ซ่อน
แสดง

[แจกศัพท์] 30 คู่คำพ้องเสียงชวนสับสนที่มักออกข้อสอบ TOEIC พาร์ทการฟัง []

วิว
[แจกศัพท์] 30 คู่คำพ้องเสียงชวนสับสนที่มักออกข้อสอบ TOEIC พาร์ทการฟัง
       สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D ช่วงนี้มีน้องๆ คนไหนกำลังเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ TOEIC บ้างมั้ยครับ? โดยเฉพาะกับน้องๆ ที่กำลังจะเรียนจบหรือบางคนเรียนจบแล้วและกำลังจะสมัครงาน อาจจะต้องใช้คะแนนสอบนี้เป็นตั๋วยื่นสมัครงาน ใครที่กำลังซุ่มอยุ่ในตอนนี้ วันนี้ พี่วุฒิ และ English Issues มีเทคนิคในการทำข้อสอบพาร์ทการฟังมาฝาก โดยเฉพาะกับพาร์ทที่หลายคนพลาดกันเยอะมากอย่าง Question - Response ที่มักหลอกนำคำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายต่างกันมาทำให้เราหัวหมุนเล่นๆ เรียกว่าฟังผิดชีวิตเปลี่ยนเลยล่ะ ว่าแล้วมาดูกันว่ามีคำไหนที่เราต้องระวังกันบ้าง 


 
       คำพ้องเสียง หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Homophones หมายถึง กลุ่มคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีการเขียนและความหมายต่างกัน หากไม่รู้จักความหมายและประเภทของคำ อาจทำให้นำไปใช้ผิดวิธีและเข้าใจผิดได้ ยกตัวอย่างในภาษาไทยก็จะประมาณพวกคำ ไม่-ไหม้, พึ่ง-ผึ้ง, กฎ-กด เป็นต้น 
 
       ในข้อสอบ TOEIC เราจะมักพบพวกคำพ้องเสียงโผล่ในพาร์ทการสอบฟังส่วนของ Question - Response ซึ่งความจริงพาร์ทนี้เป็นบ่อเงินบ่อทองควรเก็บคะแนนให้เยอะๆ แต่หลายคนก็ตกม้าตายกันเพราะว่าฟังและเข้าใจผิด ยกตัวอย่างเช่นคำดังต่อไปนี้

 
abroad - board
- abroad อ่านว่า อะบรอด' [ADJ., ADV.] ต่างประเทศ, ข้างนอก 
- board อ่านว่า บรอด  [ADJ.] กว้างขวาง
 
address - dress
- address อ่านว่า อะเดรส'  [N.] ที่อยู่, คำปราศรัย [V.] เขียนชื่อที่อยู่, ปราศรัย
- dress อ่านว่า เดรส [V.] ตกแต่ง, แต่งตัว [N.] เครื่องแต่งกาย
 
appoint - point
- appoint อ่านว่า อะพอยทฺ' [V.] แต่งตั้ง, นัดหมาย
- point อ่านว่า พอยทฺ [N.] จุดประสงค์ 
 
bread - bred
- bread อ่านว่า เบรด [N.] ขนมปัง
- bred อ่านว่า [เป็นกริยาช่อง 2 ของ breed อ่านว่า เบรด] ให้กำเนิด, เลี้ยง 
 
close - clothes - enclose
- close อ่านว่า โคลส [ADJ., ADV,] ใกล้ [V.] ปิด
- clothes อ่านว่า โคลซ [N.] เสื้อผ้า
- enclose อ่านว่า เอนโคลซ [V.] ปิด, ล้อมรอบ, ประกอบด้วย 
 
[แจกศัพท์] 30 คู่คำพ้องเสียงชวนสับสนที่มักออกข้อสอบ TOEIC พาร์ทการฟัง
 
cold - old
- cold อ่านว่า โคลดฺ [ADJ.] หนาว, เย็น [N.] ไข้หวัด 
- old อ่านว่า โอลดฺ [ADJ.] เก่า
 
color - caller
- color อ่านว่า คัล’เลอะ [N.] สี, ข้ออ้าง, คำโกหก [V.] ทาสี ระบายสี 
- caller อ่านว่า คอล’เลอะ [V.] ผู้ประกาศ
 
contract - contact
- contract อ่านว่า คอน'แทรคทฺ [V.] การทำสัญญา [N.] สัญญา ข้อตกลง
- contact อ่านว่า คอน'แทคทฺ [V.] ติดต่อ [N.] การติดต่อสื่อสาร 
 
copy - coffee
- copy อ่านว่า คอพ’พี [N.] สำเนา [V.] ทำสำเนา
- coffee อ่านว่า คอฟฟี่ [N.] กาแฟ 
 
fare - fair
- fare อ่านว่า แฟร [N.] ค่าโดยสาร [V.] รับประทาน, เดินทาง
- fair อ่านว่า แฟร [ADJ.] เท่าเทียม สุภาพ ปานกลาง สวยงาม ไร้ที่ติ
 
flour - flower
- flour อ่านว่า เฟลา’เออะ [N.] แป้งทำอาหาร
- flower อ่านว่า เฟลา’เออะ [N.] ดอกไม้ 
 
