/>

GJ Thailand : Academic Year Program (ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน 2020) []

วิว

Academic Year Program
(ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน 2020)

 


 

นักเรียนจะได้รับอะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
 

 • นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้ให้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
 • พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 
 • ได้ฝึกการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต
 • ได้รู้จักตนเองและรู้จักค้นหาวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
 • ทำให้เป็นคนใจกว้าง รู้จักยอมรับฟัง ตลอดจนเข้าใจความคิดของผู้อื่น
 • เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ เป็นคนมองโลกในแง่ดี
 • ได้แสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะตนเอง ต่อโรงเรียน ชุมชนในสังคมใหม่
   

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 

 • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–5, GPA>2.00, ไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าสมัคร 200 บาท


ขั้นตอนการสมัคร


​        1. สมัครผ่าน Website เท่านั้นที่ http://gjthailand.org/application-form/appliaction-academicyear.html หรือ Scan QR Code ใบสมัครได้ที่นี่

 

 
​        2. ชำระค่าสมัคร โดยโอนค่าสมัคร จำนวน 200 บาท มาที่ บัญชี นางรดาชา ไชยมาศ ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ เลขที่ 016-8-54106-6
​        3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน https://forms.gle/kaadPLHUowr8KJFv7 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
 

1. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน USD 9,700 เดินทางเดือนสิงหาคม 2563
2. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน USD 12,000
 
หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว (ไม่รวม ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าภาษีสนามบิน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อายุตั๋ว 1 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
 
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์หลังจากสอบข้อเขียนในวันเดียวกัน
 
สถานที่สอบ อาคารมหาจักรีสิรินธร - 303 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

​        ทุนสมทบจากโครงการแลกเปลี่ยน GJ Education (Thailand) โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 
ลำดับที่ 1               100,000   บาท
ลำดับที่ 2                 80,000   บาท
ลำดับที่ 3-7              50,000   บาท
ลำดับที่ 8-15            40,000   บาท
ลำดับที่ 16-30          30,000   บาท
ลำดับที่ 31–50          20,000  บาท

หมายเหตุ นักเรียนจะได้รับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น
 
Special program (academic year program)
โครงการ 10 – 11 เดือน เริ่มเดือน สิงหาคม 2563
 
กรณีที่ 1 เลือกภูมิภาคอย่างเดียว ไม่เลือกรัฐ USD 11,500
กรณีที่ 2 เลือกรัฐอย่างเดียว USD 11,700
กรณีที่ 3 เลือกเมืองใหญ่ รัฐไหนก็ได้ USD 12,400
กรณีที่ 4 เลือกรัฐ California and Florida USD 12,500
กรณีที่ 5 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ (not California and Florida) USD 13,000
กรณีที่ 6 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ California and Florida USD 13,800

 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าทำวีซ่า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel.099-623-9961, 089-672-7777, 086-628-0714
LineID : @gjthailand

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #GJ #GJThailand #แลกเปลี่ยน #ทุนแลกเปลี่ยน #อเมริกา #ฟลอริดา #แคลิฟอร์เนีย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?