มาแล้ว! ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 & 64 ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน []

วิว
       สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D ช่วงนี้มีทุนอบรมโครงการต่างๆ เปิดรับสมัครเยอะมาก วันนี้ที่พี่นำมาฝาก เป็นคิวของทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 & 64 ที่ประเทศญี่ปุ่น ใครรอสมัครทุนนี้อยู่ มาอ่านรายละเอียดกันเลยครับ

 
มาแล้ว! ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 & 64  ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน

       The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 และ 64
 
       IATSS Forum เป็นศูนย์การอบรมนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมาเพื่อเตรียมการสำหรับเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต อีกทั้ง IATSS Forum ได้ออกแบบหลักสูตรให้คนรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ASEAN มารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกผ่านการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทำงานกลุ่มและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงร่วมกันเสนอความคิดเพื่อแก้ประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันในหมู่ประเทศสมาชิก ASEAN และประเทศญี่ปุ่น
 
ช่วงเวลาของโครงการ

รุ่นที่ 63 : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 (44 วัน)
รุ่นที่ 64 : กันยายน - พฤศจิกายน 2563 (44 วัน)
* รับสมัครเพียงปีละ 1 ครั้งพร้อมกันทั้ง 2 รุ่น
 
ประเทศที่เปิดรับสมัคร

กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยประเทศไทยได้โควตารอบละ 2 คน
 
มูลค่าของโครงการ
 
IATSS Forum จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ 
- ค่าเดินทางโดยเครื่องบินทั้งขาไป-กลับ 
- ค่าธรรมเนียมการอบรม 
- ค่าที่พัก 
- ค่าอาหาร ฯลฯ
*ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 
- ผู้สมัครต้องมาจากประเทศที่กำหนดไว้ข้างต้น มีสุขภาพและจิตใตพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรม
- ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร (30 มิถุนายน 2362)
- ปัจจุบันต้องเป็นพนักงานประจำในสาขาอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ (Freelance)
- ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- ต้องเดินทางมาคนเดียว 

 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 
-  IATSS Forum Application Form
- เรียงความ 2 เรื่อง
- Recommendation Forms จำนวน 2 ฉบับ
- รูปถ่าย 2 รูป (4 cm x 3 cm)
- Certificate of English Proficiency 
ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่หน่วยงานของประเทศที่รับผิดชอบ (ดูรายละเอียดได้ในลิงก์ด้านล่าง)
 
หมดเขต 30 มิถุนายน 2562 
 
ดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็มได้ที่ https://www.iatssforum.jp/english/applications/doc/applicationsheet2020.pdf?fbclid=IwAR0U_ze7G-ha7ZyabGtfwOyRsXozmMJiQQkjNRc8KFzJgV8vKK5jrdi9ePc
เว็บไซต์ https://www.iatssforum.jp/en/
 
มาแล้ว! ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 & 64  ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน
 
ติดตามทุนต่อนอกง่ายๆ กับ Dek-D 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #IATSS Forum #ญี่ปุ่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?