IEE Thailand รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน USA,Canada,China,UK (10 เดือน) []

วิว
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
IEE Thailand : High School Exchange รุ่น 13 (2562 - 2563)
USA  CANADA  CHINA UK

IEE Thailand รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน USA,Canada,China,UK (10 เดือน)
 
เปิดรับสมัคร (รอบสมทบ)
 
แลกเปลี่ยน 10 เดือน (USA, Canada, China, UK) : เดินทาง สิงหาคม 2562
 
ระยะเวลาการสมัคร
 
วันที่สอบ: จัดสอบทุกวันเสาร์ สิ้นสุดการรับสมัครสิ้นเดือนเมษายน  
 
เวลาในการสอบ:
 
สนามสอบ IEE / กทม.   
         - สอบข้อเขียน เวลา  09.00 - 10.30 น. และสัมภาษณ์เวลา 13.00 - 15.00 น.
สนามสอบขอนแก่น   
         - สอบข้อเขียน เวลา  09.00 - 10.30 น. และสัมภาษณ์เวลา 10.30 - 12.30 น. 
สนามสอบอื่นๆ
         - สอบข้อเขียน เวลา  09.00 - 10.30 น. (สัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 
สนามสอบ

         (1.) IEE Thailand อาคารพญาไท พลาซ่า (BTS พญาไท Exit 1) กรุงเทพฯ
         (2.) โรงเรียนสอนภาษา Golden Bridge Khonkaen, บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

อัปเดตศูนย์สอบต่างจังหวัด
 
  • IEE Thailand อาคารพญาไท พลาซ่าชั้น 19 กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี
  • โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต  ปทุมธานี  ***  
  • โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
  • โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
  • โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
  • โรงเรียนกวดวิชา Next Level Language Khon Kaen ขอนแก่น  ***
  • โรงเรียนกวดวิชา Make Up English จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ ***
  • โรงเรียนกวดวิชา เดอะแชมป์ สงขลา
  • โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา ***

         สำหรับสนามสอบที่มี  *** มีการจัดสอบนอกตาราง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่
 
         รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/IEEHighSchoolExchange2019
                    
*** หากต้องการเข้าสอบในพื้นที่อื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ ***
 
IEE Thailand รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน USA,Canada,China,UK (10 เดือน)

IEE Thailand รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน USA,Canada,China,UK (10 เดือน)
***หมายเหตุ      UK = สหราชอาณา ประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์
 
1.นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถสอบได้
2.นักเรียนในโรงเรียนสายสามัญ, โรงเรียนนานาชาติ, สอบเทียบระบบ GED / IGCSE สามารถสอบได้
3.ในทุกประเภทโครงการฯ (ยกเว้นจีน) นักเรียนสามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปีการศึกษา (กรณี J-1 นักเรียนต้องเดินทางกลับมาเปลี่ยนวีซ่า)
เอกสารประกอบการสมัคร
2. สำเนาผลการเรียนปี 2558 – ปี 2561 (7  ภาคเรียน)
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)

ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง มูลค่า 50,000 บาท  (ฟรี)
1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน 
2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History) 
3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
(ข้อ 1-3  รวม  3 สัปดาห์)
4. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
5. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  ( 2-3 ครั้ง)
6. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ  ( 1 ครั้ง)
 

ติดต่อเรา
ที่อยู่            IEE Thailand   อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น14A (BTS พญาไท Exit 1)
โทรศัพท์      02 612 9511 ต่อ 15
Mobile         086 069 2556,  086 490 2400,  086 304 1747,  061 619 9355
Line            @ieehighschool (มี @ ด้วยนะคะ)
เว็บไซต์        http://www.ieethailand.com
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#IEE #แลกเปลี่ยน #ทุน #สหราชอาณาจักร #แคนาดา #จีน #อเมริกา #USA

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?