/>

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) 3 สัปดาห์ ตุลาคม 2562 []

วิว
          โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) มีวัตถุประสงค์ต้องการให้เยาวชนไทยมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ เดินทางประมาณช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2562 โดยรับสมัครเยาวชนที่เป็นนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) 3 สัปดาห์ ตุลาคม 2562

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) 3 สัปดาห์ ตุลาคม 2562
โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) 3 สัปดาห์ ตุลาคม 2562
โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) 3 สัปดาห์ ตุลาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมต้น มัธยมปลาย อายุตั้งแต่ 10 – 19 ปี (ข้อสอบแยกระดับ)
2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด พร้อมปฏิบัติตามระเบียบโครงการฯ
3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน 
4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
5. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) 3 สัปดาห์ ตุลาคม 2562

วิธีการสมัครมี 3 วิธีดังนี้

กทม.
1. สมัครโดยตรงที่ สำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 98/234 หมู่ 4 เพฟ รังสิต ซอย 17 (Pave Rangsit) ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรใ 081-2500615-7
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยนำใบสมัครพร้อมค่าสมัครส่ง EMS มาที่โครงการฯ ตามที่อยู่ข้างต้น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
3. สแกนใบสมัครที่กรอกเรียบร้อบและสำเนาผลการเรียน ส่งมาที่อีเมล uce2012@hotmail.com (ชำระค่าสมัครในวันสอบ)
3. สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

ภูมิภาค สมัครสอบที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

กำหนดการเปิดรับสมัคร 
กทม. 14 พ.ค. – 19 มิ.ย. 62
ภูมิภาค 14 พ.ค. – 17 มิ.ย. 62
  • สอบวันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 -12.00 น.

สถานที่สอบส่วนกลาง สนามสอบกรุงเทพฯ (สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสมัคร)
สถานที่สอบส่วนภูมิภาค ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร (ศูนย์สอบจะเป็นผู้กำหนดสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ)

วิชาที่สอบ
1. ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดับชั้นคือ ม.ต้น, ม.ปลายศึกษา 
2. ข้อสอบวัดความพร้อม (ภาษาไทย)และ Listening Test
  • ประกาศผลสอบวันที่ 15 ก.ค. 62      รายงานตัว 15-19 ก.ค. 62
  • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเยาวชน ประมาณ 7-8 ก.ย. 62
 
หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถเลือกโปรแกรมพิเศษ คือ โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 9 สัปดาห์ หรือโครงการเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร 7 สัปดาห์ รุ่นเมษายน 2563 ได้โดยไม่ต้องสอบอีก
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.uce2012.com/?p=414

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) 3 สัปดาห์ ตุลาคม 2562

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) 3 สัปดาห์ ตุลาคม 2562
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #UCE #อังกฤษ #สหราชอาณาจักร #นิวซีแลนด์ #แคนาดา #ออสเตรเลีย #แลกเปลี่ยน #ทุนแลกเปลี่ยน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?