/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

Gap Year in Korea! เรียนภาษาเกาหลีที่ ‘Kyungpook National University’ ม.ดังเมืองแทกู (เทอม Spring 2022) []

วิว

อันยองน้องๆ ชาว Dek-D ทุกคนค่าา~ วันนี้พี่บีมบันมีข่าวดีเกี่ยวกับคอร์สภาษาเกาหลีอีกแล้ว ตอนนี้ ‘Kyungpook National University’ (KNU, 경북대학교) แห่งเมืองแทกู (Daegu, 대구) เปิดรับสมัครเทอม Spring 2022 แล้วนะคะ ปีหน้าน้องๆ คนไหนที่อยากใช้ Gap Year ไปเพิ่มสกิลภาษาเกาหลีแบบจัดเต็มก็สมัครเรียนแบบทั้งปีไปเลยย รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ตามมาอ่านกันเลยค่าา~

ข้อมูลเกี่ยวกับ Kyungpook National University

 • เป็นมหาวิทยาลัยรัฐอันดับ 18 ของประเทศเกาหลีใต้ (จัดอันดับโดย QS World University Ranking 2022) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1946
 • ตั้งอยู่ที่เมืองแทกู ทางตอนใต้ของกรุงโซล
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติสูง การันตีจากการประเมินระดับนานาชาติ IEQAS (International Education Quality Assurance System)
 • ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 35,000 คน  (รวมวิทยาเขตแทกูและวิทยาเขตซังจู)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอร์ส

 • โปรแกรมนี้เปิดสอนตลอดปี 2022 แบ่งเป็น 4 เทอม ได้แก่ Spring, Summer, Fall และ Winter (ตอนนี้อยู่ช่วงเปิดรับสมัครของเทอม Spring 2022)
 • เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลี ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
 • มีคลาสเรียนวัฒนธรรมเกาหลีด้วย
 • เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์) เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ (รวม 200 ชั่วโมง/เทอม)
 • สามารถเรียนไล่ระดับได้ตั้งแต่ Level 1-6
 • จำนวนนักเรียนไม่เกิน 15 ต่อห้อง
Photo Credit: studyinkorea.go.kr
Photo Credit:  studyinkorea.go.kr

กำหนดการเรียนการสอน

 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 มกราคม 2022 (เทอม Spring 2022 )
 • เปิดเทอม Spring 2022: 2 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2022
เทอมเปิดเทอมวันสอบวัดระดับภาษาระยะเวลาเปิดรับสมัคร
Spring 20222 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 202223 กุมภาพันธ์ 20221 ธันวาคม 2021 - 7 มกราคม 2022
Summer 202230 พฤษภาคม - 9 สิงหาคม 202223 พฤษภาคม 20222 มีนาคม - 1 เมษายน 2022
Fall 202229 สิงหาคม - 9 พฤศจิกายน 202222 สิงหาคม 20222 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022
Winter 202228 พฤศจิกายน 2022 - 6 กุมภาพันธ์ 202321 พฤศจิกายน 20221 กันยายน - 30 กันยายน 2022

ตารางเรียน

ทางสถาบันจะเป็นผู้จัดเวลาเรียนให้กับนักศึกษา น้องๆ ไม่สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้นะคะ

 • คาบเช้า: 9.00 - 12.50 น.
 • คาบบ่าย: 13.10 - 17.00 น.
Photo Credit: 경북대학교 한국어교육과정
Photo Credit:  경북대학교 한국어교육과정

ค่าเทอม&ค่าธรรมเนียม (เทอม) 

*เรตค่าเงิน 1 วอน = 0.029 บาท (อัปเดต 2 ธ.ค. 64)

รายการ

ค่าใช้จ่าย (วอน)

ค่าสมัคร

70,000 วอน (~2,030 บาท)

ค่าเล่าเรียน

1,300,000 วอน (~37,700 บาท)

