/>

SEA เปิดรับสมัครทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำปี 2020 (ภาคทั่วไป) []

วิว

SEA 2020 ภาคทั่วไป


 
        หลังจากที่ SEA ได้จัดสอบชิงทุนไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมาและทาง SEA ได้พิจารณามอบทุน SEA 2020 อันดับที่ 1 ทุนเต็มจำนวน SEA USA Full Grant และ 2 ทุนครึ่งจำนวน SEA Germany Half Grant และทุนประเภทต่างๆ ให้กับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสมไปตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมไปแล้วนั้น ซึ่งในขณะเดียวกัน SEA ก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบของตนเองแล้วเช่นกัน
 
        อย่างไรก็ดี SEA ต้องการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่พลาดโอกาสในการสมัครสอบชิงทุนที่ผ่านมา ได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการที่ประเทศต่างๆ เช่น USA, France, Germany, Italy, Portugal, South Africa, และ China ตามที่ทางโครงการยังคงเปิดรับสมัครอยู่ โดยทางโครงการจะเปิดรับสมัครนักเรียนภาคทั่วไปนี้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครภาคทั่วไปนี้ได้บนหน้าเว็บไซต์ SEA ตาม Link นี้ www.seathailand.org
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

 1. สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย
 2. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563)
 4. มีผลการเรียนในระดับ 80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
 5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้าสังคมได้
 6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป
 7. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง
 8. มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

        เพื่อให้การดำเนินการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในภาคทั่วไปนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว SEA ขอแนะนำว่านักเรียนที่สมัครในภาคทั่วไปนี้ควรผ่านการปรึกษา พูดคุย และตัดสินใจร่วมกับกับผู้ปกครองแล้วว่าทางฝ่ายนักเรียนมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ภาคทั่วไปนี้อย่างจริงจัง
 
        สำหรับขั้นตอนของการสมัคร นักเรียนสามารถทำการ Download ใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 ภาคทั่วไป (ด้านล่าง) จัดเตรียมใบแสดงผลการเรียน และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท เข้าบัญชีของ SEA ตามที่ระบุในใบสมัคร และจัดส่งเอกสารทั้ง 3 รายการนี้มายัง SEA ทาง Email : info@seathailand.org หรือ Fax : 02-9077768  หลังจากนั้น  ทางโครงการจะติดต่อกลับไปยังนักเรียน  เพื่อการนัดหมายสอบสัมภาษณ์รายบุคคลต่อไป (ไม่มีสอบข้อเขียน)
 

เอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 

 1. ใบสมัคร SEA 2020 ภาคทั่วไปที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง
 2. สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปต์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชุด
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร)
 4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สำเนาการชำระเงิน)
   

ใบสมัครภาคทั่วไป : ระเบียบการ


        หลังจากที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์กับทางโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะแจ้งผลสอบทางจดหมายส่งทาง EMS ให้กับนักเรียนภายในระยะเวลา 5 วันทำการ เพื่อให้นักเรียนดำเนินการลงทะเบียน จัดทำชุดเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอื่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 
        การเปิดรับสมัครในภาคทั่วไปนี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 63  ในส่วนของโควตาทุนสมทบในแต่ละประเทศ ทางโครงการขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัปเดตของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป


        น้องๆ ท่านใดกำลังมองหาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เอาใจใส่นักเรียน มีความอบอุ่น ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ได้ครอบครัวอุปถัมภ์อย่างแน่นอน ขอให้ SEA ได้รับโอกาสจากทางนักเรียนเพื่อการดูแลเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ท้าทายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #SEA #แลกเปลี่ยน #ทุนการศึกษา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?