ความปรารถนาร้อนแรงดังเพลิงเผา ทำให้เราลุกไหม้ไร้ศักดิ์ศรี