รวมทั้งหมด

1,370,000 วอน (~39,730 บาท)

Note: 

 • ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน ค่าหอพักและค่าประกันสุขภาพ
 • น้องๆ ต้องสมัครเรียนขั้นต่ำ 6 เดือน (~2 เทอม) ถึงจะสามารถขอวีซ่า D-4 เพื่อไปเรียนได้
รายละเอียดหอพัก

ทุนการศึกษา

มอบให้กับนักเรียนที่ผลการเรียนโดดเด่นใน Top 28% แรกจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด รวมถึงนักเรียนที่มีพัฒนาการที่ดีจากเทอมก่อนหน้าอีก 2% อีกด้วย

ประเภทของทุนมูลค่าทุน
ระดับ A 300,000 วอน (~8,700 บาท)
ระดับ B 200,000 วอน (~5,800 บาท)
ระดับ C 100,000 วอน (~2,900 บาท)
Photo Credit: studyinkorea.go.kr
Photo  Credit:  studyinkorea.go.kr

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นชาวต่างชาติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

วิธีการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและ Study Plan ให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดที่นี่ เลื่อนไปที่ Required Documents)
 2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
 3. สถาบันตรวจสอบเอกสาร
 4. แจ้งผลการตรวจสอบเอกสาร
 5. ชำระค่าสมัคร ค่าเล่าเรียนและค่าประกัน ภายในวันที่ 10-14 มกราคม 2022
 6. สถาบันส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียนให้ผู้สมัคร
 7. ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเกาหลี
 8. เดินทางไปเรียนที่ประเทศเกาหลี

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

Foreign Language Institute 1F, Kyungpook National University, 80, Daehakro, Buk-gu, Daegu, Korea, 41566

Photo Credit: 경북대학교 한국어교육과정
Photo Credit:  경북대학교 한국어교육과정

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบฟอร์มใบสมัคร
 2. Study Plan (เขียนเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ)
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) *ถ้ามีให้แนบไปด้วย
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างชาติ (Alien Registration Card) *ถ้ามีให้แนบไปด้วย
 5. ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) อย่างน้อย 10,000 USD (~337,600 บาท)
 6. รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 ซม. จำนวน 3 รูป (พื้นหลังต้องเป็นสีขาว)
 7. ใบประกาศนียบัตรวุฒิม.ปลาย (Apostille/Legalization-Academic certificate)
 8. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Final Degree)
 9. หนังสือรับรองการจ้างงานของผู้ปกครอง
 10. หนังสือรับรองการชำระภาษีของผู้ปกครอง
 11. สำเนาสูติบัตรฉบับเต็ม
 12. หลักฐานการจ้างงาน *ถ้ามีให้แนบไปด้วย
 13. ใบรับรองทักษะภาษาเกาหลี *ถ้ามีให้แนบไปด้วย

Note:

 • เอกสารทั้งหมดจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี และได้รับการประทับตรารับรองโดยกงสุลเกาหลี
 • ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารจะต้องออกภายใน 30 วันนับจากวันที่สมัคร
 • สถาบันแนะนำให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail)
 • ทางมหาวิทยาลัยอาจขอเอกสารของผู้สมัครเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี)
อ่านระเบียบการฉบับเต็ม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร

เช็กเลย! โปรแกรมภาษาเกาหลีจากม.ดัง ที่กำลังเปิดอยู่

ติดตามทุนต่อนอกง่ายๆ กับ Dek-D  

www.dek-d.com/studyabroad/        

Twitter: @tornokandcourse  

IG: @tornokandcourse 

Facebook: Study Abroad เรียนต่อนอก by Dek-D  

 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=beambunn

พี่บีมบัน - ผู้เขียน

สาวใต้ผู้หลงรักเครื่องเขียน ศิลปะ และติดซีรีส์จนไม่ยอมนอน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #เรียนต่อนอก #คอร์สภาษาเกาหลี #ทีมเกาหลี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป