Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 []

วิว
       สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมกันแล้ว ใครที่กำลังวางแผนหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ วันนี้พี่วุฒิได้รวบรวมทุนการศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในช่วงนี้ มีหลายทุนเลยที่มอบเต็มจำนวนทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเครื่องบิน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีทุนอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

 
รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 
 
        กระทรวงต่างประเทศดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยจำนวน 2 คนเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ รวมทั้งได้รับประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญและในถานการณ์จริง 
 
สิ่งที่จะได้รับ กระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ
เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ระหว่าง  3 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52606/

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนคอร์สเรียนแฟชั่น จากสถาบันแฟชั่น HFFA ประเทศอิตาลี
 
        Haute Future Fashion Academy หรือ HFFA เป็นสถาบันสอนด้านแฟชั่นโดยตรง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2010 ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางแฟชั่นระดับสูง ทางสถาบันเปิดสอนคอร์สมากมายหลากหลายรูปแบบ โดยในปีนี้ได้มอบทุนที่ชื่อ “LET YOUR TALENT SHINE 2019” จำนวน 50 ทุน เพื่อหานักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นเข้าเรียนในคอร์สระดับสูง (Master) และคอร์สระยะสั้น 1 ปี (Intensive One Year)
 
        ทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน แบ่งเป็นประเภทดังนี้
- ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าคอร์ส 100% จำนวน 5 ทุน
- ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าคอร์ส 75% จำนวน 10 ทุน
- ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าคอร์ส 50% จำนวน 15 ทุน
- ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าคอร์ส 25% จำนวน 20 ทุน
 
        ผู้ที่สนใจสมัครทุนจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดและแฟ้มผลงานไปที่อีเมล: talents@hffa ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52607/ 

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนวิจัย 1 เดือน ASEA-UNINET ณ ประเทศออสเตรเลีย
 
        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เพื่อรับทุน “ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship” ประจำปี 2562
 
มูลค่าทุนที่จะได้รับ 
1. รัฐบาลไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ดังนี้
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสเตรีย ชั้นประหยัด
- ค่าเดินทางภายในประเทศออสเตรียที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ใช้จ่ายโดยคำนึงถึงความประหยัด)
 
2. ฝ่ายออสเตรีย
- รัฐบาลออสเตรียสนับสนุนค่าที่พักและค่าครองชีพในออสเตรียในอัตราเหมาจ่าย จำนวน 1,100 ยูโร
- มหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่ออสเตรีย (Host University) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
       
ปิดรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52577/ 

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
       เปิดรับสมัครแล้วสำหรับเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยทุนของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative #YSEALI โดยเยาวชนสามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
1. Civic Engagement (รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน)
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Nebraska, Omaha
- Kennesaw State University, Georgia
 
2. Environmental Issues & Natural Resource Management (รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน)
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Montana
- East-West Center, Hawaii 
 
3. Entrepreneurship & Economic Development (รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน)
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Connecticut
- Brown University, Rhode Island
 
        ทางสถาบันจะจัดที่พักให้ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 4 สัปดาห์ และทัวร์ในประเทศอีกประมาณ 1 สัปดาห์ ช่วงระยะเวลาเดินทางจะอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562 (วันที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 
มูลค่าของทุน : ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการ
ปิดรับสมัคร : 12 พฤษภาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52567/ 

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนป.โทด้านศิลปะที่ Amsterdam University of the Arts ประเทศเนเธอร์แลนด์
 
        Talent Grant จัดตั้งขึ้นในปี 2013 โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบเงินทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถเป็นเลิศ เพื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทใน Amsterdam University of the Arts (AHK) ประเทศเนเธอร์แลนด์ สาขาวิชาใดก็ได้
 
มูลค่าของทุน : ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอนตามกฎหมายที่นักศึกษาต่างชาติต้องจ่าย ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่ AHK
ปิดรับสมัคร : 1 มิถุนายน 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52516/ 

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ทุนรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจว ระดับปริญญาตรี-เอก ประเทศจีน 
 
        รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวมอบทุนสำหรับนักศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเข้าเรียนต่อระดับป.ตรี-ป.เอก ที่มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศจีน ทั้งนี้ทางรัฐบาลจะมอบทุนให้ระดับป.ตรีเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ป.โท 3 ปีการศึกษา และป.เอก 4 ปีการศึกษา โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
 
ผู้สมัครสามารถสมัครทุนเต็มจำนวนหรือทุนบางส่วนได้ โดยแต่ละทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ทุนเต็มจำนวน: สำหรับผู้สมัครในระดับป.ตรี-ป.เอก 
- ค่าเล่าเรียน
- ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย 
- ค่าประกันสุขภาพ 
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ป.ตรี 1,000 หยวน, ป.โท 1,200 หยวน และป.เอก 1,500 หยวน)
 
