/>
ซ่อน
แสดง

สมัครด่วน! ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563 - 2564 (รอบ สพฐ.) []

วิว
        สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D สำหรับใครที่กำลังมองหาทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศอยู่ วันนี้ พี่วุฒิ มีทุนแลกเปลี่ยนมาฝาก คราวนี้เป็นคิวของทุนยอดฮิต YFU นั่นเองครับ รายละเอียดของทุนปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง ตามมาเลยครับ!


 
        YFU Youth For Understanding International Exchange เป็นองค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดองค์กรหนึ่งของโลก ที่ได้รับการยอมรับ ก่อตั้งโดย Dr. Rachel Andresen ในปี ค.ศ.1951 YFU เป็นองค์กรเอกชนด้านการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ให้โอกาสกับเยาวชนได้ศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตัวเยาวชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขของโลก ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนี้ ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีค่าในการอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนและสังคมชาวต่างชาติ เรียนรู้ถึงการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองอันเป็นรากฐานที่ดีสำหรับอนาคต
 
ทุน YFU สำหรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ 
ประจำปี 2563 - 2564 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จำนวน 3 ทุน ดังนี้
 
1. ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 - มกราคม 2564 จำนวน 1 คน 
2. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 -  มกราคม 2564 หรือสิงหาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 คน
3. สาธารณรัฐชิลี ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 - มกราคม 2564 หรือสิงหาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 คน
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 


1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ไม่เคยได้เกรด 0 (ดูจากใบแสดงผลการเรียน)
3. เกิดระหว่างวันเดือนปีตามที่ระบุของแต่ละประเทศดังนี้
- ประเทศญี่ปุ่น เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2546 - 1 เมษายน 2548
- สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เกิดระหวว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2545 - 5 กุมภาพันธ์ 2548
- สาธารณรัฐชิลี เกิดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2545 - 29 มกราคม 2548
4. มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี
6. มีความสนใจภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน
7. ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษาหรือเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน
8. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับพิจารณณาก่อนเป็นกรณีพิเศษ
 


 

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 


- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
- ค่าเดินทางในประเทศที่รับทุน
- ค่าวีซ่าและการดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศที่รับทุน
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายก่อนเดินทาง 2 ครั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศที่ขุมชนในประเทศที่รับทุน 
- การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
- การเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมในประเทศที่รับทุน
- การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- การให้คำปรึกษาดูแลขณะที่ร่วมโครงการ
- การประสานงานติดต่อระหว่างประเทศตลอดโครงการ
- การเข้าค่ายปัจฉิมในประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้


- ค่าทำหนังสือเดินทาง (passport)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าพาหนะไปโรงเรียน ค่าขนม ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นเงินประมาณ 250 - 350 เหรียญสหรัฐ
- ค่าตรวจสุขภาพ
- ค่ากิจกรรมในโรงเรียน
- ค่าน้ำหนักเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด 

 
    ส่งใบสมัครผ่านโรงเรียนต้นสังกัด ไปที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 
 
        นักเรียนผู้สมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 กรุงเทพมหานคร โดยชำระเงิน 50 บาท สมทบค่าบำรุงสถานที่สอบ และผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน 10 ลำดับแรก จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. 5) โดยนำบัตรประจำตัวนักเรียน/ ประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบด้วย 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.obec.go.th/archives/108997 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนแลกเปลี่ยน #ทุน YFU #แลกเปลี่ยน YFU #นักเรียนแลกเปลี่ยน YFU #ุทุน YFU รอบ สพฐ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?