/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

#คอร์สฟรีบอกต่อ รวม 10 คอร์สสายเศรษฐศาสตร์ & การเงิน ส่งตรงจาก ม.ดังทั่วโลก! []

วิว
         สวัสดีค่ะชาว Dek-D ถ้าพูดถึง “เศรษฐศาสตร์” (Economics) และ “การเงิน” (Finance) บางคนอาจคิดว่าไกลตัวเกินที่คนเรียนสายอื่นจะมาทำความเข้าใจ แต่จริงๆ แล้วทฤษฎีเหล่านี้ช่วยให้รู้เท่าทันและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล บริหารทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้มค่า  และสามารถเข้าใจข่าวเศรษฐกิจที่เราต้องคอยอัปเดตตลอดด้วย เราจึงรวมคอร์สออนไลน์เรียนฟรีสายนี้มาให้โดยเฉพาะ ใครจะเรียนเพื่อสอบ ใช้ทำงาน ใช้พัฒนาองค์กร เสริมความรู้เรื่องเงินๆ หรือศึกษาก่อนลงทุน/เล่นหุ้น ก็อยากชวนมา สำรวจกันนะคะว่ามีคอร์สไหนตอบโจทย์เราบ้าง :)
 

1. AP Microeconomics


คอร์สโดย Massachusetts Institute of Technology
ระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3-4 ชั่วโมง (เริ่ม 30 เม.ย.63)
เรียนฟรี แต่หากต้องการใบประกาศต้องจ่าย 49 USD หรือราวๆ 1,584 บาท)
*ระดับ Introductory
 
         เปิดมาด้วยคอร์สจากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกอย่าง MIT กันค่ะ  คอร์สนี้จะเริ่มปูตั้งแต่พื้นฐานเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาค เรียนรู้ว่าปัจเจกบุคคลและธุรกิจต่างๆ ตัดสินใจอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในมุมพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer theory), ทฤษฎีผู้ผลิต (Producer theory), โครงสร้างตลาด (Market Structures), ความล้มเหลวของตลาด  (Market failures) และความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Fairness)
 
         และจุดเด่นคือคอร์สนี้เหมาะมากสำหรับผู้เตรียมตัวสอบวัดระดับ Microeconomics AP® exam(อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบนี้)  และหากเรียนจบคอร์ส ผู้เรียนจะเข้าใจหลักสำคัญของเศรษฐศาสตร์จุลภาค และนำไปปรับใช้ในโลกการทำงานจริงได้ด้วยค่ะ
 
ลิงก์คอร์สเรียน:  
         www.edx.org/course/ap-microeconomics 
2. Microeconomics: The Power of Markets


คอร์สโดย University of Pennsylvania
ระยะเวลาเรียนรวม 17 ชั่วโมง
*ไม่ระบุระดับความยาก
 
         คอร์สนี้จะเน้นไปที่เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยเรื่อง “ตลาด” ตั้งต้นตั้งแต่แนวคิดเรื่องความขาดแคลน (The Concept of Scarcity), ความชำนาญและการค้า (Specialization & Trade), อุปสงค์และอุปทาน (Supply and Demand), การทำความเข้าใจตลาดในเรื่องความยืดหยุ่น ส่วนเกินทางการตลาด ประสิทธิภาพและความเท่าเทียม (Understanding Markets: Elasticities, Market Surplus, Efficiency and Equity) ไปจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลแทรกแซงตลาด 
 
ลิงก์คอร์สเรียน:
        www.coursera.org/learn/microeconomics-part1 

3. Econometrics: Methods and Applications


คอร์สโดย Erasmus University Rotterdam
ระยะเวลาเรียนรวม 25 ชั่วโมง
*ไม่ระบุระดับความยาก

