
     
      มีการสอนเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ การเขียน การวิเคราะห์ รวมไปถึงสอนการพูดในที่สาธารณะ การโต้วาที สอนการเขียนกลอน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนบทละคร เป็นต้น
 
5. ภูมิศาสตร์
     
      สอนเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา สภาพภูมิประเทศ ภัยธรรมชาติ รวมไปถึงการได้ออกสถานที่จริง ไปสำรวจพื้นที่ อย่างเช่น ไปสำรวจภูมิประเทศที่ไอซ์แลนด์ เป็นต้น

6. ศิลปะ 

      โรงเรียน Concord มีห้องสตูดิโอสำหรับการทำงานศิลปะของนักเรียนถึง 7 ห้อง ให้นักเรียนสามารถได้ใช้ทำกิจกรรม อย่างเช่น ห้องถ่ายภาพ ห้องปั้น เป็นต้น ตัวอย่างวิชาเรียนย่อยในคลาสศิลปะนี้ ได้แก่  การถ่ายภาพ การวาดภาพการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ  Graphic Design และแฟชั่น เป็นต้น โดยในทุกปีนักเรียนของที่นี่สามารถเข้าเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังได้เป็นจำนวนมาก
 
 
7. ประวัติศาสตร์

      เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกตั้งแต่ในปี 1900 เป็นต้นมา สงครามต่างๆ ที่เกิดขึ้น การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังสงคราม การศึกษาเกี่ยวกับโลกในศตวรรษที่ 21 ของในแต่ละภูมิภาค เป็นต้น 

8. คณิตศาสตร์ 

      สอนเกี่ยวกับ แคลคูลัส สถิติ ความน่าจะเป็น พีชคณิต เรขาคณิต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น 

9. ภาษาต่างประเทศ

      รายวิชาภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีนกลาง และญี่ปุ่น 

10. พละศึกษา
 
      นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนวิชาพละอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยมีกีฬาต่างๆ มายมากให้เลือกเรียน อย่างเช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็นต้น
 
 
11. ดนตรี

      นักเรียนสามารถเลือกเครื่องเล่นดนตรีได้ตามความสนใจ รวมถึงยังมีการพานักเรียนออกไป Workshop ข้างนอกและยังพาไปร่วมชมการแสดงดนตรีที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

12. ศาสนา 

      ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ เชื้อชาติ และจิตวิทยา ประวัติที่มาของเเต่ละศาสนา พิธีกรรม


นโยบายของโรงเรียน


1. การเข้าเรียน 

      การเข้าเรียนที่นี่ค่อนข้างจริงจังค่ะ เพราะนักเรียนจะต้อง Register เหมือนกับการตอกบัตรของนักเรียน โดยการนำบัตรไปทาบกับเครื่องสแกน เพื่อเป็นการเช็กเวลาเข้าเรียนและการรายงานตัวของนักเรียนอีกด้วย

      - ในวันธรรมดานักเรียนจะต้องสเเกนบัตรเวลามาถึงโรงเรียนตอนเช้า เวลาเข้าเรียนในแต่ละคาบ และทุกๆ มื้อกลางวัน แต่ถ้านักเรียนขาดการสแกนบัตรถึง 3 ครั้ง จะมีบทลงโทษที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นโดนกักบริเวณ เป็นต้น 

      - ในส่วนของวันเสาร์ นักเรียนจะต้องแสดงสแกนบัตรภายในพื้นที่ที่กำหนด ระหว่างเวลา 8.40 – 11.20 ในตอนเช้า และ 17.30 – 17.50 ในตอนเย็น และในช่วงกลางคืน เวลา 21.30 – 21.45 สำหรับนักเรียนเล็กๆ และเวลา 22.15 – 22.40 สำหรับนักเรียนโต 

      - ในส่วนของวันอาทิตย์ นักเรียนจะต้องสแกนบัตรในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 ในบริเวณห้องโถงกลางหรือห้องอาหาร และในทุกคืนวันอาทิตย์จะมีการตรวจสอบครั้งสุดท้ายที่เวลา 21.45 น.
 
 
2. ไม่สนับสนุนการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน (Anti Bullying)

      ทางโรงเรียนไม่สนับสนุนและห้ามการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน อย่างเช่น การกีดกันไม่ให้เพื่อนเข้ากลุ่ม หรือทำงานกลุ่มด้วย ก็นับเป็นการ Bully ค่ะ การมองคนอื่นด้วยสายตาก้าวร้าวและท่าทางหาเรื่อง การแพร่กระจายเรื่องของคนอื่นในด้านลบทั้งที่ไม่เป็นความจริง รวมไปถึง Cyber Bullying การเขียนด่าคนอื่นในอินเตอร์เน็ตด้วยถ้อยคำเชิงลบและหยาบคาย การโพสต์ภาพ วิดีโอ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของ เป็นต้น ถ้ามีการพบการกระทำเช่นนี้ เรื่องก็จะไปถึงครูใหญ่ และมีบทลงโทษที่เหมาะสมค่ะ