[แจกศัพท์] 30 คู่คำพ้องเสียงชวนสับสนที่มักออกข้อสอบ TOEIC พาร์ทการฟัง
 
free - fee
- free อ่านว่า ฟรี [ADJ.] ฟรี อิสระ มีเสรี
- fee อ่านว่า ฟี [N.] ค่าธรรมเนียม, ค่าบริการ
 
hear - here
- hear อ่านว่า เฮียร์ [V.] ได้ยิน
- here อ่านว่า เฮียร์ [ADV.] ที่นี่ 
 
launch - lunch
- launch อ่านว่า ลอนชฺ [V.] ปล่อย
- lunch อ่านว่า ลันชฺ [N.] อาหารกลางวัน 
 
mail - meal
- mail อ่านว่า เมล [N.] จดหมาย, ระบบขนส่งไปรษณีย์ 
- meal อ่านว่า มีล [N.] มื้ออาหาร
 
mail - male
- mail อ่านว่า เมล [N.] จดหมาย, ระบบขนส่งไปรษณีย์
- male อ่านว่า เมล [N.] ผู้ชาย 
 
[แจกศัพท์] 30 คู่คำพ้องเสียงชวนสับสนที่มักออกข้อสอบ TOEIC พาร์ทการฟัง
 
meat - meet
- meat อ่านว่า มีท [N.] เนื้อสัตว์
- meet อ่านว่า มีท [V.] พบ, ชุมนุม
 
mind - mine
- mind อ่านว่า ไมน์ดฺ [N.] จิตใจ ความจำ คนฉลาด
- mine อ่านว่า ไมนฺ [PRON] ของฉัน
 
movie - moving
- movie อ่านว่า มู’วี [N.] ภาพยนตร์
- moving อ่านว่า มู’วิง [N.] การขยับ
 
plane - plain
- plane อ่านว่า เพลน [N.] เครื่องบิน [ADJ.] ระนาบ แบนเรียบ
- plain อ่านว่า เพลน [ADJ.] ธรรมดา ราบเรียบ
 
postpone - phone
- postpone อ่านว่า โพสทฺโพน' [V.] เลื่อนเวลาออกไป 
- phone อ่านว่า โฟน [N.] โทรศัพท์
 
read - red
- read อ่านว่า เรด (ในกรณีเป็น V3) อ่าน 
- red อ่านว่า เรด [ADJ., N.] สีแดง
 
repair - pair
- repair อ่านว่า รีแพรฺ' [V.] ซ่อมแซม แก้ไข
- pair อ่านว่า แพร์ [V.] จับคู่ [N.] คู่
 
[แจกศัพท์] 30 คู่คำพ้องเสียงชวนสับสนที่มักออกข้อสอบ TOEIC พาร์ทการฟัง
 
resign - sign
- resign อ่านว่า รีไซน์ [V.] ลาออก
- sign อ่านว่า ไซน์ [V.] ลงชื่อ เซ็นต์ชื่อ [N.] สัญลักษณ์
 
retire - tire
- retire อ่านว่า รีไท'เออะ [V.] เกษียณ ถอนตัวออกไป
- tire อ่านว่า ไท'เออะ [V.] ทำให้เหนื่อย เบื่อ [N.] ยางรถยนต์
 
right - write
- right อ่านว่า ไรทฺ [ADJ.] ถูกต้อง เหมาะ เป็นธรรม
- write อ่านว่า ไรทฺ [V.] เขียน แต่ง
 
season - reason
- season อ่านว่า ซี’เซิน [V.] ปรุงรส [N.] ฤดูกาล
- reason อ่านว่า รี'เซิน [N.] เหตุผล
 
shore - sure 
- shore อ่านว่า ชอร์ [N.] ชายฝั่ง
- sure อ่านว่า ชัวร์ [ADJ.] แน่นอน มั่นใจ 
 
soon - noon
- soon อ่านว่า ซูน [ADV.] เร็วๆ นี้
- noon อ่านว่า  นูน [N.] เที่ยง
 
tea - tree - three
- tea อ่านว่า ที [N.] ต้นชา ใบชา น้ำชา
- tree อ่านว่า ทรี [N.] ต้นไม้ 
- three อ่านว่า ธรี [N.] จำนวนสาม
 
whether - weather
- whether อ่านว่า เวธ'เธอะ [CONJ.] ไม่ว่าจะ...หรือไม่, ทั้งคู่
- weather อ่านว่า เวธ'เธอะ [N.] สภาพอากาศ
 
[แจกศัพท์] 30 คู่คำพ้องเสียงชวนสับสนที่มักออกข้อสอบ TOEIC พาร์ทการฟัง

 
       วันนี้เอามาฝากพอหอมปากหอมคอ ดูเหมือนเป็นคำง่ายๆ แต่หลายคนก็แอบตกม้าตายมากันเยอะ เอาเป็นว่าแค่รู้คำและความหมายอย่างเดียวไม่พอ น้องๆ ต้องลองฝึกฟังด้วยนะครับ ลองเปิดเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันพจนานุกรมออนไลน์เพื่อฟังการออกเสียงดูก็ได้ จะได้คุ้นชินนะครับ 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #TOEIC #คำศัพท์ TOEIC #ติวสอบ TOEIC

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?