Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ค้นหาทุนเรียนต่อทั่วประเทศ

โปรแกรมช่วยให้ค้นหาทุนเรียนต่อ ใช้งานง่ายแค่คลิก

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 11 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)-47

 • Update (ว/ด/ป)03/09/63

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,837,932

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 11 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)-47

 • Update (ว/ด/ป)03/09/63

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,837,932

เลือกขอบเขตทุน

บริการแนะนำพื้นที่โฆษณาสุดคุ้ม


เรียงตามอัพเดทล่าสุด

ทุนป.ตรี-เอก ที่ Bond University ประเทศออสเตรเลีย

10,000 บาท ใช้ผลสอบ

3 ก.ค. 63 -
16 ต.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • รัฐศาสตร์

 • นิติศาสตร์

 • สังคมศาสตร์

 • more

  • อักษรศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปศาสตร์

  • ศิลปะและการออกแบบ

  • สถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ ANU ประเทศออสเตรเลีย

10,000 บาท ใช้ผลสอบ

3 ก.ค. 63 -
16 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • เศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนต่อป.โท-เอก ที่ Ritsumeikan Asia Pacific University

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

2 ก.ค. 63 -
18 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี-เอก จาก The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

3,000 บาท ใช้ผลสอบ

30 มิ.ย. 63 -
31 พ.ค. 64เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • นิติศาสตร์

 • บริหารธุรกิจ

 • เศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี สาขาบัญชีและการจัดการ ที่ QUML ประเทศอังกฤษ

4,000 บาท ใช้ผลสอบ

23 มิ.ย. 63 -
18 ส.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • เศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี สาขา Health Sciences ที่ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์

5,000 บาท ใช้ผลสอบ

23 มิ.ย. 63 -
30 เม.ย. 64เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุน MBA สำหรับนักศึกษาหญิง ที่ University of Surrey ประเทศอังกฤษ

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

19 มิ.ย. 63 -
1 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

 • MBA

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนประชุมผู้นำเยาวชน "Global Peace Summit Turkey 2020" ที่ประเทศตุรกี

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

19 มิ.ย. 63 -
30 ส.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 50จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.โท Marketing-MBA ที่ University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

50,000 บาท ใช้ผลสอบ

16 มิ.ย. 63 -
30 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

 • MBA

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี ที่ University of Calgary ประเทศแคนาดา

15,000 บาท ใช้ผลสอบ

1 ต.ค. 63 -
1 ธ.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 2จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนสนับสนุนสาขา MBA ที่ De Montfort University Leicester ประเทศอังกฤษ

2,500 บาท ใช้ผลสอบ

12 มิ.ย. 63 -
31 ก.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • < 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 4จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

University College of Northern Denmark มอบทุนระยะสั้น ประเทศเดนมาร์ก

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

12 มิ.ย. 63 -
1 ก.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • Digital Concept Development

 • International Hospitality Management

 • International Sales and Marketing

 • more

  • Software Development

  • Sport Management

  • Web Development

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรีจาก University of Idaho เรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

15,084 บาท ไม่ใช้ผลสอบ

10 มิ.ย. 63 -
1 ต.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี-โท จาก Tampere University of Applied Sciences ประเทศฟินแลนด์

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

2 ก.ย. 63 -
16 ก.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนเรียนดีระดับป.ตรี University of Southern Maine อเมริกา

12,000 บาท ไม่ใช้ผลสอบ

9 มิ.ย. 63 -
15 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.โท สาขาปรัชญา ที่ University of York ประเทศอังกฤษ

8,040 บาท ใช้ผลสอบ

5 มิ.ย. 63 -
30 มิ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • ปรัชญา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี ที่ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

5 มิ.ย. 63 -
31 ก.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี ที่ Tio University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์

9,700 บาท ใช้ผลสอบ

4 มิ.ย. 63 -
1 ก.ค. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • บริหารธุรกิจ

 • อื่นๆ

 • Hotel management

 • Tourism

 • more

  • Event management

  • Business

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท-เอก ที่ University of Montreal ประเทศแคนาดา

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

4 มิ.ย. 63 -
1 ก.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด

ทุนป.ตรี เรียนต่อที่ University of Dayton สหรัฐอเมริกา

105,390 บาท ใช้ผลสอบ

29 พ.ค. 63 -
1 พ.ย. 63เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ด