โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ) []

วิว
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา
ระยะเวลา 3, 5, 9 สัปดาห์
รุ่น เมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)

โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
 
      ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) ได้มีการจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทย โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้มอบทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพานักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ


      ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดอันดับคะแนนแล้วอยู่ภายในลำดับที่เปิดรับ จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และมีค่าใช้จ่ายดังนี้

โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
 
      ผู้สอบผ่านรอบนี้มีสิทธิ์เลือกเดินทางโครงการนิวซีแลนด์หรือ อังกฤษ 9 สัปดาห์โดยมีค่าใช้จ่ายสมทบดังนี้
 
      9-WEEK NZ CULTURAL EXCHANGE รับจำนวน 20 คน โดยทั่วไปการเดินทางในระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 270,000 บาท/คน โครงการได้จัดทุนช่วยเหลือบางส่วน ผู้เข้าร่วมโครงการคงมีค่าใช้จ่ายสมทบเพียง 195,000 บาท
      9-WEEK UK CULTURAL EXCHANGE รับจำนวน 20 คน โดยทั่วไปการเดินทางในระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 300,000 บาท/คน โครงการได้จัดทุนช่วยเหลือบางส่วน ผู้เข้าร่วมโครงการคงมีค่าใช้จ่ายสมทบเพียง 199,900 บาท

โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 

      - กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษาmอายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ต่่ำกว่า 13 ปี/ประเทศแคนาดารับอายุไม่เกิน 18 ปี)
      - มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
      - มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
      - มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลาง ถึงดีมาก
      - มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้
 

สถานที่รับสมัคร
 

      1. สมัครโดยตรงที่สำนักงาน ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 690 0375 – 7 โทรสาร 02 691 5199 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาแทน หรือ
      2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามมาพร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน กทม. 10400 และส่งไปที่สำนักงาน ECE โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
      3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
 
รับสมัคร     กรุงเทพ      :  29 ต.ค. – 27 พ.ย. 61   
                 ต่างจังหวัด  :  29 ต.ค. – 23 พ.ย. 61
 
วันสอบ       วันเสาร์ที่       1 ธ.ค. 61
                  กรุงเทพ     :  สอบที่ศูนย์สอบส่วนกลาง 
                  ต่างจังหวัด :  สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

ประกาศผล  : 24 ธ.ค. 2561

ระเบียบการ : http://www.ecethailand.com/pdf/ECE/ECE49-2.pdf
Link ไปที่เว็บของโครงการได้ที่ : http://www.ecethailand.com/

โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2562 (รอบทั่วประเทศ)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #อังกฤษ #นิวซีแลนด์ #ออสเตรเลีย #แคนาดา #ECE

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?