• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

จขกทกลับจากบ้านสีตอนเช้าไปอาบน้ำอยู่กลับมาไม่ทันค่ะ