/>

เปิดหลักสูตร 2 ปริญญาของคณะแพทยศาสตร์ทั่วโลก ที่จบไปไม่ได้เป็นแค่หมอ! []

วิว
        สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D ทุกคนค่ะ ช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมจะเปิด ซึ่งพอมีข่าวออกมาก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางกับ “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์” แค่ฟังชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมล่ะคะ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแพทย์ - วิศวะที่แรกและที่เดียวในไทยเลยค่ะ แน่นอนว่าจบเรียนจบไปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน เพราะจะได้ถึง 2 ปริญญาเลย!

        แต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นที่แรกในไทย จริงๆ แล้วหลักสูตรนี้ยังมีเปิดสอนอีกในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งของโลกเลยค่ะ จะมีที่ไหนบ้างแล้วแต่ละที่เขาเรียนอะไรกัน ตามมาดูกันเลย!


 

Duke University 


        สำหรับหลักสูตรของทาง Duke University มีชื่อว่า The Doctor of Medicine-Master of Engineering Dual Degree (MD-MEng) เป็นหลักสูตร 5 ปี โดยในปีที่ 1 และ 2 จะเรียนเหมือนหลักสูตรแพทย์ ปีที่ 3 จะเรียนวิชาของวิศวะ 7 ตัว ส่วนในปีที่  4 และ 5 จะเน้นที่การทำวิจัย และเรียนชั้นคลินิก
 
        จุดสำคัญของการเรียนต่อคณะแพทย์ในอเมริกาคือ ส่วนมากแล้วจะรับแต่เด็กที่จบปริญญาตรีแล้วเท่านั้นค่ะ ส่วนใหญ่แล้วมหาลัยจะไม่กำหนดว่าต้องจบสาขาอะไรมา แต่ก็ควรเป็นคณะที่มีวิชาเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาหรือเคมีค่ะ
 
ตัวอย่างวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวะ
 
        การจัดการอุตสาหกรรมไฮเทค ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับวิศวกร วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีวเคมีเชิงกายภาพ
 
จุดเด่นที่น่าสนใจของหลักสูตร
 
 • วิชาของหลักสูตรแพทยศาสตร์สามารถใช้เก็บหน่วยกิตวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้ถึง 3 ตัว ทำให้ลดระยะเวลาการเรียนเนื้อหาในส่วนวิศวะไปได้หนึ่งภาคเรียน
 • ออกแบบมาเพื่อให้แพทย์ในอนาคตมีส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านการแพทย์และด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
 • ใช้เวลาเพียงแค่ 5 ปี ได้วุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์


Photo credit: 
Pixabay

 

TEXAS A&M University 


        มาต่อกันที่หลักสูตรของ TEXAS A&M University กันบ้างค่ะ สำหรับหลักสูตร Engineering Medicine (EnMed) มีเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าที่ค่อนข้างเจาะจงนิดนึงค่ะ เพราะรับเฉพาะคนที่จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วเท่านั้น ในหลักสูตรจะมีการเรียนเหมือนหลักสูตรแพทยศาสตร์แต่เน้นการทำวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเพื่อเตรียมนักศึกษาในหลักสูตรให้จบไปเป็นผู้นำในการประดิษฐ์และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์ 
 
        ระยะเวลาของหลักสูตรนี้อยู่ที่ 4 ปีนะคะ แต่ได้ 2 ปริญญาเหมือนกัน ทั้งแพทยศาสตรบัณฑิต - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์เลย!
 

photo credit: 
TAMUSanAntonio

 

Stanford University 


        สำหรับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีหลักสูตร 2 ปริญญาค่อนข้างเยอะเลยค่ะ แม้แต่หลักสูตรแพทย์-นิติศาสตร์ก็ยังมี!
 
        ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตคู่กับปริญญาโทสาขาอื่นๆ เช่น
 
 • MD/Master of Science degrees หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งจะมีแยกย่อยออกไปอีกว่าจะลงสาขาอะไร เช่น สาขาวิศวกรรมชีวภาพ, สาขาชีวการแพทย์สารสนเทศ, สาขาการตรวจสอบทางการแพทย์, สาขาการวิจัยสุขภาพและการป้องกันชุมชน, สาขาระบาดวิทยา, สาขาการวิจัยบริการสาธารณสุข
   
 • MD/MBA หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - บริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตร 5 ปีที่ผสมผสานการฝึกอบรมทางการแพทย์และหลักสูตรธุรกิจ ช่วยสร้างโอกาสในการจัดการด้านการดูแลสุขภาพและการบริหารธุรกิจให้กับผู้เรียน
   
 • MD/JD (Juris Doctorate) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับ บริษัทกฎหมาย ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพ และหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐบาล
   

photo credit: 
web.stanford.edu


 

Case Western Reserve University 


        มาถึงมหาวิทยาลัยสุดท้าย Case Western Reserve University ที่มีหลักสูตร 2 ปริญญาเยอะมากไม่แพ้มหาลัยสแตนฟอร์ดเลยค่ะ โดยวุฒิปริญญาโทจะเลือกได้หลังจากสอบติดหลักสูตรแพทย์แล้วค่ะ จะมีวุฒิอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
 
 • MS in Biomedical Engineering วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมการสัมมนารายเดือนที่เน้นการบูรณาการด้านวิศวกรรมและการแพทย์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา แถมมีข้อดีตรงที่วิชาของแพทย์สามารถใช้เก็บหน่วยกิตของวิศวะได้ 6 หน่วยกิตเลยค่ะ ทำให้ลดเวลาเรียนไปได้หน่อย
   
 • MA in Bioethics โปรแกรมนี้นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพและนโยบายสุขภาพในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับนานาชาติ
   
 • MPH (Master of Public Health) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตใน หลักสูตรนี้ใช้เวลา 5 ปี เน้นการเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค, ระบาดวิทยา, การวิจัยด้านสาธารณสุข
   
 • MS in Applied Anatomy วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ อันนี้ก็ตามชื่อเลยค่ะเน้นเรียนเกี่ยวกับกายวิภาคแบบเข้มข้นไปถึงการผ่าตัดขั้นสูงเลย!
   
 • MS in Biomedical Investigation วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตรวจสอบทางชีวการแพทย์
   
 • MBA in Business บริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการแพทย์ที่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร เช่น โรงพยาบาล
   
 • MA in Anthropology ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 4 ปีที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาด้านมานุษยวิทยาเกินกว่าระดับปริญญาตรี ทำให้คุ้นเคยกับการทำงานระดับมืออาชีพในด้านมานุษยวิทยา
   

photo credit: 
case.edu

 
        เห็นแบบนี้แล้วก็ได้แต่ทึ่งนะคะ ลำพังแค่เรียนหมอก็ว่ายากแล้ว ยังควบโทเข้าไปอีกตัว แถมแต่ละสาขาที่แต่ละมหา'ลัยเปิดก็ยากๆ ทั้งนั้นเลย ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ^^  
 
source:
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=pat___

พี่ภัทร - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ต่อนอก ป.ตรี #แนะนำที่เรียน #Standford #แพทย์ #วิศวะ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?