การมองเห็นคนอื่นเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็กลับมาดูถูกตัวเองว่าทำไมได้