Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ค้นหาทุนเรียนต่อทั่วประเทศ

โปรแกรมช่วยให้ค้นหาทุนเรียนต่อ ใช้งานง่ายแค่คลิก

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 10 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)-47

 • Update (ว/ด/ป)03/09/63

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,838,287

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 10 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)-47

 • Update (ว/ด/ป)03/09/63

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,838,287

เลือกขอบเขตทุน

บริการแนะนำพื้นที่โฆษณาสุดคุ้ม


เรียงตามอัพเดทล่าสุด

ทุนเรียนต่อป.ตรี ที่ Northwest Missouri State University สหรัฐอเมริกา

6,652 บาท ใช้ผลสอบ

7 ส.ค. 63 -
1 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนเรียนต่อป.ตรี ที่ Seattle University สหรัฐอเมริกา

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

5 ส.ค. 63 -
1 ธ.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

 • SAT

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี สาขามนุษยศาสตร์ ที่ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์

10,000 บาท ใช้ผลสอบ

30 ก.ค. 63 -
30 เม.ย. 64เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • มนุษยศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี สาขา Mathematical Science ที่ Monash University ออสเตรเลีย

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

30 ก.ค. 63 -
31 ธ.ค. 64เปิดรับ

อีก 149 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนเรียนดีระดับป.ตรี ที่ Tulane University สหรัฐอเมริกา

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

31 ก.ค. 63 -
15 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรีที่ 'Concordia College' สหรัฐอเมริกา

28,000 บาท ใช้ผลสอบ

23 ก.ค. 63 -
15 ม.ค. 64เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี Fordham University ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

12,500 บาท ใช้ผลสอบ

23 ก.ค. 63 -
1 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนเรียนต่อป.ตรี ที่ Algoma University ประเทศแคนาดา

5,000 บาท ใช้ผลสอบ

21 ก.ค. 63 -
31 ธ.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์

 • รัฐศาสตร์

 • มนุษยศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี ที่ University of Minnesota สหรัฐอเมริกา

25,000 บาท ใช้ผลสอบ

21 ก.ค. 63 -
1 ม.ค. 64เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนเต็มจำนวนระดับป.โท-เอก University of Tasmania ประเทศออสเตรเลีย

28,092 บาท ใช้ผลสอบ

21 ก.ค. 63 -
16 ต.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี-โท University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

17 ก.ค. 63 -
1 ธ.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนเต็มจำนวนป.โท-เอก สาขาวิศวะ ที่ Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 ต.ค. 63 -
26 ก.พ. 64เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิศวกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.โท ที่ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์

10,000 บาท ใช้ผลสอบ

15 ก.ค. 63 -
5 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนเรียนต่อป.ตรี-เอก ที่ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

25,000 บาท ใช้ผลสอบ

17 ก.ค. 63 -
16 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 30จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี จาก University of Indianapolis ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

16 ก.ค. 63 -
15 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี จาก Towson University สหรัฐอเมริกา

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

10 ก.ค. 63 -
1 ส.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน MBA จาก Swansea University สหราชอาณาจักร (รอบเข้าเรียนมกราคม 2021)

5,000 บาท ใช้ผลสอบ

10 ก.ค. 63 -
21 ธ.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

 • MBA

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 4จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

9 ก.ค. 63 -
22 ก.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • JLPT

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนรัฐบาลเดนมาร์ก เรียนต่อป.โท สาขาวิศวะ ที่ University of Southern Denmark

3,000 บาท ใช้ผลสอบ

9 ก.ค. 63 -
1 ก.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิศวกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนเต็มจำนวนระดับป.ตรี ที่ University of Miami สหรัฐอเมริกา

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

3 ก.ค. 63 -
1 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด