/>

โครงการเยาวชน UCE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3,5 สัปดาห์ รุ่นเมษายน 2563 (UK,NEW,CAN,AUS) []

วิว
          โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) มีวัตถุประสงค์ต้องการให้เยาวชนไทยมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นเวลาประมาณ 3, 5 สัปดาห์ เดินทางประมาณช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2563 โดยรับสมัครเยาวชนที่เป็นนักเรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม


 

วัตถุประสงค์โครงการ
 

 1. สงเสริมให้เยาวชนไทยจากโรงเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีต่อกัน
 2. เพื่อให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒธรรมไทย และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในต่างแดน
 3. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของชาวต่างชาติ
 4. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดน เปิดโลกทัศน์ใหม่ มีมุมมองที่เป็นสากล เลือกสถานที่ศึกษาต่อในประเทศที่เหมาะสมกับตนเอง
 5. ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเอง มั่นใจ มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ


รายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ
        ในการเลือกสถานศึกษาต่างประเทศแต่ละรุ่น ทางโครงการฯ จะพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ ให้เหมาะกับเยาวชนในรุ่นนั้นๆ มากที่สุด โดยกิจกรรมหลักๆ คือเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานและสำเนียง, เข้าเรียน Normal Class กับเยาวชนต่างชาติ, พักอาศัยกับ Host Family โดยไม่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยเดินทางร่วมกับเยาวชนเป็นที่ปรึกษาตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความปลอดภัยของเยาวชนเป็นอันดับหนึ่ง

ข้อแนะนำ
 
 • ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเหมาะกับเยาวชนที่เดินทางครั้งแรก และอายุ 10 ปีขึ้นไป
 • ประเทศแคนาดาเหมาะกับเยาวชอายุ 11 ปีขึ้นไป
 • สหราชอาณาจักรเหมาะสำหรับเยาวชนอายุ 12.8 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ
 
       ผู้สอบได้อันดับ 1-10 ของทุกประเทศ ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศหรือรักษาสิทธิ์หลังประกาศผลสอบ (สมัครได้มากกว่า 1 ประเทศ) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับมอบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนต่างประเทศที่ไปทำกิจกรรม และจากโครงการฯ ผู้ที่สอบผ่านลำดับ 1-3 ของทุกประเทศที่รายงานตัวจะได้รับมอบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ ในวันประชุมผู้ปกครอง
 
        กำหนดวันเดินทาง ช่วงปิดภาคเรียน เม.ย. 2564 ตามกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนไทย-ต่างประเทศ ตามความเหมาะสม
 


วิธีการสมัคร
 

กทม.
 
 1. สมัครโดยตรงที่ สำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) 98/234 ซอย17 เพฟ รังสิต (Pave Rangsit) หมู่4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 081-2500615-7
 2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยนำใบสมัครพร้อมค่าสมัครส่ง EMS มาที่โครงการฯ ตามที่อยู่ข้างต้น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
 3. สแกนใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยและสำเนาผลการเรียน ส่งมาที่อีเมล uce2012@hotmail.com (ชำระค่าสมัครในวันสอบ)
   
ภูมิภาค

       สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ


เปิดรับสมัคร 
 

 • กทม.  1 – 27 พ.ย. 2562
 • ภูมิภาค  1 - 25 พ.ย. 2562
   
สอบ วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
 
 • สถานที่สอบส่วนกลาง  สนามสอบกรุงเทพฯ (สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสมัคร)
 • สถานที่สอบภูมิภาค  ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร (ศูนย์สอบจะเป็นผู้กำหนดสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ)
 
วิชาที่สอบ
 
1. ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดับชั้นคือ ม.ต้น, ม.ปลาย, อุดมศึกษา 
2. ข้อสอบวัดความพร้อม (ภาษาไทย) และ Listening Test
 

ประกาศผล 2 ม.ค. 2563
รายงานตัว 2-8 ม.ค. 2563
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเยาวชน ประมาณ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uce2012.com/?page_id=530 
Download ใบสมัคร และระเบียบการ หรือ ติดต่อสอบถามทางโครงการ
โทร  02-198-4164 , 081-2500-615 ถึง 7  ในวันและเวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #UCE #นิวซัแลนด์ #แคนาดา #ออสเตรเลีย #สหราชอาณาจักร #ทุน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?