         คอร์สว่าด้วย “เศรษฐมิติ” (Econometrics) หนึ่งในสาขาของเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจด้วยเครื่องมือและทฤษฎีการวิเคราะห์ต่างๆ โดยในคอร์สจะช่วยปูพื้นฐาน ตามด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression), การถดถอยแบบพหุคุณ (Multiple Regression), ตัวเลือกไบนารี (Binary Choice), อนุกรมเวลา (Time Series) ฯลฯ เพื่อให้เราแปลข้อมูลเป็นแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับนำไปใช้ทำนายและสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ได้
 
         *สำหรับคอร์สนี้จะเหมาะกับผู้เรียนทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน ธุรกิจ วิศวะ การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงผู้ทำงานสายนี้ด้วยค่ะ แต่ขอแนะนำว่าก่อนเริ่มคอร์สนี้ อาจไปเริ่มปู background จากคอร์ส “Enjoyable Econometrics” ของ Coursera   เพื่อให้เข้าใจได้เร็วขึ้นก็ได้นะคะ :)

ลิงก์คอร์สเรียน:
        www.coursera.org/learn/erasmus-econometrics 

 

4. The Korean Economic Development


คอร์สโดย Yonsei University
ระยะเวลาเรียนรวม 11 ชั่วโมง
 
         เกาหลีใต้คือประเทศที่อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยเสียหายจากสงครามเกาหลีแล้วปิดประเทศ พอเปิดมาอีกทีก็เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องแบบพลิกฝ่ามือเลยค่ะ ดังนั้นจึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆ สำหรับคอร์สนี้จะพาไปดูสภาพเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในแต่ละยุค นับตั้งแต่ประกาศอิสรภาพจากญี่ปุ่นเมื่อปี 1945 เป็นต้นมา และยังมีกล่าวถึงช่วงที่เจอวิกฤตการณ์เงินเอเชีย (1997) และวิกฤตเศรษฐกิจโลก (2008) ด้วย เท่ากับเราได้เข้าใจทั้งเหตุการณ์ในอดีตและเก็บทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กันด้วยค่ะ
 
ลิงก์คอร์สเรียน:
         www.coursera.org/learn/korean-economy 


5.The Global Financial Crisis


คอร์สโดย Yale University
ระยะเวลาเรียนรวม 29 ชั่วโมง
ไม่ระบุระดับความยาก
 
         คอร์สเราจะพาไปเรียนรู้แนวคิดควบคู่กับกรณีศึกษาวิกฤตการเงินครั้งสำคัญๆ ในโลกที่เคยเกิดขึ้นจริง เช่น สาเหตุทั่วไป (The Common Causes), การเคหะและสินเชื่อ (Housing and Morgages), สินทรัพย์ปลอดภัยและเงินออมล้นโลก (Safe Assets and the Global Savings Glut) วิกฤตการณ์เคหะ (The Housing Crisis), ความวิตกกังวล (Anxiety), ความตื่นกลัว (Panic), การตอบสนองต่อวิกฤต (Our Responses to the crisis) และยกเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น ยุโรปในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลก (Europe in the Global Financial Crisis), วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป (The Eurozone Crisis) //เรียกว่าเข้มข้นและเจาะลึกมากกก 

ลิงก์คอร์สเรียน:
         www.coursera.org/learn/global-financial-crisis 

6. Corporate Finance Essentials


คอร์สโดย IESE business school navarra
ระยะเวลาเรียนรวม 16 ชั่วโมง 
ไม่ระบุระดับความยาก
 
         คอร์สนี้จะว่าด้วยการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นักลงทุน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในตลาดทุน เช่น เรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk and Return), สหสัมพันธ์และการกระจายการลงทุน (Correlation and Diversification), ทฤษฎี CAPM และต้นทุนของเงินทุน (The CAPM and the Cost of Capital), การประมาณการต้นทุนของเงินทุน (Estimating the Cost of Capital - An Apllication), การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation), การสร้างคุณค่าองค์กร (Corporate Value Creation) นับว่าเป็นอีกคอร์สที่วัยทำงานสามารถนำไปปรับใช้กับการสภาพการเงินในองค์กรได้เลยค่ะ

