Update! รวม 8 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนเมษายน 2562 []

วิว
       สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษายนกันแล้ว ใครที่กำลังวางแผนหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ วันนี้พี่วุฒิได้รวบรวมทุนการศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในช่วงนี้ มีหลายทุนเลยที่มอบเต็มจำนวนทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเครื่องบิน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีทุนอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

 
Update! รวม 8 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
 

ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 & 64 ณ ประเทศญี่ปุ่น

        The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 และ 64
 
        IATSS Forum เป็นศูนย์การอบรมนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมาเพื่อเตรียมการสำหรับเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต อีกทั้ง IATSS Forum ได้ออกแบบหลักสูตรให้คนรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ASEAN มารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกผ่านการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทำงานกลุ่มและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงร่วมกันเสนอความคิดเพื่อแก้ประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันในหมู่ประเทศสมาชิก ASEAN และประเทศญี่ปุ่น
 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52258/ 

 
Update! รวม 8 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
 

ทุนระยะสั้นภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยชิงหวา ประเทศจีน

        Tsinghua University หรือ มหาวิทยาลัยชิงหวา ประเทศจีน ได้เปิดรับสมัครทุน “2019 Tsinghua International Summer School” ซึ่งเป็นทุนระยะสั้นภาคฤดูร้อน 2 สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาจากต่างชาติ 200 คน โดยสามารถเลือกโปรแกรมที่สนใจได้จาก 7 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมจีนอีกด้วย ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมทุนนี้จะได้รับใบทรานสคริปส์และหน่วยกิต 2 หน่วยจากมหาวิทยาลัยชิงหวาด้วย
 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52277/

 
Update! รวม 8 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
 

ทุนป.โทหลักสูตรด้านการแปล&ล่าม Strathclyde University ประเทศสกอตแลนด์

        Strathclyde University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ที่นี่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1796 ถือเป็นสถาบันที่เก่าแก่เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศเลยค่ะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุน “Strathclyde Prestige Award for Excellence in Business Translation & Interpreting” ให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร Professional Translation and Interpretation ระดับปริญญาโท
 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52287

 
Update! รวม 8 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
 

ทุนเรียนต่อระดับมัธยมที่สิงคโปร์ ASEAN Scholarship 2020

       ASEAN Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่มอบทุนต่อเนื่องอย่างทุกปี เพื่อให้โอกาสนักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท ซึ่งทั้ง 2 ทุนนี้ เมื่อเรียนจบแล้วจะได้วุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) ครับ
 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52291/

 
Update! รวม 8 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
 

ทุนป.โทคณะนิติศาสตร์ Monash University ประเทศออสเตรเลีย

  Monash University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของรัฐวิคตอเรีย โดยแคมปัสหลักของสถาบันจะอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ส่วนแคมปัสอื่นๆ จะกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ อย่างเมืองเคลย์ตัน คอลฟีลด์ เพนินซูลา และพาร์ควิล นอกจากนี้ยังมีแคมปัสในประเทศมาเลเซียอีกด้วย
 
       สำหรับคนที่สนใจอยากศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาโท ทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุน “Faculty of Law Masters International Scholarship” ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลา
 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่  https://www.dek-d.com/studyabroad/52315/ 

 
Update! รวม 8 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
 

ทุน AMA ม. K-ARTS มอบทุนเต็มจำนวนเรียนต่อด้านศิลปะที่เกาหลี

        Korea National University of Arts หรือ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี มอบทุน Art Major Asian หรือ AMA ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีความสามารถและทักษะทางศิลปะ มีทั้งทุนสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใครที่สนใจทุนนี้หรืออยากไปเรียนต่อด้านศิลปศาสตร์ที่เกาหลี

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52375/ 

 
Update! รวม 8 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
 

 ทุนเรียนต่อปริญญาโท University of Bristol ประเทศอังกฤษ

   University of Bristol ตั้งอยู่ที่เมืองบริสทอล ประเทศอังกฤษ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1876 ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งทางภาควิชาการจัดการได้มอบทุนการศึกษา “Global Citizenship Scholarship” ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าเรียนสาขาวิชา Global Operations and Supply Chain ในระดับป.โท
 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่  https://www.dek-d.com/studyabroad/52390/ 

 
Update! รวม 8 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 59 (พ.ศ. 2563 - 2564) 

        มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษา และพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา โดยโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563 - 2564) นี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 
 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่  https://www.dek-d.com/studyabroad/52446/ 

 
Update! รวม 8 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนเมษายน 2562
 
        ปรึกษาวางแผนเรียนต่อนอกกับเหล่านักเรียนทุนแบบตัวต่อตัวที่บูธเรียนต่อนอก by Dek-D.com ในงาน Dek-D's TCAS Fair (บูธหมายเลข 42 - 43)  ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายนนี้ ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ณ ไบเทคบางนา ฮอลล์ EH106 
 
        มาง่ายติดสถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา จะชวนเพื่อนก็ดีหรือพาผู้ปกครองมาก็ได้ เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แถมมี planner วางแผนเรียนต่อนอก + สติกเกอร์ลายสุดคิวท์จาก Dek-D แจกฟรีที่นี่ที่เดียว! แล้วเจอกันนะครับ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนเรียนต่อนอก #ทุนต่อนอก #เรียนต่อนอก #ทุนการศึกษา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?