2. ทุนบางส่วน: สำหรับผู้สมัครในระดับป.ตรีและป.โท
- ค่าเล่าเรียน
- ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย
 
ปิดรับสมัคร: 15 กรกฎาคม 2562
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52498/

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนเรียนต่อหลักสูตร MBA ณ ประเทศโปรตุเกส
 
        The Lisbon MBA เป็นสถาบันจากประเทศโปรตุเกสที่เปิดสอนทางด้าน MBA โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมที่เปิดสอนอย่าง “The Lisbon MBA International Full Time” ได้รับการจัดอันดับจาก Financial Times Global MBA Ranking 2019 ว่าเป็นอันดับ 1 ของโลกในหัวข้อ International Course Experience เลยครับ โดยทางสถาบันได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามรายละเอียดทุนดังนี้
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษาสูงสุด 50% ของค่าเล่าเรียน 
ประเภททุน
1. Entrepreneur  Scholarship : ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหลังเรียนจบ MBA หรือผู้ที่ต้องการรับช่วงต่อจากธุรกิจของครอบครัว
2. Merit Scholarship :ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเลิศ (เงื่อนไขพิเศษ: มีคะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 670 คะแนน และได้ GPA ในระดับปริญญาตรี 3.00 ขึ้นไป)
3. Social Impact Award : ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในกิจการเพื่อสังคม (งานอาสาที่ไม่ใช่ของภาครัฐ) อย่างน้อย 2 ปี
4. The Lisbon MBA Scholarship : ทุนการศึกษาคัดเลือกผู้ที่จะมาเพิ่มความหลากหลายและสร้างความกระตือรือล้นให้กับห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นในด้านอาชีพ ประสบการณ์ส่วนตัว ภูมิหลัง สัญชาติ หรือความเปิดกว้างต่อนานาชาติ
5. Women in Business Award : ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเพศหญิงที่ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในด้านการทำงาน
 
กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1: 31 พฤษภาคม 2019
รอบที่ 2: 31 กรกฎาคม 2019
รอบที่ 3: 30 กันยายน 2019
ทุน Women in Business Award: 25 ตุลาคม 2019
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52464/

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 59 (พ.ศ. 2563 - 2564)
 
        มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษา และพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา โดยโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563 - 2564) นี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52446/ 

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนระดับป.ตรี-ป.เอก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย 
 
        Curtin University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยมีแคมปัสหลักอยู่ที่เมืองเบนท์ลีย์และเมืองเพิร์ท นอกจากนี้ยังมีแคมปัสอยู่ที่ต่างประเทศ อย่างที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และดูไบอีกด้วย ปัจจุบันเปิดสอนอยู่ทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ ศูนย์อะบอริจินศึกษา คณะธุรกิจและกฎหมาย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม โดยในปีนี้ทางสถาบันได้มอบทุนการศึกษา “2019 - Inspiring Innovation Scholarship” ให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
ปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52386/ 

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุน AMA ม. K-ARTS เรียนต่อด้านศิลปะและนิเทศศาสตร์ที่เกาหลี
 
        Korea National University of Arts หรือ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี มอบทุน Art Major Asian หรือ AMA ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีความสามารถและทักษะทางศิลปะ มีทั้งทุนสำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใครที่สนใจทุนนี้หรืออยากไปเรียนต่อด้านศิลปศาสตร์ที่เกาหลี
 
สาขาที่เปิดรับสมัคร 
- Music (ดนตรี)
- Dance (การเต้น)
- Visual Arts (ทัศนศิลป์)
- Drama (ละคร)
- Film/TV/ Multimedia (ภาพยนตร์/โทรทัศน์ และมัลติมีเดีย)
- Korean Traditional Arts (ศิลปะท้องถิ่นเกาหลี)
 
มูลค่าของทุน
- ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละเดือน (800,000 วอนต่อเดือน)
- ค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาเกาหลี ก่อนเริ่มภาคเรียน 3 เดือน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางวัฒนธรรม
 
ปิดรับสมัคร : 31 พฤษภาคม 2562 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52375 

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนการศึกษาป.ตรี-โท จาก University of Greenwich ประเทศอังกฤษ
 
