/>
ซ่อน
แสดง

เกาะดราม่า #หอยมือเสือ : มาเข้าใจ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้มากขึ้นกันเถอะ! []

วิว
          สวัสดีค่าน้องๆ Dek-D ไม่นานมานี้หลายๆ คนคงได้ยินเรื่อง ‘หอยมือเสือ’ ที่เป็นประเด็นอยู่ในโลกโซเชียลหลังจากรายการชื่อดังจากเกาหลี Law of Jungle ได้มาถ่ายทำที่ไทยและได้จับหอยมือเสือมารับประทานกันมาบ้างแล้วใช่มั้ยคะ แล้วรู้หรือไม่คะว่าทำไมถึงมีกฎหมายห้ามล่าสัตว์ชนิดนี้ขึ้น? วันนี้พี่ไอซ์เลยอยากพาทุกๆ คนไปทำความรู้จักกับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และสนธิสัญญาไซเตส (Cites) ซึ่งเป็นกฎหมายข้อบังคับที่ห้ามไม่ให้มีการจับหอยมือเสือขึ้น ไปกันเลยจ้าาา


พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535


          พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องและรักษาสัตว์ป่า (รวมถึงสัตว์น้ำด้วย) ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทยโดยกฎหมายฉบับนี้แบ่งสัตว์ป่าออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. สัตว์ป่าสงวน

          สัตว์ป่าสงวน คือสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ดังนั้นจึงห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองทั้งในรูปแบบที่ยังมีชีวิตหรือว่าเป็นซากสัตว์แล้วก็ตาม แต่ถ้าต้องการที่จะศึกษาวิจัยก็ต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น


Photo Credit: Pixabay

          ปัจจุบันมีทั้งหมด 19 ชนิด (หลายๆ คนคงจำได้ว่ามีเพียงแค่ 15 ชนิด แต่เมื่อเมื่อวันที่ 29 พ.ค.62 ที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์เข้ามาอีก 4 ชนิดค่า) ได้แก่

1. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae)
2. แรดชวา (Rhinoceros sondaicus)
3. กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis)
4. กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli)
5. ควายป่า (Bubalus arnee)
6. ละอง หรือละมั่ง (Rucervus eldi)
7. สมัน หรือเนื้อสมัน (Rucervus schomburki)
8. เลียงผา หรือเยือง หรือกูรำ หรือโครำ (Capricornis sumatraensis)
9. กวางผาจีน (Naemorhedus griseus)
10. นกแต้วแร้วท้องดำ (Pitta gurneyi)
11. นกกระเรียนไทย (Grus antigone)
12. แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata)
13. สมเสร็จ (Tapirus indicus)
14. เก้งหม้อ (Muntiacus feai)
15. พะยูน หรือหมูน้ำ​ (Dugong dugon)
16. วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) *เพิ่มเข้ามาใหม่
17. วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) *เพิ่มเข้ามาใหม่
18. เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) *เพิ่มเข้ามาใหม่
19. ฉลามวาฬ (Rhincodon typus) *เพิ่มเข้ามาใหม่

2. สัตว์ป่าคุ้มครอง

คือสัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง


Photo Credit: Pixabay

          ปัจจุบันมีสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 12 ชนิด (หอยมือเสือก็อยู่ในประเภทนี้)

แล้วสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองแตกต่างกันอย่างไร?

          สัตว์ทั้ง 2 ประเภทเหมือนกันที่ทั้งคู่ถูกห้ามไม่ให้มีการล่าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อปกป้องและรักษาไม่ให้สูญพันธุ์ใช่มั้ยล่ะคะน้องๆ แต่สำหรับสัตว์ป่าคุ้มครองนั้น รัฐมนตรีซึ่งมาจากความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติมีอำนาจในการกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้นั่นเองค่ะ

นอกจากหอยมือเสือแล้วยังมีสัตว์น้ำอะไรอีกบ้างที่เป็นสัตว์คุ้มครอง?

          ถ้าไม่นับรวมหอยมือเสือและปลาอีกกว่า 14 ชนิด ยังมีกัลปังหาอีกหลากหลายตระกูล, ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actinaria, ปูเจ้าฟ้า (Phricotelphusa sirindhorn), ปูทูลกระหม่อม หรือ ปูแป้ง (Thaipotamon chulabhorn), ปูราชินี (Demanietta sirikit) และหอยสังข์แตรที่ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์คุ้มครอง

บทลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืน

โทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เมื่อ

1. ล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยที่ไม่เป็นข้อยกเว้น

* ข้อยกเว้น: มีเหตุสมควรที่ต้องล่าหรือพยายามฆ่า เช่น เพื่อให้ตัวเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายหรือเพื่อรักษาทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

2. มีสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง ยกเว้น เป็นสัตว์ป่าชนิดที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมาย

3. ค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ยกเว้น เป็นสัตว์ป่าชนิดที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมายนำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่า หรือค้าซากของสัตว์ป่า หรือนำผ่านสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี


สนธิสัญญาไซเตส (Cites)


          คืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่มีจุดประสงค์ในการปกป้องและรักษาทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์เนื่องจากว่าปัจจุบันมีการค้าทรัพยากรเหล่านี้ระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์เป็นจำนวนมาก ประเทศไหนที่เซ็นสนธิสัญญานี้จะต้องมีกฎหมายที่ใช้บังคับตามข้อตกลงของอนุสัญญาโดยห้ามทำการค้าพันธุ์พืชและสัตว์ที่อนุสัญญาไซเตส (Cites) ได้ระบุไว้และมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน อีกทั้งสนธิสัญญานี้เป็นสนธิสัญญาระดับโลก ดังนั้นไม่จะทำผิดที่ไหนก็สามารถโดนลงโทษได้ (ไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศตัวเอง)


Photo Credit: Unsplash

สนธิสัญญานี้แบ่งทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกเป็น 3 ประเภทตามความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ คือ 

Appendix I เป็นบัญชีสัตว์ป่าและพืชพรรณป่าที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว จะมีการค้าได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น เช่น เสือดาว เสือจากัวร์ พะยูน ต้นเอื้องปากนกแก้ว

Appendix II เป็นบัญชีสัตว์ป่าหรือพืชพรรณป่าที่อาจจะยังไม่ใกล้สูญพันธุ์ แต่ว่าได้รับความเห็นว่าต้องได้รับความคุ้มครองเพราะว่าการใช้ประโยชน์อาจจะส่งผลต่อการอยู่รอดของสัตว์หรือพืชเหล่านั้น เช่น หอยสังข์ราชินี หมีดำ ฉลามขาว ต้นพะยูง (รวมถึงหอยมือเสือด้วย)

Appendix III เป็นบัญชีสัตว์ป่าหรือพืชพรรณป่าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งต้องการให้ประเทศสมาชิกให้ความร่วมมือในการช่วยรักษาโดยการควบคุมการค้าขายระหว่างประเทศ เช่น เต่าอัลลิเกเตอร์ ชะมดแอฟริกา ต้นเมื่อยขาว

          พี่ไอซ์ก็หวังว่าน้องๆ ทุกคนจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะ > < อีกอย่างที่พี่อยากบอกคือเวลาที่เราท่องเที่ยวในอุทยานทางธรรมชาติก็อย่าลืมศึกษาข้อปฏิบัติและข้อห้ามกันให้ดีๆ ด้วยนะคะเพราะเราอาจจะเผลอฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆ โดยไม่รู้ตัวก็ได้ แล้วเจอกันครั้งหน้าค่าาา
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=ice___

พี่ไอซ์ - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #CITES #หอยมือเสือ #สัตว์สงวน #สัตว์คุ้มครอง #สนธิสัญญาไซเตส #Law of Jungle

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?