(เปิดรับสมัคร) IEE Thailand : นักเรียนแลกเปลี่ยน “อเมริกา” เดินทางปีนี้ []

วิว
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา
IEE Thailand : High School Exchange รุ่น 13 (2562 - 2563)
 
(เปิดรับสมัคร) IEE Thailand : นักเรียนแลกเปลี่ยน “อเมริกา” เดินทางปีนี้
 
เปิดรับสมัคร (รอบทุนสมทบ)
 
ลักษณะโครงการ    :      แลกเปลี่ยน  10  เดือน     
ช่วงเวลาที่เดินทาง  :      ประมาณเดือน สิงหาคม 2562
ประเทศที่เปิดรับ     :      อเมริกา 7 คน จีน 2 คน

ระยะเวลาการสมัคร
 
ตารางสอบ  :   
 
(เปิดรับสมัคร) IEE Thailand : นักเรียนแลกเปลี่ยน “อเมริกา” เดินทางปีนี้

(เปิดรับสมัคร) IEE Thailand : นักเรียนแลกเปลี่ยน “อเมริกา” เดินทางปีนี้
 
คุณสมบัติ
 
(เปิดรับสมัคร) IEE Thailand : นักเรียนแลกเปลี่ยน “อเมริกา” เดินทางปีนี้
 
1.  นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถสอบได้
2.  นักเรียนในโรงเรียนสายสามัญ, โรงเรียนนานาชาติ, สอบเทียบระบบ GED / IGCSE สามารถสอบได้
3.   ทุกประเภทโครงการฯ (ยกเว้นจีน) นักเรียนสามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปีการศึกษา (กรณี J-1 นักเรียนต้องเดินทางกลับมาเปลี่ยนวีซ่า)

รายละเอียดโครงการ

(เปิดรับสมัคร) IEE Thailand : นักเรียนแลกเปลี่ยน “อเมริกา” เดินทางปีนี้
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
2. สำเนาผลการเรียนปี 2558 – ปี 2561 (7  ภาคเรียน)
3. รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  
4. ค่าสมัครสอบ 200 บาท (และ 250 บาท สำหรับศูนย์สอบต่างจังหวัด)
 
ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง     มูลค่า 50,000 บาท  (ฟรี)
 
1. คลาสเรียนเตรียมทักษะความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ การพูด ฟัง และเขียน 
2. คลาสเรียนประวัติศาสตร์อเมริกา (US History) 
3. คลาสเรียนทำอาหารไทย จากเชฟมืออาชีพ (Cooking Class) (กิจกรรมสำหรับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
(ข้อ 1-3  รวม 3 สัปดาห์)
4. ค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมพบปะรุ่นพี่นักเรียนแลกเปลี่ยน (3 วัน 2 คืน)
5. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ  (2-3 ครั้ง)
6. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ  (1 ครั้ง)
 

ติดต่อเรา
 
ที่อยู่              IEE Thailand   อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น14A (BTS พญาไท Exit 1)
โทรศัพท์        02 612 9511 ต่อ 15
Mobile           086 069 2556,  086 490 2400,  086 304 1747,  061 619 9355
Line              @ieehighschool (มี @ ด้วยนะคะ)
เว็บไซต์          http://www.ieethailand.com
Twitter           https://twitter.com/ieehighschool

(เปิดรับสมัคร) IEE Thailand : นักเรียนแลกเปลี่ยน “อเมริกา” เดินทางปีนี้

(เปิดรับสมัคร) IEE Thailand : นักเรียนแลกเปลี่ยน “อเมริกา” เดินทางปีนี้

(เปิดรับสมัคร) IEE Thailand : นักเรียนแลกเปลี่ยน “อเมริกา” เดินทางปีนี้
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #IEE

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?