        University of Greenwich เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของอังกฤษมีแคมปัส 3 แห่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนและเมืองเคนต์ ความพิเศษของสถาบันนี้คือเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษานานาชาติมากที่สุดในโลก กว่า 140 ประเทศทั่วโลกเลยครับ และในปีนี้ทางสถาบันก็ได้มอบทุน “International Scholarships Award 2019/20” ให้แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับป.ตรีและป.โท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
มูลค่าทุน :  ทุนการศึกษามูลค่า £500 – £3,000 และส่วนลดค่าเล่าเรียน โดยเป็นทุนที่มอบให้เฉพาะปีการศึกษาแรกเท่านั้น
คณะกรรมการจะประชุมเพื่อทำการพิจารณาใบสมัคร 5 ครั้งต่อปี โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
- 1 มิถุนายน 2019 (ส่งใบสมัครได้ถึง 17 พฤษภาคม 2019)
- 1 สิงหาคม 2019 (ส่งใบสมัครได้ถึง 19 กรกฎาคม 2019)
- 1 พฤศจิกายน 2019 (ส่งใบสมัครได้ถึง 18 ตุลาคม 2019)
- 1 ธันวาคม 2019 (ส่งใบสมัครได้ถึง 15 พฤศจิกายน 2019)
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเตืมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52122/  

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนการศึกษาหลักสูตร MBA ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศอเมริกา
 
        “The Boustany Foundation” มูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านความก้าวหน้าและสวัสดิการทั่วโลก ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับเข้าเรียนต่อในหลักสูตร MBA ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจ 
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษา 1 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าเล่าเรียน $95,000 ($47,500 ต่อปี)
- ค่าเดินทางและที่พักในช่วงฝึกงาน
 
ปิดรับสมัคร31 พฤษภาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52015/

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 & 64 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
        The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63 และ 64
 
        IATSS Forum เป็นศูนย์การอบรมนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมาเพื่อเตรียมการสำหรับเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต อีกทั้ง IATSS Forum ได้ออกแบบหลักสูตรให้คนรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ASEAN มารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกผ่านการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทำงานกลุ่มและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงร่วมกันเสนอความคิดเพื่อแก้ประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันในหมู่ประเทศสมาชิก ASEAN และประเทศญี่ปุ่น
 
มูลค่าของโครงการ IATSS Forum จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ 
- ค่าเดินทางโดยเครื่องบินทั้งขาไป-กลับ 
- ค่าธรรมเนียมการอบรม 
- ค่าที่พัก 
- ค่าอาหาร ฯลฯ
*ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง
 
ปิดรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2562 
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52258/

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนระดับปริญญาโท University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 
        University of Bristol ตั้งอยู่ที่เมืองบริสทอล ประเทศอังกฤษ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1876 ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งทางภาควิชาการจัดการได้มอบทุนการศึกษา “Global Citizenship Scholarship” ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าเรียนสาขาวิชา Global Operations and Supply Chain ในระดับป.โท
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 ปอนด์ (ประมาณ 124,300 บาท) จำนวน 4 ทุน 
- 2 ทุนสำหรับนักศึกษาจากประเทศอินเดีย
- 2 ทุนสำหรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ หรือไทย
 
ปิดรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2562
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52390/ 

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนป.โทคณะนิติศาสตร์ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
 
        Monash University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของรัฐวิคตอเรีย โดยแคมปัสหลักของสถาบันจะอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ส่วนแคมปัสอื่นๆ จะกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ อย่างเมืองเคลย์ตัน คอลฟีลด์ เพนินซูลา และพาร์ควิล นอกจากนี้ยังมีแคมปัสในประเทศมาเลเซียอีกด้วย และสำหรับคนที่สนใจอยากศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาโท ทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุน “Faculty of Law Masters International Scholarship” ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลา
 
มูลค่าทุน : ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด $20,000
ปิดรับสมัคร : 20 ตุลาคม 2562
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52315/ 

 
Update! รวม 16 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
ทุนป.ตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว University of Surrey ประเทศอังกฤษ
 
        University of Surrey เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่ของรัฐ ตั้งอยู่ในกิลด์ฟอร์ด เมืองเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ สาขาวิชาที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนั้นมีหลากหลายเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การละครและการเต้น รวมไปถึงการโรงแรมและการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งในปีนี้ทางสถาบันเองก็ได้มอบทุนการศึกษาชื่อ “Surrey Hospitality and Tourism Management Prestige Scholarship 2019 entry” ให้แก่นักศึกษาต่างชาติระดับป.ตรีที่เข้าเรียนในคณะการโรงแรมและการท่องเที่ยวครับ
 
มูลค่าทุน : ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ ยกเว้นค่าเล่าเรียนในปีแรก
ปิดรับสมัคร : 31 ธันวาคม 2562
อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/52609/ 


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนเรียนต่อนอก #ทุนเรียนต่อต่างประเทศ #เรียนต่อนอก #ทุนเรียนต่อ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?