/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

GJ Thailand : ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021-2022 เปิดรับสมัครสอบออนไลน์ถึง ก.ค. นี้! []

วิว

ACADEMIC YEAR PROGRAM

(ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน 2021-2022) 

นักเรียนจะได้รับอะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
 

 • นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้ให้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
 • พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 
 • ได้ฝึกการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต
 • ได้รู้จักตนเองและรู้จักค้นหาวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
 • ทำให้เป็นคนใจกว้าง รู้จักยอมรับฟัง ตลอดจนเข้าใจความคิดของผู้อื่น
 • เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ เป็นคนมองโลกในแง่ดี
 • ได้แสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะตนเอง ต่อโรงเรียน ชุมชนในสังคมใหม่
   

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 

 • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–5, GPA>2.00, ไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ
   

การทดสอบ

 • สอบข้อเขียน 43 ข้อ
 • ตัวเลือก 40 ข้อ เขียนเรียงความ 3 ข้อ
 • จัดดำเนินการแบบสอบออนไลน์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
   

การสอบข้อเขียน
 

 • ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ลงทะเบียนนัดสอบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/aPxQBLq8eeNpyLPF7
 • วัน-เวลา สอบออนไลน์ เริ่มวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 – 10 กรกฎาคม 2563 ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันเสาร์ เวลา 11:00 น. หรือ เวลา 14:00 น.
 • Link ข้อสอบจะส่งให้ทาง email ก่อนสอบ 15 นาที เมื่อได้รับให้นักเรียนเริ่มทำได้ก่อนเวลาสอบที่ได้เลือกไว้ ก่อน 5 นาที เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวและใช้เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง
 • การแจ้งผลสอบและจำนวนทุนสมทบที่ได้รับทาง email ภายใน 3 วันจากวันสอบ
   
หมายเหตุ ขอความกรุณาให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการทำข้อสอบ เนื่องจากเป็นข้อสอบออนไลน์ คณะกรรมการจึงไม่สามารถควบคุมการสอบได้ หลังจากสอบผ่าน และปฐมนิเทศ และ นักเรียนยืนยันความประสงค์ไปเรียนต่อแล้ว จะมีข้อสอบอีก 1 ชุดเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของนักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อยื่นคะแนนให้กับองค์กรต่างประเทศเป็นขั้นตอนต่อไป


ปฐมนิเทศ
 

 • ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 จะใช้ระบบออนไลน์ในการปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00- 12:00 น.
 • รายละเอียดวิธีการเข้าใช้งานระบบ จะ email แจ้งให้ทราบ 1 อาทิตย์ก่อนวันปฐมนิเทศ
 • เรียนเชิญ ทั้ง ผู้ปกครอง และน้องนักเรียนเข้าร่วมฟัง ข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน กระบวนการดำเนินงาน และขั้นตอนต่างๆ และแนวการเข้าเรียนต่อที่ต่างประเทศ


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


1. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน USD 9,700   เริ่มเดือนสิงหาคม 2564
2. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน USD 12,000
 
หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว (ไม่รวม ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าภาษีสนามบิน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อายุตั๋ว 1 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

ทุนสมทบจากโครงการแลกเปลี่ยน GJ Education (Thailand)
โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน

 
 • ทุนตั้งแต่ 30,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท ตามการเทียบขั้นคะแนน
 • ปีนี้จัดลำดับทุนสมทบเป็นแบบเทียบคะแนน น้องๆ จะแข่งขันกับตัวเองเท่านั้น!! ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นๆ

หมายเหตุ นักเรียนจะได้รับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น
 
Special program (academic year program)
โครงการ 10 – 11 เดือน เริ่มเดือน สิงหาคม 2563
 
กรณีที่ 1 เลือกภูมิภาคอย่างเดียว ไม่เลือกรัฐ USD 11,500
กรณีที่ 2 เลือกรัฐอย่างเดียว USD 11,700
กรณีที่ 3 เลือกเมืองใหญ่ รัฐไหนก็ได้ USD 12,400
กรณีที่ 4 เลือกรัฐ California and Florida USD 12,500
กรณีที่ 5
เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ
(not California and Florida)
USD 13,000
กรณีที่ 6
เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ
California and Florida
USD 13,800


หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าทำวีซ่า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 099-623-9961, 089-672-7777       
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เรียนต่อนอก #แลกเปลี่ยน #เด็กแลกเปลี่ยน #อเมริกา #GJThailand #GJ #แคลิฟอร์เนีย #ฟลอริดา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?