ลิงก์คอร์สเรียน:
         www.coursera.org/learn/corporate-finance-essentials  

7. Financial Markets


คอร์สโดย Yale University
ระยะเวลาเรียนรวม 42 ชั่วโมง
*ระดับ Beginner

         เป็นอีกหนึ่งคอร์สในระดับ beginner และมีศัพท์ใกล้ตัวที่เราได้ยินจากข่าวบ่อยมากๆ ปูตั้งแต่พื้นฐานเรื่องตลาดการเงิน และ CAPM (Capital Asset Pricing Model) การเงินเชิงพฤติกรรม (behavioral finance) การพยากรณ์, การตั้งราคา, หนี้สิน, เงินเฟ้อ, หุ้น, พันธบัตร, เงินปันผล, นายหน้าซื้อขาย, ผู้ค้า รวมถึงวิกฤตการณ์ในอดีตและนวัตกรรมใหม่ในตลาดการเงินด้วย

ลิงก์คอร์สเรียน:  
        www.coursera.org/learn/financial-markets-global


8. Game Theory


คอร์สโดย Stanford University & The University of British Columbia
ระยะเวลาเรียนรวม 26 ชั่วโมง
*ระดับ Beginner
 
         “ทฤษฎีเกม” (Game Theory) เกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์เพื่อตัดสินใจเพื่อเอาชนะคู่แข่ง (คิดค้นโดย John von Neumann และ Oskar Morgenstern) หากเป็นบริบททั่วไปก็คือการตัดสินใจและเดาทางผู้เล่นอย่างมีเหตุผลในการแข่งหมากรุก ฟุตบอล ไพ่โป๊กเกอร์ ฯลฯ แต่ถ้าเป็นทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อใช้ศึกษาการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลเช่นกัน

         สำหรับคอร์สนี้ เขาจะพาไปรู้จักตั้งแต่ความหมายของทฤษฎีเกม เรียนรู้ทฤษฎีดุลยภาพแบบแนช (Mixed-Strategy Nash Equilibrium), แนวคิดกระบวนการทางเลือก (Alternate Solution Concepts), เกมรูปแบบขยาย (extensive-form game), เกมแบบการเกิดซ้ำ (Repeated Games), แนวคิดเกมแบบเบย์ส์ (Baye Theorem), เกมรูปแบบพันธมิตร (Coalitional Games) ใครสนใจห้ามพลาดนะคะ มีคอร์สต่อเนื่องในระดับ Advance ด้วย :)
 
ลิงก์คอร์สเรียน:
         Game Theory I  (Beginner / 26 ชั่วโมง)   www.coursera.org/learn/game-theory-1
         Game Theory II   (Advance / 19 ชั่วโมง)    www.coursera.org/learn/game-theory-2
 
         ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคอร์สเจ๋งๆ ที่เราตั้งใจคัดมาฝากทุกคน  หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับวัยเรียนและวัยทำงานที่อยากศึกษาให้เข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยากเจาะลึกเพื่อใช้สอบหรือเรียนต่อนะคะ   ยังไงช่วงนี้มีโปรใบเซอร์ไม่เสียเงินจาก Coursera ถ้ามีเวลาว่างอยากให้รีบลุยเลย ได้หลายต่อมากกก Fighting! :)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=kookkai

พี่กุ๊กไก่ - ผู้เขียน

มนุษย์เบ้าหน้าจีน หวีดนักร้องไทย คลั่งไคล้ซีรี่ส์เกาหลี คลุกคลีกับอาหารญี่ปุ่น

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #เศรษฐศาสตร์ #การเงิน #ไฟแนนซ์ #economics #อีคอน #ภาษี #หุ้น #การลงทุน #ตลาดกาารเงิน #AP #สอบAP #เศรษฐศาสตร์จุลภาค #วิกฤตโลก #คอร์สออนไลน์ #คอร์สฟรี #คอร์สต่างประเทศ #Coursera #MIT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป