/>

อยู่บ้านก็เรียนได้! เปิด 6 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์จาก PIPP Education []

วิว
             
            วิกฤตโควิด-19 ทำให้การเดินทางเป็นเรื่องที่ต้องระวังและเตรียมพร้อม ในขณะที่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ จากเหตุการณ์นี้ทำให้วิธีการสื่อสารการเรียนรู้เปลี่ยนไป 
 
              PIPP Education ขอแนะนำหลักสูตรออนไลน์ที่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องเดินทางค่ะ
 
              ONLINE TRAINING COURSES  คือหลักสูตรการเรียนผ่านทางออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้าชั้นเรียน   

หลักสูตรออนไลน์ที่มีให้บริการ
 

1. หลักสูตรติว ELTiS   
 
              เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาษาอังกฤษ ELTiS
             เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ต้องการร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
              รูปแบบการเรียน เรียนด้วยตนเอง 14 ชั่วโมง และเรียนติวและทดลองสอบกับอาจารย์ 6 ชั่วโมงผ่านโปรแกรม Video Conference
              *มีชีทแจก สามารถเรียนทบทวนซ้ำด้วยตนเองกี่รอบก็ได้


 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปหรือ General English

              เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป
             เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจเรียนวันละ 1 ชั่วโมง กับอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ไทย
              รูปแบบการเรียน เรียนด้วยตนเองและเรียนออนไลน์กับอาจารย์ผ่านโปรแกรม Video Conference
              *มีชีทแจก สามารถเรียนทบทวนซ้ำด้วยตนเองกี่รอบก็ได้
 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจหรือ Business English
 
              เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจ 
              เหมาะสำหรับ นักศึกษา หรือผู้สนใจ เรียนวันละ 1 ชั่วโมง กับอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ไทย
              รูปแบบการเรียน เรียนด้วยตนเองและเรียนออนไลน์กับอาจารย์ผ่านโปรแกรม Video Conference
              *มีชีทแจก สามารถเรียนทบทวนซ้ำด้วยตนเองกี่รอบก็ได้
 
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งานหรือ English for Job Interview
 
              เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์การสัมภาษณ์งาน
              เหมาะสำหรับ นักศึกษา หรือผู้สนใจ เรียนวันละ 1 ชั่วโมง กับอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ไทย
              รูปแบบการเรียน เรียนด้วยตนเองและเรียนออนไลน์กับอาจารย์ผ่านโปรแกรม Video Conference
              *มีชีทแจก สามารถเรียนทบทวนซ้ำด้วยตนเองกี่รอบก็ได้


 
5. หลักสูตร SPSS 
 
              เหมาะสำหรับนักศึกษาหรือผู้สนใจ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS เน้นเลือกใช้สถิติได้ถูกต้อง สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล และอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
              รูปแบบการเรียน เรียนติวและทดลองสอบกับอาจารย์ผ่านโปรแกรม Video Conference
               *มีชีทแจก
 
6. หลักสูตร LISREL 

              เหมาะสำหรับนักศึกษาหรือผู้สนใจ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เน้นเลือกเข้าใจการใช้สถิติขั้นสูง สามารถใช้โปรแกรมพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ และอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
              รูปแบบการเรียน เรียนติวและทดลองสอบกับอาจารย์ผ่านโปรแกรม Video Conference 
               *มีชีทแจก


 

การเรียนการสอน

  • ทุกหลักสูตรจะมีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดระดับผู้เรียน และบทเรียนจะออกแบบตามระดับของผู้เรียนเฉพาะบุคคล
  • สามารถเลือกเรียนแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มได้
  • ทุกหลักสูตรเรียนออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมวีดิโอคอล
  • ทุกหลักสูตรมีประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ


อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องมี

  • คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ไมโครโฟนและควบคุมเสียงได้
  • สัณญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร


ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.pippeducation.com/training/onlinetraining
Facebook: pippeducation
LineOA: @pippeducation 
โทร. 092-3915698
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PIPPEducation #PIPP #คอร์สเรียน #ภาษาอังกฤษ #แลกเปลี่ยน #คอร์สออนไลน์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?