BWK โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 7 []

วิว
BWK INTERCULTURAL EXCHANGE PROGRAMS YEAR 7
 
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน (รุ่นที่ 7)
ประเภททุนสมทบ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2563-2564

BWK โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 7
 
         โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรอุปถัมภ์และโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และจีน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ ม.3 – ม.5 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวทูต ได้เดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอุปถัมภ์ และพานักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (10-11 เดือน) ระหว่างปี 2563-2564 เป็นรุ่นที่ 7 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนทุนสมทบประเทศต่างๆ ดังนี้
 
ประเทศ ค่าเข้าร่วมโครงการ จำนวนทุนที่เปิดรับ
สหรัฐอเมริกา (J-1)
โรงเรียนรัฐบาล
345,000 บาท 50
สหรัฐอเมริกา (F-1)
โรงเรียนเอกชน
ราคาขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่เลือก
-
แคนาดา 498,000 บาท 5
นิวซีแลนด์ 585,000 บาท 2
ฝรั่งเศส 298,000 บาท 5
ญี่ปุ่น 369,000 บาท 15
สาธารณรัฐประชาชนจีน 445,000 บาท 3

         *** หมายเหตุ: ค่าเข้าร่วมโครงการยังไม่รวม ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและตั๋วเครื่องบิน ค่าปฐมนิเทศ ณ ประเทศอุปถัมภ์
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 • นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
 • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า (ไม่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 • มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป
 • สอบได้เกรดเฉลี่ย 2.0 หรือเกรด C ขึ้นไป ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
 • มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบข้อเขียนด้านภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ของทางโครงการฯ
 • สอบผ่านการสัมภาษณ์ จากทางโครงการฯและองค์กรอุปถัมภ์ (การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขึ้นกับการกำหนดโดยองค์กรอุปถัมภ์ของประเทศต่างๆ)
 • สำหรับประเทศฝรั่งเศส นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส โดยจะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสมาอย่างน้อย 1 ปี และมีใบแสดงผลการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส จากสถาบันหรือโรงเรียน
 • สำหรับประเทศญี่ปุ่น นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นโดยจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน/สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นหรือจากครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น หรือ หากมีผลสอบ JLPT สามารถยื่นประกอบได้ ในระดับ N5 ขึ้นไป
 • สำหรับประเทศจีน นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน เนื่องจากโรงเรียนอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนนานาชาติหากแต่นักเรียนต้องเป็นผู้มีความสนใจในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
   
กำหนดการสอบ 
 
 • ส่วนกลาง วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลาสอบ 10.00 – 11.30 น. 
 • ต่างจังหวัด วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-11.30 น. หรือ ในวันเวลาที่โรงเรียนศูนย์ประสานงานกำหนด (สอบถามอาจารย์ประสานงานอีกครั้ง)
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 
โทร. 02-580-4470, 092-384-9119, 096-492-5994, 091-780-2166 
Email: admin@bwkinternational.com, Line: @bwkinternational 
(ค่าสมัครสอบ 250 บาท)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #อเมริกา #แคนาดา #นิวซีแลนด์ #ฝรั่งเศส #ญี่ปุ่น #จีน #ทุน #แลกเปลี่ยน #ทุนแลกเปลี่ยน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?