• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

กินแล้วจะมีสารตกค้างในร่างกายไหม