/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! ทุนศาลยุติธรรม เรียนต่อป.โท ด้านกฎหมาย ณ ต่างประเทศ []

วิว

 
        สวัสดีครับชาว Dek-D วันนี้มีข่าวทุนจากสำนักงานยุติธรรมเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศมาฝากครับ ใครสนใจมาดูรายละเอียดเลยครับ 


 
        ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) รุ่นที่ 3 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 

มูลค่าทุน


ทุนศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย จำนวน 3 ทุน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
- กฏหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- กฏหมายเทคโนโลยี เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมาย กับเทคโนโลยี เช่น Blockchain, AI, Machine Learning, Big Data
 
        ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากการทดสอบความรู้วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะการสื่อความหมายภาษาอังกฤษโดยวิธีการเขียนเรียงความ และการสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้มีสิทธิเลือกสาขาในลำดับแรก ส่วนลำดับที่ 2 และ 3 จะมีสิทธิ์เลือกในสาขาวิชาต่อมาตามลำดับ (ต้องเป็นวิชาที่ไม่ซ้ำกัน)

*โปรดอ่านรายละเอียดให้ดี เนื่องจากทุนนี้มีข้อผูกมัด


คุณสมบัติผู้สมัคร


1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการ ข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม
2. ผู้สมัครสอบในสาขาวิชากฎหมาย ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย
3. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
4. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใดที่มีข้อผูกพัน
5. เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 
-TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน (paper-based) อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรืออย่างน้อย 79-80 คะแนน (Internet-based) หรือ
-IELTS อย่างน้อย 6 คะแนน โดยผลการทดสอบดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
 
6. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการตรวจ รับรองจากแพทย์ประจําโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
7. เป็นผู้มีความเหมาะสมในการที่จะได้รับทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นสําคัญ
 

วิธีการสมัคร


       ผู้สมัครต้องสมัครออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 
 


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนศาลยุติธรรม #ทุนผู้พิพากษา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?