อัปเดตใหม่! มัดรวม 17 คำถาม ไขข้อข้องใจก่อนสมัคร ‘ทุนรัฐบาลเกาหลี’ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2023 (GKS-U 2023)

안녕! น้องๆ ชาว Dek-D ทุกคนค่ะ ตอนนี้ระเบียบการของทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2023 ก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะ วันนี้พี่พลอยกี้จะมาตอบคำถามยอดฮิตที่น้องๆ หลายคนสงสัยเกี่ยวกับการสมัครทุน GKS ประจำปีนี้ ว่าแล้วก็ตามมาไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ~

บทความนี้อ้างอิงจาก FAQ และระเบียบการปีล่าสุดของทุนรัฐบาลเกาหลีระดับป.ตรี (2023 GKS-U)

Photo by Lauren Seo on Unsplash
Photo by Lauren Seo on Unsplash

1. จำเป็นต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครองไหม?

ในระเบียบการระบุว่าต้องส่งเอกสารที่แสดงทั้งสัญชาติและความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น แต่หากเอกสารดังกล่าวไม่ได้ระบุสัญชาติของผู้ปกครองจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่ระบุสัญชาติไว้ 

2. หากผู้ปกครองเสียชีวิตและไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันสัญชาติได้ ควรทำอย่างไรคะ?

ในกรณีที่ผู้ปกครองเสียชีวิตหรือหย่าร้าง และไม่สามารถส่งเอกสารแสดงสัญชาติได้ จำเป็นต้องส่งเอกสาร เช่น ใบมรณะบัตร หรือ ใบหย่า เพื่อใช้ยืนยันสาเหตุที่ไม่สามารถส่งเอกสารแสดงสัญชาติของผู้ปกครองค่ะ

3. ถ้าถือคนละสัญชาติกับผู้ปกครอง ยังสามารถสมัครทุนได้ไหมคะ?

ขอแค่น้องๆ เป็นพลเมืองในประเทศที่รัฐบาลเกาหลีใต้มอบทุนให้ และน้องๆ กับผู้ปกครองไม่ได้ถือสัญชาติเกาหลี ก็สามารถยื่นสมัครทุนได้ค่ะ 

4. ถ้าเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีมาก่อน จะสมัครได้ไหมคะ?

คำตอบคือ ได้ค่ะ ขอแค่ใบแสดงวุฒิการศึกษาไม่ได้ออกโดยโรงเรียนม.ปลายหรือโรงเรียนนานาติในเกาหลี หรือพูดง่ายๆ คือไม่ได้เรียนจบมัธยมในเกาหลี 

5. เรียนจบปริญญาตรีมา จะสมัครทุน GKS-U เพื่อเรียนป.ตรีอีกสาขาได้ไหมคะ?

หากเรียนจบป.ตรี มาแล้วไม่สามารถสมัครทุน GKS ระดับ ป.ตรี ได้นะคะ แต่หากต้องการเรียนในระดับที่สูงกว่าสามารถไปยื่นสมัครทุน GKS ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก) ในปีหน้าได้ค่ะ

6. ถ้าใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ไม่ได้ระบุเกรดแต่ละเทอมมาให้ จะต้องกรอกใบสมัครยังไง?

กรณีที่ใบแสดงผลการเรียนไม่ได้ระบุเกรดของแต่ละเทอม/ปีการศึกษา ให้เว้นช่องสำหรับใส่เกรดดังกล่าวไว้ แต่ยังต้องใส่เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) ระดับม.ปลายอยู่นะคะ และถ้าใบแสดงผลการเรียนไม่ได้ระบุเกรดเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ให้เทียบเกรดจากตารางหน้า 25 ในระเบียบการค่ะ

7. ถ้ามีคุณสมบัติทุกอย่างตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ แสดงว่าสามารถเลือกสมัครมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เข้าร่วมทุน GKS ได้ใช่ไหมคะ?

จริงๆ แล้วคุณสมบัติของผู้สมัครที่ระบุไว้ในระเบียบการเป็นเพียงข้อกำหนดสำหรับการสมัครทุน GKS เท่านั้นค่ะ แต่คณะ/มหาวิทยาลัยที่น้องๆ ยื่นสมัครอาจมีข้อกำหนดหรือต้องการเอกสารที่นอกเหนือจากของ NIIED เช่น ระดับความสามารถทางภาษา หรือ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดังนั้นน้องๆ ควรเช็กข้อมูลเพิ่มเติมจากไฟล์ University Information ซึ่งจะระบุทั้งหลักสูตรที่เปิดรับ และช่องทางติดต่อกับแต่ละมหา’ลัยด้วยนะคะ

"เรายื่นทุนนี้โดยใช้แค่เรียงความ ไม่ได้ยื่นคะแนนภาษาอะไรเลย ตอนเขียนเรียงความเลยตั้งต้นจากการคิดก่อนว่า "จะทำยังไงให้กรรมการอ่านแล้วลืมเรื่องที่เราไม่มีคะแนนภาษาไปก่อนเลย แล้วจำชื่อของเราได้ จนสนใจเลือกเรา"  ด้วยความเรียนป.ตรีมาแล้ว เลยเน้นเล่าเรื่อง gap year ว่าทำไมไม่สมัครทุนนี้ตั้งแต่จบ ม.ปลาย ทำไมสนใจเกาหลี มีความรู้เกี่ยวกับสาขาที่เรียนยังไงบ้าง และทำให้กรรมการทราบว่าเราจำประโยชน์ให้ไทยและเกาหลีในแง่มุมไหน ส่วนผลงานเราส่งโปรเจกต์การเขียนโปรแกรม Python ที่ทำตอนเรียนปี 1 ที่ไทยก่อนซิ่วออกมาค่ะ"
 

'มิ้น - มนัสชนก  วรสิทธิ์ขจร' เรียนต่อปริญญาตรีสาขา Computer & Information Security ที่ Daejeon University

8. ตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้ จะสมัครทุนได้ไหม?

สามารถสมัครทุนขณะพำนักอยู่ในประเทศอื่นที่เราไม่ได้เป็นพลเมืองได้ แต่หากได้รับทุนขณะพำนักอยู่ในเกาหลีหรือเดินทางเข้าเกาหลีใต้จากประเทศที่เราไม่ได้เป็นพลเมือง จะไม่ได้รับค่าตั๋วเครื่องบินขาเข้าและการช่วยเหลือด้านวีซ่าค่ะ

9. ปิดรับสมัครทุนเมื่อไหร่คะ?

  • สมัครผ่านสถานทูตฯ : เอกสารจะต้องถึงปลายทางภายในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 
  • สมัครผ่านมหาวิทยาลัย : แต่ละแห่งกำหนดวันปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน ขอให้น้องติดต่อทางมหาวิทยาลัยโดยตรงค่ะ

10. สามารถส่งใบแสดงวุฒิการศึกษาและผลการเรียนฉบับจริงโดยไม่ต้องเอาไปรับรองได้ไหม?

เอกสารข้างต้นเป็นเอกสารที่จำเป็น (Required Certificates) ดังนั้นต้องนำไปรับรองด้วยค่ะ

อ้างอิงจาก “ระเบียบการพิเศษสำหรับประเทศไทย” หากเป็นไปได้ ให้รับรองเอกสารทั้งหมดจากกรมการกงสุลไทยก่อน แล้วจึงนำไปขอรับรองเอกสารที่สถานทูตเกาหลี เพราะเมื่อกงสุลไทยรับรองแล้ว ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่สถานทูตเกาหลีจะง่ายขึ้น

11. ควรให้ใครเขียนจดหมายแนะนำดี?

แนะนำให้ผู้เขียนเป็นบุคคลที่สามารถประเมินความสามารถทางวิชาการของน้องๆ ได้อย่างถี่ถ้วน เช่น อาจารย์มัธยม หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และสามารถส่งจดหมายแนะนำได้สูงสุด 2 ฉบับค่ะ

12. จำเป็นต้องส่งผลสอบวัดระดับภาษาไหม?

