/>

Update! รวม 10 ทุนเรียนต่อนอก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 []

วิว
        สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D พบกับ พี่วุฒิ และทุนเรียนต่อนอกรายเดือนอีกเช่นเคย ตอนนี้เราก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้ว ใครที่กำลังวางแผนหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ วันนี้ได้รวบรวมทุนการศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่มาฝากครับ มีหลายทุนเลยที่มอบเต็มจำนวนทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเครื่องบิน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีทุนอะไรบ้าง มาดูกันเล้ยย


 

ทุนป.โท สาขา ART & DESIGN
จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย  
        University of New South Wales หรือ UNSW ตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเพราะมีมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 200 แห่งทั่วโลก เปิดสอนทั้งหมด 8 คณะ สาขาวิชาที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษคือ ทรัพยากรน้ำ, การเงิน, วิศวกรรมโยธา, นิติศาสตร์ และวิศวกรรมเหมืองแร่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาติดอันดับโลกที่มีความหลากหลายมากกว่ามหาวิทยาลัยใดๆ ในออสเตรเลีย ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุน “THE UNSW ART & DESIGN INTERNATIONAL SCHOLARSHIP” เรียนต่อป.โทในสาขาวิชา ART & DESIGN ให้กับนักศึกษาต่างชาติ
 
มูลค่าของทุน : ทุนการศึกษามูลค่า $5,000 แบ่งมอบเป็น 2 ครั้ง
ปิดรับสมัคร : 30 ตุลาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dek-d.com/studyabroad/52846/ 

 

ทุนเรียนต่อ Koç University  ประเทศตุรกี 
        Koç University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงมากของประเทศตุรกี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993 ที่เมืองหลวงเก่าอย่างเมืองอิสตันบลู เปิดสอนทั้งหมด 11 คณะ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ยกเว้นคณะพยาบาลและคณะนิติศาสตร์ในบางสาขา โดยทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษา “Undergraduate International Scholarships” ให้กับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี
 
มูลค่าของทุน : ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียน 25%, 50% และ 100% (เฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าอุปกรณ์การเรียน)
ปิดรับสมัคร : 2 สิงหาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dek-d.com/studyabroad/52890/ 

 

ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 (รุ่น 12) 
        SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 (รุ่น 12) สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยน้องๆ ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้– 20 กรกฎาคม 2562 มีประเทศที่น้องๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เช่น USA, France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland, Sweden, Brazil, South Africa (Cape Town), Japan (เฉพาะนักเรียนหญิง), China (หอพัก) และในปีนี้มีประเทศใหม่ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เข้าร่วมโครงการคือ Australia, New Zealand
 
มูลค่าของทุน
- ทุน SEA Full Grant   ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนกว่า 500,000 บาท
- ทุน SEA Half Grant   ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน
- ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน
- ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน
 
ปิดรับสมัคร : 20 กรกฎาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dek-d.com/studyabroad/52925/ 

 

ทุนศึกษาต่อ ป.โท-เอก ด้านการเกษตร
โดยศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2563-2564 
        ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า, SEAMEO) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรของประเทศไทย ประจำปี 2563 – 2564 เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
มูลค่าของทุน : ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าโดยสาร), ค่าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์, หนังสือและอุปกรณ์การเรียน, ประกันสุขภาพ, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ปิดรับสมัคร : 8 กรกฎาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dek-d.com/studyabroad/52947/

 

ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท จาก Bond University ประเทศออสเตรเลีย 
       Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 ที่ย่านโรบิน่า เมืองโกลด์โคสต์ ในรัฐควีนส์แลนด์ จุดเด่นก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีมาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยรัฐบาลและไม่แสวงหาผลกำไร เปิดสอนทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และคณะสังคมศาสตร์และการออกแบบ 
 
       ซึ่งขณะที่ทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุน “Transformer Scholarship” ให้กับนักศึกษาจากต่างชาติเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาที่ใดก็ได้ (ยกเว้นแพทย์ศาสตร์)
 
มูลค่าของทุน : ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุด 50% จำนวน 2 ทุน 
ปิดรับสมัคร : 6 กันยายน 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dek-d.com/studyabroad/52949/ 

