รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 นิวยอร์ก อเมริกา []

วิว
        สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D .... วันนี้พี่วุฒิมีทุนน่าสนใจมากๆ สำหรับคนที่สนใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาฝากครับ ใครอยากไป UN ต้องห้ามพลาดเลย!

 

 
        กระทรวงต่างประเทศดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยจำนวน 2 คนเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ รวมทั้งได้รับประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญและในถานการณ์จริง 
 
สิ่งที่จะได้รับ กระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- อายุระหว่าง 18-25 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2537 - 31 สิงหาคม 2544) 
- มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
- อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
- สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
- มีความสนใจเกี่ยวกับสหประชาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเด็นที่เป็นที่สนใจของโลก ตลอดจนงานของกระทรวงต่างประเทศ และหากเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษษหรือของกระทรวงต่างประเทศ และหน่วยงานราชการอื่นๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติด้วยจะยิ่งเป็นประโยชน์ 
- ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองและสถาบันศึกษาให้เดินทางไปประชุมในต่างประเทศ

 
วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 
        เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ระหว่าง  3 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562 โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.mfa.go.th หัวข้อประกาศ 'รับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74' พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่ายหน้าตรง 1x1.5 นิ้ว พร้อมเตรียมสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคเรียนที่ผ่านมาในระดับมหาวิทยาลัย และ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมบรรจุใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังกล่าวในซองเอกสาร โดยเขียนกำกับด้านหลังของที่หัวมุมด้านขวาล่างว่า "สมัครเยาวชน UNGA"
 
ส่งทั้งหมดมาที่
กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ 
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400 
 
        หรือสามารถยื่นซองเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่อยู่ข้างต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 203 5000 ต่อ 12122 หรือ 12253 หรือ 12117
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 21 มิถุนายน 2562
สอบข้อเขียน 25 มิถุนายน 2562
จากนั้นจะมีการคัดเลือกรอบที่ 2 โดยพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ การนำเสนอ และการอภิปรายกลุ่ม
และการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะต้องมีการเข้ารับการฝึกอบรมและทดลองปฏิบัติงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นเวลา 2 สัปดาห์
ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย 2 กันยายน 2562
 
อ่านระเบียบการฉบับเต็มได้ที่ คลิกที่นี่
 
รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74  นิวยอร์ก อเมริกาอ่านบทสัมภาษณ์ตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้เข้าประชุมสมัชชาแห่งชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 73
https://www.dek-d.com/studyabroad/51250/


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #UNGA74 #UN #การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 #Thailand Youth Delegates to the United Nations

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?