/>

ข่าวดี!! โครงการ Internship/Trainee by Engenius เปิดรับสมัครแล้ว (สมัครวันนี้แถมตั๋วเครื่องบิน) []

วิว
        Internship/Trainee ฝึกงานสายงาน การโรงแรม สายงานครัวในอเมริกา 12 – 18 เดือน ค่าโครงการเริ่มต้นที่ 199,000 บาท สมัครตอนนี้ ได้ตั๋วเครื่องบินไปอเมริกากันแบบฟรีๆ อีกด้วย เปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือบัณฑิตสาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร, สาขาการจัดการโรงแรม, คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาขาดังกล่าว 5 ปีขึ้นไปได้ฝึกงานในโรงแรมขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 12-18 เดือน ภายใต้วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนของประเทศสหรัฐอเมริกา (J1) โดยจะได้รับค่าตอบแทนเทียบเท่าชาวอเมริกัน


 

สาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Internship/Trainee อเมริกา
 

• Hospitality and Tourism
• Hospitality Management
• Food and Beverage
• Culinary Arts
 

ลงทะเบียนขอรับข้อมูลได้ที่นี่ คลิก
 

        โครงการ Engenius International ร่วมมือกับองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (non- profit organization) ณ สหรัฐอเมริกา จัดโครงการฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (J-1 Internship / Trainee Program) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกงานตามสาขาที่เรียนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฏหมายของทางสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกงานกับโรงแรมหรือบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลาในการ ฝึกงานเป็นเวลา 12-18 เดือน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มงานในสายอาชีพได้อย่างดีพร้อม ทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานตลอดจน วิธีการและความเชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละสาขาวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน จากนานาประเทศและบุคลากรในหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญ 

        สาขาที่มีการรับเข้าฝึกงานส่วนใหญ่คือ Hospitality and Tourism , Hospitality Management , Food and Beverage , Culinary Arts และทางโครงการจะช่วยในจัดการในด้านตั๋วโดยสารเครื่องบินขาไปให้กับผู้เข้าร่วมโรงการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย


 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
 

• ได้เข้าทำงานในโรงแรม หน่วยงาน หรือบริษัทที่มีชี่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 12-18 เดือน
• ได้รับค่าตอบแทนระหว่างการฝึกงาน $10.00 – $17.00 ต่อชั่วโมง จำนวน 32-40+ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
• ได้รับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศตามสาขาที่จบการศึกษามา เพื่อใช้พัฒนาการทำงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ
 
"ให้โอกาสเพื่อพัฒนาตัวเอง ฝึกงานกับมืออาชีพในอเมริกา"
ลงทะเบียนขอรับข้อมูลได้ที่นี่ คลิก


 

คุณสมบัติหลักของผู้เข้าร่วมโครงการ Internship
 

• อายุไม่เกิน 34 ปี
• กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปีในสาขาวิชาที่ต้องการไปฝึกงาน (นับถึงวันเข้าสัมภาษณ์วีซ่า)
• สามารถเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 12 เดือน


Trainee Program


• อายุไม่เกิน 34 ปี
• จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงาน อย่างน้อย 1 ปี หรือหากจบไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการฝึกงาน ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆอย่างน้อย 5 ปี
• สามารถเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 12 -18 เดือนได้
 
คุณสมบัติอื่นๆ
 
• มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอสื่อสารได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
• มีทัศนคติเชิงบวก และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ
• มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวอันเกิดเนื่องมาจากความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้
• มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมโครงการ และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• ถือสัญชาติไทย (เท่านั้น)
 

ลงทะเบียนขอรับข้อมูลได้ที่นี่ คลิก

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #Engenius #ฝึกงาน #อเมริกา #USA #โรงแรม #งานครัว #ภัตตาคาร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?