ซ่อน
แสดง

7 สถาบันสอนภาษาในสังกัดมหาวิทยาลัย เปิดให้คนนอกเรียนได้ แถมค่าเรียนถูกมาก! []

วิว
       สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D ... ใครที่อยากเรียนภาษาต่างประเทศในเวลาว่างเพื่อเพิ่มทักษะ แต่ไม่รู้ว่าควรเรียนที่ไหนดี จะเลือกเรียนตามสถาบันสอนภาษาค่าเรียนก็แอบสูงลิ่ว วันนี้พี่วุฒิมีสถาบันสอนภาษาในสังกัดมหาวิทยาลัยที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปเรียนได้ ซึ่งสอนโดยอาจารย์ของคณะโดยตรง อีกทั้งค่าเรียนก็ไม่สูงอีกด้วย มีที่ไหนบ้าง มาดูกันเลยครับ  

 
7 สถาบันสอนภาษาในสังกัดมหาวิทยาลัย เปิดให้คนนอกเรียนได้ แถมค่าเรียนถูกมาก!
 

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาษาที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, ไวยากณ์อังกฤษ, TOEIC, ภาษาเมียนมา, ภาษาจีนกลาง, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาบาลีมีชีวิต, ภาษาบาลีสู่มหาวิทยาลัย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษารัสเซีย, ภาษาอิตาเลียน, ภาษาสันสกฤตเรียบง่าย, ภาษาเมียนมา, ภาษาสเปน, ภาษาฮินดีพื้นฐาน, ภาษาเกาหลี, ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร, ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร, อ่านชาดกบาลี-นิทานสันสกฤต, อินโดนีเซียสำหรับธุรกิจ 
จำนวนช่วงโมงเรียนต่อคอร์ส : ประมาณ 30 – 45 ชั่วโมง
ค่าเล่าเรียน : 4,400 – 6,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://chula.azurewebsites.net/ 

 
7 สถาบันสอนภาษาในสังกัดมหาวิทยาลัย เปิดให้คนนอกเรียนได้ แถมค่าเรียนถูกมาก!
 

ศูนย์อบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(มีทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต)
 
ภาษาที่เปิดสอน : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, การสนทนาภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน, การเขียนอีเมล, ฟัง-พูดธุรกิจ, โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, TOEIC, IELTS, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนกลาง, ภาษาสเปน, ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเกาหลี    
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อคอร์ส : 30 - 50 ชั่วโมง
ค่าเล่าเรียน : 3,800 - 4,600 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/Larts.tu.training

 
7 สถาบันสอนภาษาในสังกัดมหาวิทยาลัย เปิดให้คนนอกเรียนได้ แถมค่าเรียนถูกมาก!
 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาษาที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน, การฟังภาษาอังกฤษ, การอ่านภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, TOEIC, TOEFL, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนกลาง, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ, ภาษาอินโดนิเซีย, ภาษาฟิลิปิโน, ภาษาพม่า, ภาษาเวียดนาม, ภาษาอาหรับ
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อคอร์ส : ภาษาอังกฤษ 48 ชั่วโมง และภาษาอื่นๆ 36 ชั่วโมง
ค่าเล่าเรียน :  2,500 - 5,300 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ril.ru.ac.th/course.php 

 
7 สถาบันสอนภาษาในสังกัดมหาวิทยาลัย เปิดให้คนนอกเรียนได้ แถมค่าเรียนถูกมาก!
 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเบื้องต้น, ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ, ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 ทักษะ, การเขียนงานวิชาการและวิทยานิพนธ์สำหรับการศึกษาขั้นสูง, การเตรียมสอบ+ตะลุยข้อสอบ TOEIC เพื่อเข้าทำงาน, ไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบ TOEFL&IELTS, การเตรียมสอบ TOEFL, การเตรียมสอบ IELTS,  ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน,  ภาษาสเปน, ภาษาเมียนมาร์, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษารัสเซีย
จำนวนชั่วโมงต่อคอร์ส : 20 – 60 ขั่วโมง
ค่าเล่าเรียน : 1,600 – 5,800 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.li.cmu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/language.institute.cmu

 
7 สถาบันสอนภาษาในสังกัดมหาวิทยาลัย เปิดให้คนนอกเรียนได้ แถมค่าเรียนถูกมาก!
 

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาษาที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาหรับ, ภาษาจีนกลาง, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาเลียน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม, ภาษารัสเซีย, ภาษากัมพูชา, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาพม่า, ภาษาโปรตุเกส
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อคอร์ส : 36 ชั่วโมง
ค่าเล่าเรียน : 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://lang.human.ku.ac.th/ 

 
7 สถาบันสอนภาษาในสังกัดมหาวิทยาลัย เปิดให้คนนอกเรียนได้ แถมค่าเรียนถูกมาก!
 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษ TOEIC, ภาษามาเลเซีย, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษาเมียนมาร์, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอาหรับ, ภาษาฝรั่งเศส
จำนวนชั่วโมงต่อคอร์ส : 20 - 30 ชั่วโมง
ค่าเล่าเรียน : 1,500 - 2,250 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://lc.pn.psu.ac.th/register.php 

 
7 สถาบันสอนภาษาในสังกัดมหาวิทยาลัย เปิดให้คนนอกเรียนได้ แถมค่าเรียนถูกมาก!
 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาษาที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษ TOEIC 
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อคอร์ส : 30 ชั่วโมง
ค่าเล่าเรียน : 3,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.arts.su.ac.th/index.php 

 
        แต่ละที่เปิดสอนตลอดปีเลยครับ หากใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลย ส่วนตัวพี่เองก็เคยลงเรียนภาษาฝรั่งเศสกับภาษาเกาหลีของจุฬาฯ สอนดีมากครับ ว่าแล้วก็อยากลงเรียนอีกเลยเนี่ย
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #สถาบันสอนภาษา #เรียนภาษา #ภาษาต่างประเทศ #ภาษาที่ 3 #เรียนภาษาจุฬา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?