แม้ทุนจะไม่บังคับให้ยื่นคะแนนภาษา อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีผู้สมัครมักส่งคะแนนภาษาเกาหลี (TOPIK) หรือภาษาอังกฤษ (TOEIC, TOEFL, IELTS) ไปด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าทุน เนื่องจากมีอัตราการแข่งขันสูงมากกก และบางมหาวิทยาลัย/คณะก็กำหนดคะแนนภาษาขั้นต่ำมาด้วยค่ะ

"พอผมรู้ตัวตอนม.ปลายว่าอยากต่อนอก ก็สอบพวก Standardized test ช่วงม.6 เทอม 1 โดยยื่น SAT กับ IELTS เพราะศึกษามาว่าข้อสอบแบบไหนเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ มีติวกับเพื่อนๆ ซื้อหนังสือ Barron's มาช่วยกันติว สุดท้ายได้คะแนนค่อนข้างน่าพอใจ ในการขอทุนผมว่าเกรดก็ส่วนนึง แต่ส่วนอื่นก็สำคัญ อย่างการสอบ Standardized test ที่ว่า เพราะนักเรียนทุนรัฐบาลเกาหลีก็ไม่ได้มาจากโรงเรียนดังทั้งหมด มาจากโรงเรียนในต่างจังหวัดก็มี แต่ละที่เค้าก็ให้เกรดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการสอบพวกนี้เลยสำคัญเพราะเป็นมาตรฐานในหลายๆ ประเทศ”

 

'เอิร์ธ - ศักดิ์สุชา ทรัพย์มากอุดม’ เรียนต่อปริญญาตรีสาขา Nuclear Engineering ที่ Seoul National University

13. ยื่นสมัคร University Track สามารถสมัครหลายมหาวิทยาลัยได้ไหม?

สำหรับการสมัครผ่านมหาวิทยาลัย (University Track) จะสมัครได้เพียง 1 มหาวิทยาลัยและ 1 สาขาวิชาเท่านั้น  หากพบว่ายื่นสมัครมากกว่า 1 แห่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกรอบถัดไป และแม้จะมีสิทธิ์ได้รับทุนก็อาจถูกยกเลิกในภายหลัง

แต่หากน้องๆ สมัครผ่านสถานทูตและไม่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก สามารถยื่นสมัครรอบ University Track ได้ (กรณีที่มหาวิทยาลัยยังไม่ปิดรับสมัคร) **แต่ไม่สามารถสมัครพร้อมกัน 2 Track// ยังไงก็ระวังกันด้วยนะคะ

14. หลังเรียนคอร์สปรับพื้นฐานภาษาเกาหลีต้องสอบ TOPIK ระดับ 3 ขึ้นไปใช่ไหมคะ?

ใช่ค่ะ ทางโครงการกำหนดให้นักเรียนทุน GKS ทุกคนสอบ TOPIK ให้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 ปีที่เรียนคอร์สภาษาเกาหลี 

และบางมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ภาษาระดับ TOPIK 4 ขึ้นไป ดังนั้นหากสอบไม่ได้ตามเกณฑ์ของเค้าก็จะไม่สามารถเข้าเรียนได้ค่ะ

15. ต้องไปเรียนคอร์สภาษาของสถาบันอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่จะเรียนตอน ป.ตรี ใช่ไหม? 

ข่าวดีคือ นักเรียนทุน GKS ระดับ ป.ตรี ปี 2023 จะได้เรียนคอร์สปรับพื้นฐานภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่จะเรียนระดับ ป.ตรี ซึ่งดีมากๆ เพราะเราจะได้เซอร์เวย์สถานที่และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมก่อนเริ่มเรียน ป.ตรี

16. มีโอกาสได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนคอร์สภาษาเกาหลีไหมคะ?