 

ทุนเรียนต่อป.ตรี-เอก Mahsa University ประเทศมาเลเซีย  
        MASHA University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่เมืองเปตาลิง จายา ใกล้กับเมืองกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย เปิดสอนทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์, คณะทันตแพทย์, คณะสุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะเภสัชศาสตร์, คณะพยาบาลและการผดุงครรภ์, คณะธุรกิจ การเงิน และการโรงแรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
        ใครที่สนใจเรียนในสาขาวิชาข้างต้น ทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษา “MAHSA Special Scholarship” ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในระดับป.ตรี-เอก ในสาขาวิชาใดก็ได้ 
 
มูลค่าของทุน : ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
ปิดรับสมัคร : 31 ตุลาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dek-d.com/studyabroad/52957/

 

ทุนเรียนต่อป.ตรี-เอก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น 
        มหาวิทยาลัยคิวชู (Kyushu University) เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติของญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1903 ที่จังหวัดฟุกุโอกะ ภูมิภาคคิวชู ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยอย่างมากเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีเพราะทางสถาบันได้มอบทุน “SATO YO International Scholarship Foundation” ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
 
มูลค่าของทุน : ทุนการศึกษารายเดือน ระดับปริญญาตรี 150,000 เยนต่อเดือน และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 180,000 เยนต่อเดือน สูงสุด 2 ปี
ปิดรับสมัคร : ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dek-d.com/studyabroad/52964/ 

 

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย เรียนต่อป.โท-เอก
หลักสูตรวิจัยที่ Flinders University 
        Australian Government Research Training Program (AGRTP) Scholarship (International) เป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติให้เข้าเรียนระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรวิจัยที่ Flinders University โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนดีและมีความถนัดโดดเด่น มอบให้สูงสุดจำนวน 10 ทุน
 
มูลค่าของทุน : ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนเรตชาวต่างชาติที่ Flinders University, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  $27,596, ค่าประกันสุขภาพ และมีค่าตั้งรกรากให้สูงสุด $1,485 โดยจะมอบให้นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิจัยสูงสุด 2 ปี และนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรวิจัยสูงสุด 3 ปี
ปิดรับสมัคร : 9 สิงหาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dek-d.com/studyabroad/52984/

 

ทุนเรียนต่อป.โท คณะวิศวกรรม  
University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย 
        University of Technology Sydney หรือเรียกสั้นๆ ว่า UTS ก่อตั้งในปี 1988 ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับและยังเคยได้รับรางวัลการเรียนการสอนยอดเยี่ยมจากรัฐบาลออสเตรเลียในปี 2008-2009 โดยทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษา “Engineering and IT Postgraduate Academic Excellence Scholarship” ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
มูลค่าของทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 25% 
ปิดรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dek-d.com/studyabroad/52994/  

 

ทุนเรียนต่อสาขานิติศาสตร์ ป.โท-เอก
University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 
        University of New South Wales หรือ UNSW ตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาธ์เวลส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 และเป็น 1 ในสมาชิก ‘Group of Eight’ ซึ่งเป็นการรวมตัว 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลีย  อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 200 แห่งทั่วโลก UNSW เปิดสอนทั้งหมด 8 คณะ สาขาวิชาที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษคือ ทรัพยากรน้ำ, การเงิน, วิศวกรรมโยธา, นิติศาสตร์ และวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในปี 2018 ของ QS ก็ยังได้อันดับที่ 2 มาครองด้วย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มอบทุน “UNSW Law International Commencement Award” สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนต่อระดับป.โทและป.เอกในคณะนิติศาสตร์ 
 
มูลค่าของทุน : ทุนการศึกษามูลค่า $10,000 จำนวน 3 ทุน
ปิดรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2562
อ่านรายละเอียดของทุนเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dek-d.com/studyabroad/53020/

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนเรียนต่อต่างประเทศ #เรียนต่อนอก #ทุนเรียนต่อนอก #ทุนเรียนต่อ #เรียนต่อต่างประเทศ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?