• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

จันเป็นนักเรียนเกั่งที่ย้ายมาจากปะเทศลาว