3. นโยบายเรื่องความเท่าเทียมกันและศักดิ์ศรี

      เนื่องจากทางโรงเรียนนั้นรับนักเรียนเข้าเรียนจากทั่วโลก ทำให้เกิดความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมขึ้น และไม่ใช่แค่เฉพาะกับนักเรียน แต่นโยบายนี้ยังครอบคลุมไปถึงบุคลากรอาจารย์ พนักงานที่โรงเรียน ดยกฎห้ามของที่โรงเรียนเลยคือ ห้ามเกิดความไม่เท่าเทียมกัน การดูถูกเหยียดหยาม การคุกคามทางเพศ การล้อเลียนภาพลักษณ์ภายนอก ถ้ามีการพบการกระทำเช่นนี้ เรื่องก็จะไปถึงฝ่ายปกครอง และจะมีบทลงโทษที่เหมาะสมค่ะ
 
 
4. นโยบายเรื่องความปลอดภัย

      ทางโรงเรียนมีนโยบายเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเองและบุคลากรของทางโรงเรียน อย่างเช่นการสแกนบัตรของนักเรียนเองนั้น ทำเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีมาตรการการป้องกันความปลอดภัยต่างๆ อย่างเช่น กฏเกี่ยวกับการเกิดไฟไหม้ โดยการห้ามวางสิ่งของขีดขวางทางหนีไฟ การซ้อมหนีไฟ การเอาตัวรอดหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น ทางโรงเรียนต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ ต้องดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง 
     
      นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของนโยบายที่นี่นะคะ ยังมีอีกหลายนโยบายเลยที่น่าสนใจ และทางโรงเรียนก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้จริงๆ อีกด้วยค่ะ 


ชมรมและกิจกรรมต่างๆ

- วงดนตรี
- ชมรมประสานเสียง ออเครสต้า 
- เพลงแจ๊ส
- ชมรมตีกลอง
- ละคร
- ขี่ม้า
- ทำอาหาร
- หมากรุก
- สนทนาเกี่ยวกับจิตวิทยา
- โต้วาที
- พูดภาษาญี่ปุ่น
- เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- วาดภาพ
- ถ่ายภาพ
- การพับกระดาษ
- ระบายสีลงบนผ้าบาติก

ส่องโรงเรียนประจำสุดหรูในอังกฤษ “Concord College” ที่ต้องสแกนบัตรเข้าเรียน!
Photo Credit: smapse.com
กีฬา 
- ยิงธนู
- ฟุตบอล
- แบตมินตัน
- บาสเกตบอล
     
      นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ยังมีชมรมและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ


การสมัครเข้าเรียน

      1. การยื่นเอกสารต่างๆ นั้น ทางโรงเรียนจะเปิด 2 รอบด้วยกัน 

- รอบเดือนกันยายน ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะเข้าเรียนในเดือนกันยายน ปี 2018 เอกสารจะต้องยื่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2017 
- รอบเดือนมกราคม ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะเข้าเรียนในเดือนมกราคม ปี 2019 เอกสารจะต้องยื่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2018
     
      2. นักเรียนจะต้องเตรียมเอกสาร ผลการเรียนล่าสุดจากโรงเรียนเก่าย้อนหลัง 2 ปี ใบประกาศนียบัตรต่างๆ และพาสปอร์ตส่งไปที่อีเมล Admissions@concordcollege.org.uk พร้อมทั้งกรอก Application form ใน forms.concordcollege.org.uk/view.php?id=5661 

      3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกเรียกมาสอบและสัมภาษณ์ ส่วนรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ จะถูกส่งมาให้ผ่านอีเมลที่ผู้สมัครได้กรอกไว้ใน Application form 
 

ค่าใช้จ่าย

      - สำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่แบบโรงเรียนประจำ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 39,900 ปอนด์ ต่อปี หรือเท่ากับ 1,700,000 บาทไทย ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมไปถึง ค่าที่พัก ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่หอพัก อาหาร ซักรีด เป็นต้น

      - สำหรับนักเรียนที่ไปกลับ ไม่ได้อยู่ประจำ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 14,280 ปอนด์ ต่อปี หรือเท่ากับ 616,000 บาทไทย       เป็นยังไงกันบ้างคะกับโรงเรียนประจำที่วันนี้เอามาแนะนำกัน ในส่วนของค่าเทอมนั้นจะค่อนข้างสูงนิดนึง แต่พี่ว่าคุ้มกับการเรียนการสอนของที่นี่และบรรยากาศของความเป็นอังกฤษมากๆ เลยค่ะ ^^   

 

Sources:
concordcollegeuk.com
studytours.gr
stanford-ackel.com
smapse.com/concord-college-uk
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=miew

พี่หมิว - ผู้เขียน

จบเอกอิ้ง ชอบปิ้งหมูกิน แถมอินกับหนัง ฟังเพลงเสียงดัง หูแตกไปเลยจ้า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #มัธยม #อังกฤษ #Highschool #โรงเรียนประจำ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป