/>

โครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่นเมษายน 2563 (รอบทั่วประเทศ) []

วิว

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ณ ประเทศอังกฤษ  นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย  และแคนาดา

ระยะเวลาประมาณ 3, 5, 9 สัปดาห์  
รุ่น เมษายน 63 (รอบทั่วประเทศ)


 
      ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) ได้มีการจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้เยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทย โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้มอบทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพานักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 

รายละเอียดและค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ
 

      ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดอันดับคะแนนแล้วอยู่ภายในลำดับที่เปิดรับ จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายดังนี้
 


      ผู้สอบผ่านรอบนี้ มีสิทธิ์เลือกเดินทางโครงการนิวซีแลนด์ หรือ อังกฤษ 9 สัปดาหื โดยมีค่าใช้จ่ายสมทบ ดังนี้
 
 • 9-WEEK NZ CULTURAL EXCHANGE จำนวน 20 คน โดยทั่วไปการเดินทางในระยะเวลาดังกล่าว จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 270,000 บาทต่อคน โครงการได้จัดทุนช่วยเหลือบางส่วน ผู้เข้าร่วมโครงการคงมีค่าใช้จ่ายสมทบเพียง 195,000 บาท
  • 9-WEEK UK CULTURAL EXCHANGE จำนวน 20 คน โดยทั่วไปการเดินทางในระยะเวลาดังกล่าว จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 300,000 บาทต่อคน โครงการได้จัดทุนช่วยเหลือบางส่วน ผู้เข้าร่วมโครงการคงมีค่าใช้จ่ายสมทบเพียง 199,000 บาท
    

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 

      - กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ต่่ำกว่า 13 ปี/ประเทศแคนาดารับอายุไม่เกิน 18 ปี)
      - มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
      - มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
      - มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลาง ถึงดีมาก
      - มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้
 

สถานที่รับสมัคร
 

      1. สมัครโดยตรงที่สำนักงาน ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 690 0375 – 7 โทรสาร 02 691 5199 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาแทน หรือ
      2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารตามมาพร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน กทม. 10400 และส่งไปที่สำนักงาน ECE โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
      3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
 

 
วันเปิดรับสมัคร
 • กรุงเทพ : 28 ต.ค. – 28 พ.ย. 62   
 • ต่างจังหวัด : 28 ต.ค. – 25 พ.ย. 62 
   
วันสอบ  วันเสาร์ ที่   7 ธ.ค. 62
 • กรุงเทพ       -   สอบที่ศูนย์สอบส่วนกลาง  
 • ต่างจังหวัด   -   สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
   
ประกาศผล  : 26 ธ.ค. 2562
 

[ ระเบียบการ ] [ ใบสมัคร ]https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ECE #แลกเปลี่ยน #อังกฤษ #นิวซีแลนด์ #ออสเตรเลีย #แคนาดา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?