• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

ความจริงที่ไม่อาจพูดออกไปได้