ทางทุนกำหนดให้ผู้รับทุนต้องเรียนคอร์สภาษาเกาหลีค่ะ อย่างไรก็ตาม หากน้องๆ สอบได้ TOPIK ระดับ 5 หรือ 6 สามารถส่งผลสอบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเรียนคอร์สภาษาเกาหลีและสามารถเข้าไปเรียนหลักสูตร ป.ตรี ได้เลย (เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2023) โดยจะต้องส่งผลสอบให้ NIIED ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2022 (รับเฉพาะผลสอบ TOPIK รอบ 71-85 เท่านั้น) 

และหากสอบได้ TOPIK ระดับ 5 หรือ 6 ในช่วง 6 เดือนแรกที่เรียนคอร์สภาษาเกาหลี จะได้รับการยกเว้นจากการเรียนคอร์สภาษาช่วงที่เหลือและสามารถเริ่มเรียน ป.ตรี ได้ในเดือนกันยายน 2023 ค่ะ

17. สามารถเปลี่ยนมหาวิทยาลัยระหว่างเรียนได้ไหมคะ?

คำตอบคือ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะ 

"สำหรับน้องๆ ที่จะสมัครทุนนี้ทุกคนพี่มัดหมี่เป็นกำลังใจให้นะคะ ทุนนี้ไม่ใช่สำหรับคนที่เก่งที่สุด แต่เป็นของคนที่มีความตั้งใจและพร้อมมากกว่า เพราะฉะนั้นต้องใส่ความตั้งใจลงไปและเตรียมความพร้อมให้มากๆ แม้ว่าตอนนี้จะเหนื่อยแต่ถ้าตอนประกาศผลออกมาเป็นชื่อของเรา น้องจะรู้สึกว่าทุกอย่างคุ้มค่ากับแรงกายแรงใจที่เสียไปจริงๆ ไฟติ้ง! หวังว่าจะได้เจอกันที่เกาหลีเร็วๆ นี้นะ :D"

 

'มัดหมี่' ทอฝัน ส่งเสริม เรียนต่อปริญญาตรีสาขา Mass Communication ที่ Yonsei University 

ช่องทางติดต่อศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย

  • Inbox เพจ https://www.facebook.com/kecstudyinkorea
  • โทร 02-115-1029 (วันจันทร์-ศุกร์  09:00-11: 30 / 14:00-16:00)

[โปรดทราบ]

  1. ศูนย์การศึกษาเกาหลีจะไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาทางภาษา (การแปล) ผู้สมัครต้องทำความเข้าใจรายละเอียดของระเบียบการรับสมัครนั้นด้วยตัวเอง
  2. สำหรับขั้นตอนและวิธีการรับรองเอกสารอย่างละเอียดที่กรมการกงสุลไทยและสถานทูตเกาหลี กรุณาสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  3. รายละเอียดข้างต้นสำหรับผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี (ปริญญาตรี) ของปี 2566 ผ่านสถานทูตเกาหลี (Embassy Track) ประจำประเทศไทยเท่านั้น
  4. การคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนรัฐบาลเกาหลี GKS กรณีสมัครผ่านสถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย จะดำเนินการโดยศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจําประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี เท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สําหรับการสมัคร

**ดังนั้นให้ระมัดระวังการโฆษณาเพื่อหวังผลประโยชน์เชิงธุรกิจและเอเจนซีต่างๆ**​​

******************

อย่างที่บอกไปว่าทุนรัฐบาลเกาหลีมีอัตราการแข่งขันสูงมากกก เพราะเป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกือบทุกอย่าง ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้คืนด้วย ดังนั้น ก่อนสมัครน้องๆ ควรศึกษาระเบียบการทั้งของทุนและมหาวิทยาลัยที่จะยื่นสมัครอย่างถี่ถ้วนนะคะ สุดท้ายนี้พี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนโชคดีค่ะ!

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการดูรายละเอียดทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ ประจำปี 2023 สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

อัปเดตให้แล้ว! ระเบียบการทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 (GKS-U 2023) 

 สำหรับใครที่มองหาโอกาสโกอินเตอร์ ตอนนี้มีหลายทุนกำลังเปิดรับสมัคร
ตามไปเช็กกันต่อได้เลยที่ "โปรแกรมค้นหาทุนเรียนต่อนอก by Dek-D

ติดตามทุนต่อนอกง่ายๆ กับ Dek-D  

พี่พลอยกี้
พี่พลอยกี้ - Columnist หนอนหนังสือ ผู้หลงรักเพลง K-POP ฝันอยากท่องโลกกว้าง

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น